×
لطفاً جهت انتخاب ، بر روی شهر مورد نظر کلیک نمایید
ثبت کسب و کار (تبلیغات)

لیست بهترین نگهداری سالمندان در تهران

نام مرکز : مرکز سالمندان طلیعه مهر
زمینه فعالیت : نگهداری و توابخشی سالمندان
نمایش سایت و اطلاعات تماس

جستجو : نگهداری سالمندان در شهرک غرب
مرکز سالمندان طلیعه مهر گروه نگهداری و توابخشی سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- مرکز نگهداری و مراقبتی و توانبخشی شبانه روزی سالمندان
و ارائه خدمات روانشناسی، مددکاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و پرستاری، ویزیت پزشک عمومی و متخصص درمحیطی آرام
با سابقه ۲۵ساله و کادر مدیریت خانوادگی و تخصصی
لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %

نام مرکز : شهیدبهشتی (جانبازان)
زمینه فعالیت : آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در فدک
شهیدبهشتی (جانبازان) گروه آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولین جسمی - آسایشگاه معلولان - نگهداری معلولین بی سرپرست -... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر سعادت آباد
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در سعادت آباد
کهریزک - دفتر سعادت آباد گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - آسایشگاه سالمندان معلول - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولی... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر بلوار فردوس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در بلوار فردوس
کهریزک - دفتر بلوار فردوس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه سالمندان معلول - آسایشگاه معلولین جسمی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهن... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ابن سینا (خصوصی)
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در تهرانسر
ابن سینا (خصوصی) گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر اکباتان
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در شهرک اکباتان
کهریزک - دفتر اکباتان گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولان - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولین بی سرپرست -... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مرکز سالمندان آرام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در دروس
مرکز سالمندان آرام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیمیا
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در سعادت آباد
کیمیا گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر جوادیه
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در جوادیه
کهریزک - دفتر جوادیه گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- نگهداری معلولین بی سرپرست - آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - آسایشگاه معلولین جسمی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معل... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کمال
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در بهار
کمال گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه
زمینه فعالیت : بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در زعفرانیه
مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه گروه بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولین بی سرپرست - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولان - آسایشگاه معلولین ذهنی ت... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پرهام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در دولت
پرهام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهرورزان
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در زعفرانیه
مهرورزان گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر تهرانپارس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در تهرانپارس غربی
کهریزک - دفتر تهرانپارس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولان - آسایشگاه سالمندان معلول - آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - بهترین آسایشگاه معلول... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر باغ فردوس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در باغ فردوس
کهریزک - دفتر باغ فردوس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- آسایشگاه معلولان - نگهداری معلولین بی سرپرست - آسایشگاه معلولین ذهنی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی ت... لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بانوان نیکوکار
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در باغ فردوس
بانوان نیکوکار گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیلویان - اقلیت ها
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : نگهداری سالمندان در یوسف آباد
کیلویان - اقلیت ها گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
نگهداری سالمندان- نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - خانه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز نگهداری سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :17
 1  صفحه1از1
4.6 امتیاز از 45 رأی
جدیدترین مقالات
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است. به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت که اساسی ترین مولفه اهمیت نصب دوربین مدار بسته است.
در سال‌های اخیر، صنعت کاهش وزن شاهد یک نوآوری پیشگامانه بوده است که جهان را تحت تاثیر قرار داده است: کرایولیپولیز. این روش انقلابی رویکرد مردم به کاهش چربی و کانتور کردن بدن را تغییر داده است و راه حلی غیرتهاجمی و موثر برای افرادی که در تلاش برای از بین بردن چربی های سرسخت هستند، ارائه می دهد.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

صاحبین مشاغل گرامی
مایل هستید کسب و کار شما در بیش از 480 محله از تهران نمایش داده شود؟