ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در شهر تهران

نام مرکز : موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار تحت مدیریت حقوقی دکتر سید علیرضا طباطبایی ، انواع خدمات مشاوره حقوقی ، داوری ، تنظیم قراردادها و وکالت در محاکم دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی ارائه می دهد. لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی حمیدرضا جمشیدی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
موسسه حقوقی حمیدرضا جمشیدی کلیه خدمات وکالت حقوقی ، کیفری ، طلاق ، ملکی ، مالی ، مالیاتی ، بانکی ، خانواده و ... پذیرا می باشد.
جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی مهدی قربانی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
موسسه حقوقی مهدی قربانی آماده پذیرش کلیه خدمات وکالت شامل وکالت حقوقی ، کیفری ، طلاق ، ملکی ، مالی ، مالیاتی ، بانکی ، خانواده و ... می باشد.
جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه دهکده جهانی عدالت
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
موسسه حقوقی دهکده جهانی عدالت انواع خدمات وکالت شامل طلاق ، خانواده ، کیفری ، دعاوی ، حقوقی و ... را پذیرا می باشد. لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : دفتر وکالت نفیسه امیراحمدی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت نفیسه امیراحمدی وکالت کلیه امور خانواده ، کیفری ، حقوقی ، ملکی ، بانکی ، مالیاتی ، طلاق و ... پذیرا می باشد.
جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
وکیل و مشاور حقوقی - تحقیقات و پژوهش و اطلاع رسانی
نمایش تلفن و آدرس
ماموریت و خدمات حقوقی موسسه ایرانیان صاعد شامل گروه مشاوره حقوقی ، گروه امور قراردادها، گروه وصول مطالبات ، گروه وکالت ،گروه داوری ،گروه خدمات آموزشی و پژوهشی و فن آوری و ... می باشد. لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی وندا
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
موسسه حقوقی وندا کلیه خدمات وکالت کیفری ، حقوقی ، ملکی ، مالی ، مالیاتی ، بانکی ، خانواده و ... پذیرا می باشد.
جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : موسسه حقوقی دادگویی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکالت - رسیدگی به دعاوی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ناجی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : بیژن شقاقی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی با تجربه - وکیل دادگاه - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل کیفری - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گروه وکلای دادستا
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری - دفتر وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آوای قانون
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - دفتر وکالت - وکیل حقوقی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مهرداد اخلاقی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه - وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل حقوقی - وکیل طلاق - وکیل دادگستری با تجربه - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : حسین حمیدی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل حقوقی - وکالت - دفتر وکالت - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل - وکیل دادگستری با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : نوذر صادقی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگستری - وکیل دادگاه خانواده با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - وکیل - وکیل طلاق - وکیل دادگاه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - دفتر وکالت - وکالت - مشاور حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : کریم احمدی لو
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - مشاور حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه - وکیل و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکالت با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگستری - وکیل - وکیل حقوقی - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله باغ فردوس شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : حسین اصلانپور
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله اقدسیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : امیرعلی - ایمانی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رضا ملک
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل - وکیل دادگاه - مشاور حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : طاهره مصلحی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل دادگاه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل کیفری - مشاور حقوقی - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - وکیل - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی با تجربه - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : علی بهداد
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی با تجربه - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - وکیل - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگاه - مشاوره حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یاوری
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - دفتر وکالت - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سالار عنصری فرد
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکالت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : گروه وکلای کیان
مشاوره رایگان
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل خیانت در امانت - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - وکالت - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده - جرم خیانت در امانت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله فرجام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : مهرداد شکوهی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل طلاق - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : غلام رضا میمندی پور
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : امیرحسین فیاضی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت با تجربه - وکیل - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگستری - وکالت - وکیل دادگاه خانواده - دفتر وکالت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : قربان علی گرشاسبی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله شیخ بهایی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دفتر وکالت حقوقی حق گرا
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - وکیل - وکیل قتل - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - وکیل تصادف - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل حقوقی - وکیل برای مهریه - وکیل خسارت - مشاوره حقوقی - وکالت - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله فرجام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : صفت اله عباسی فشمی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی با تجربه - وکیل کیفری - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : محمدرضا نیکویی تهرانی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آوای همیار بازرگان
ثبت شرکت/ وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل - مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه - وکالت - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی با تجربه - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی اریکه عدل
وکیل و مشاور حقوقی - ثبت شرکت - خدمات مهاجرت
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه یک وکیل مناسب انتخاب کنیم
حقوقی یا کیفری

انتخاب وکیل مناسب یکی از پرچالش ترین مراحل در برخورد با مشکلات حقوقی می باشد.هر یک از ما ممکن است بنا به دلایل مختلفی، ناچار از مراجعه به دادگستری شویم. ممکن است خود ما پیش‌قدم مراجعه به دادگستری شده باشیم، یا این که کسی ادعایی کرده باشد و برای پاسخ، نیاز به حضور ما باشد. اما آیا ضروری است که در این فرآیند وکیل به همراه داشته باشیم؟ انتخاب وکیل مناسب تا چه حد ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا بهتر است تفکیکی بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری قائل شویم. پس در ادامه‌ی این مطلب همراه ما باشید تا با تفاوت این دعاوی و نحوه‌ی انتخاب وکیل مناسب بیشتر آشنا شوید.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
در دعاوی حقوقی، هر اتفاقی هم در دادگاه بیفتد، مجازاتی برای کسی در پی نخواهد داشت. ممکن است شما ملزم به پرداخت وجه یا مالی شوید، اما این از باب مجازات نیست و مثلا مبنایی قراردادی دارد. در مقابل در پرونده‌های کیفری، موضوع وقوع یک جرم است که در صورت اثبات برای محکوم مجازات در پی خواهد داشت؛ این مجازات می‌تواند حبس باشد، جریمه‌ی نقدی به نفع دولت باشد، یا حتی مجازات‌های بدنی مانند شلاق یا قصاص! در یک توصیه‌ی اولیه باید بدانید که در پرونده‌های کیفری، اگر متهم واقع شدید و از بی‌گناهی خود هم کاملا مطمئن بودید، باز هم حتما در کنار خود یک وکیل دادگستری داشته باشید تا با دقت و با آگاهی از جزییاتی که دانستنش برای عامه‌ی مردم ممکن نیست، از شما به شایستگی دفاع نماید.

اهمیت حضور وکیل در مقام شاکی
اگر هم در مقام شاکی هستید، باز هم حضور وکیل مناسب در پرونده شما ضروری خواهد بود.اما در پرونده‌های حقوقی، بسته به این که ادعای شما یا طرف مقابل چقدر جدی باشد و چقدر مستند، ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید یا نه، خودتان بتوانید کارها را به نحو قابل قبولی پیگیری کنید.

اگر اسناد شما به خوبی نشان دهنده‌ی حق شما هستند، مثلا اگر خانه‌ای را اجاره داده‌اید و اجاره‌نامه و سند رسمی مالکیت دارید، و مستاجر از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کند، بدون نیاز به وکیل می‌توانید حق خود را در دادگستری (بسته به میزان اجور معوقه، اما احتمالا شورای حل اختلاف) پیگیری نمایید. اما زمانی هست که اسناد شما کامل نیستند، یا نیاز به تفسیر قرارداد و قوانین است، یا رقم مورد ادعا قابل توجه است؛ بهتر است در این موارد حتما وکیلی به همراه داشته باشید تا دادخواست شما را به دقت تنظیم کند و در همه‌ی مراحل، کار شما را پیگیری نماید.


انتخاب وکیل مناسب چگونه است؟
۱. انتخاب بین وکلای کانون دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه
برای پاسخ دادن به این سوال باید معیارهای متفاوتی را در نظر گرفت. در یک نگاه اولیه، وکلا به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ وکلای کانون وکلای دادگستری که یک نهاد مستقل از قوه‌ی قضاییه است و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه که به این قوه وابسته هستند. آنچه میان جامعه‌ی حقوقی مشهور است این است که بنا به دلایل گوناگون، وکلای کانون از استقلال و عملکرد بهتری برخوردار هستند اما این یک قاعده مطلق نیست.

از سوی دیگر شاید شنیده باشید که عده‌ای به «کارآموزی وکالت» مشغولند. این یعنی هنوز دو سال از زمان ورود ایشان به حرفه‌ی وکالت نگذشته است و وکیل پایه یک محسوب نمی‌شوند و محدودیت‌هایی در قبول پرونده دارند. شاید در همین ابتدای امر به نظرتان برسد که بهتر است پرونده‌ی خود را نزد کارآموزان نبرید، اما باید بدانید که در پرونده‌هایی که پیچیدگی چندانی ندارند و نیز زمانی که می‌خواهید هزینه‌ی کمتری به این کار اختصاص بدهید، کارآموزان وکالت -علی‌الخصوص در سال دوم- گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. مهم این است که سعی کنید وکیل خود را از میان وکلایی انتخاب کنید که قبلا کسی از آشنایان‌تان با او کار کرده و رضایت داشته است.

۲. تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکیل
مسئله‌ی بعدی تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکلاست. صرف داشتن تحصیلات -حتی مرتبط با موضوع پرونده- نمی‌تواند معیار کافی برای انتخاب وکیل باشد. آن چه در این حرفه مهم‌تر است، تجربه‌ی وکیل دادگستری است. باید بدانید که با هر میزان تحصیلات و تجربه، در نظم کنونی دادگستری، پیگیری کار حرف اول را می‌زند. بنابراین از ابتدا با وکیل خود شرط کنید که منتظر اخطار یا احضار دادگاه نباشد و خود حداقل دو ماه یک بار برای پیگیری روند پرونده به شعبه مراجعه کند. به یاد داشته باشید که خود شما نیز می‌توانید در سامانه adliran.ir روند کار پرونده‌تان را مشاهده کنید و همین‌طور بدانید که داشتن وکیل باعث نمی‌شود که خودتان نتوانید به دادگاه مراجعه کنید و مستقیم پیگیر کارتان بشوید.

۳. انتخاب یک یا دو وکیل
مسئله‌ی بعدی تعداد وکلاست. در دعاوی حقوقی شما می‌توانید یک یا دو وکیل داشته باشید. اگر دو وکیل انتخاب می‌کنید، به این توجه کنید که می‌خواهید هر کدام از آنها بتوانند به تنهایی همه‌ی اقدامات لازم را صورت دهند یا حتما نیاز به اقدام هر دو نفرشان باشد؛ در صورت اول در وکالتنامه قید کنید که وکالت را به صورت مجتمعا یا منفردا قابل انجام می‌دانید. همچنین به اختیاراتی که به موجب وکالتنامه به وکیل‌تان می‌دهید دقت کنید.

آیا می‌خواهید وکیل‌تان بتواند بدون مشورت با شما با طرف دعوا سازش کند و مثلا دادخواست را پس بگیرد؟ پس این را قید کنید؛ در غیر این صورت چنین اختیاری به وی ندهید. منطقی این است که معنای هر چیزی را که در وکالتنامه متوجه نمی‌شوید از وکیل خود بپرسید و از این کار ابا و شرمندگی نداشته باشید. در دعاوی کیفری نیز جز در بعضی جرایم شدید که مثلا مجازات اعدام را در پی دارند و می‌توان سه وکیل در این پرونده‌ها معرفی نمود، در باقی دعاوی حداکثر می‌توانید دو وکیل داشته باشید. با افزایش تعداد وکلا معمولا هزینه‌ی شما بالا نمی‌رود، اما دقت کار افزایش می‌یابد.

هر وکیل دادگستری می‌تواند فعالیت‌هایش را در یک شهر متمرکز کند. این مانع قبول وکالت در شهرهای دیگر نمی‌شود اما نمی‌تواند در شهری به غیر از آنچه در پروانه‌ی وکالتش قید شده است دفتری دایر نماید. شما می‌توانید مشخصات وکیل خود را با نام و نام‌خانوادگی در سامانه‌ی جست‌وجوی وکلا هم در سایت کانون وکلا و هم مرکز مشاوران مشاهده کنید.

عدم رضایت از وکیل
ممکن است از وکیل خود رضایت نداشته باشید. باید بدانید که در هر مرحله‌ای که باشید می‌توانید وکیل خود را عزل کنید و مقررات پرداخت حق‌الوکاله نیز باعث می‌شود که همه‌ی هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اید به طور منصفانه‌ای قابل بازگشت باشد. همچنین در صورتی‌که وکیل شما مرتکب تخلف انتظامی شود، از رفتار خلاف شان گرفته تا سازش با طرف دعوای شما، امکان پیگیری در دادسرای انتظامی وکلا وجود دارد. برای آگاهی از تخلفات انتظامی می‌توانید همین عنوان را در اینترنت جست‌وجو کنید.

حال بعد از آگاهی پیدا کردن از ویژگی‌های وکیل خوب و مجرب و نیز اطلاع یافتن از نکاتی که باید در هنگام انتخاب یک وکیل مناسب به آن دقت نماییم، نکته ای ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد که آن این است که انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف کدام هستند؟

در این قسمت قرار است به این پرسش بپردازیم. پس با ما همراه باشد.

انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف
ممکن است به تناسب میزان درگیری با پرونده های حقوقی و مسائل مرتبط با این رشته، بارها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره را شنیده‌ باشید. مهم‌ترین این دسته بندی ها عبارتند از:

 وکیل قضایی
وکیل قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند. وکیل قضایی برای رسیدن به این درجه از مراحلی می بایست عبور کند که شامل امتحانات کتبی و شفاهی بوده و در این راستا فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود. وکلای پایه یک مجرب‌ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری امور را دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار هستند.

وکیل اداری
وکیل اداری شخصی است که به موجب یک قرارداد وکالت اداری وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. نکته مهم این است که برای اینکه کسی بتواند وکیل اداری شخصی بشود، نیازی به داشتن سواد حرفه ای حقوقی ندارد و به عبارتی هر کس می تواند وکیل اداری شخص دیگری بشود. ملاحظه می‌کنید که این اصطلاح در عموم جامعه وجود داشته و اختصاصی به رشته حقوق ندارد. همچنین وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کارهای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد.

وکیل معاضدتی
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل  ۳۵ قانون اساسی آمده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند از مقامات قضایی برای احیای حقوق از دست رفته خود و یا برای دفاع در مقابل ادعاهای طرف مقابل خود تقاضای معاضدت نمایند.

وکیل تسخیری
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند. حال اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛ اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری را  برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است، لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند. به طوری که چنانچه وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب شود و با وجود تعهد در جلسه حاضر نشود ضمن در نظر گرفتن مجازات برای وکیل مورد نظر مجدداً برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

در نظر گرفتن امکان تعیین وکیل تسخیری از سوی مقامات قضایی برای افراد این نتیجه را در پی دارد که در طبقات ضعیف جامعه که امکان پرداخت حق الوکاله های سنگین را ندارند حمایتی ایجاد می شود که می تواند از نظر حقوقی آن ها را تحت پوشش قرار دهد تا به جهت عدم پیگیری امور آن ها مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. این اقدام حمایتی قانون گذار برای یکسان بودن افراد در مقابل قانون و حمایت از حق دفاع تمامی افراد می باشد. وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند.

نکات مهمی که باید قبل از مراجعه به وکیل به آنها دقت کنید عبارت اند از:
۱- بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل مناسب در خصوص حیطه تخصصی وکیل مورد نظر، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین تحقیق کنید تا بتوانید که پرونده ای که گاه سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به او بسپارید.

۲- در بسیاری از موارد تبلیغات بیش از اندازه در خصوص برخی از وکلا به تنهایی قابل اعتماد برای انتخاب وکیل نمی باشد. بنابراین بهتر است انتخاب خود را صرفاً براساس چنین تبلیغاتی متمرکز نکنید. در مقابل راهکار بهتری وجود دارد و آن این است که شما می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

۳- سن و جنس وکیل (زن یا مرد بودن) ملاک و معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست همانطور که در انتخاب یک پزشک نیز چنین معیاری مد نظر قرار نمی گیرد. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید. پس بهتر است در انتخاب وکیل مجرب نگاه غرض ورزانه را از خود دور نماییم.

۴- در صورتی‌که نمی‌خواهید هزینه‌ای برای وکیل داشتن بپردازید، بهتر است حداقل با یک وکیل مناسب مشورت کنید. میتوانید با مراجعه به بخش فرم ارزیابی سایت ما از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید  و یا از طریق بخش تماس با ما از مشاوره (با هزینه منصفانه) بهترین وکیل کیفری اصفهان برخوردار شوید.همچنین اگر نیاز به وکیل دارید اما قادر به پرداخت هزینه نیستید، می‌توانید درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی بنمایید و تا زمانی که نتوانید حق‌الوکاله را پرداخت کنید، از شما به صورت رایگان و با معرفی کانون وکلا یا مرکز مشاوران حمایت خواهند کرد.

۵- نکته‌ی پایانی نیز این است که وکالت در جامعه‌ی کنونی و دادگستری فعلی حرفه‌ای بسیار سخت و نیازمند تلاش و تمرکز بالاست. در انتخاب وکیل خود دقت کنید اما پس از آنکه به او اعتماد کردید، دیگر به هر بهانه‌ای در کار او مانع ایجاد نکنید. یکی از انواع این موانع می‌تواند عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی و سفرهای مورد نیاز یا کارشناس یا… باشد و همین‌طور در پرداخت حق‌الوکاله هم خوش‌قول باشید و به عهد خود عمل کنید.
 

منبع: www.hossienyavari.ir
4.1 امتیاز از 19 رأی
جدیدترین مقالات
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.