×
لطفاً جهت انتخاب ، بر روی شهر مورد نظر کلیک نمایید
ثبت کسب و کار (تبلیغات)

لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تهران

نام مرکز : مرکز سالمندان طلیعه مهر
زمینه فعالیت : نگهداری و توابخشی سالمندان
نمایش سایت و اطلاعات تماس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در شهرک غرب
مرکز سالمندان طلیعه مهر گروه نگهداری و توابخشی سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- مرکز نگهداری و مراقبتی و توانبخشی شبانه روزی سالمندان
و ارائه خدمات روانشناسی، مددکاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و پرستاری، ویزیت پزشک عمومی و متخصص درمحیطی آرام
با سابقه ۲۵ساله و کادر مدیریت خانوادگی و تخصصی
لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %

نام مرکز : مرکز سالمندان آرام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در دروس
مرکز سالمندان آرام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه
زمینه فعالیت : بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در زعفرانیه
مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه گروه بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولین بی سرپرست - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولان - آسایشگاه معلولین ذهنی ت... لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیلویان - اقلیت ها
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در یوسف آباد
کیلویان - اقلیت ها گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - خانه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بانوان نیکوکار
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در باغ فردوس
بانوان نیکوکار گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهرورزان
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در زعفرانیه
مهرورزان گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیمیا
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در سعادت آباد
کیمیا گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ابن سینا (خصوصی)
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در تهرانسر
ابن سینا (خصوصی) گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کمال
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در بهار
کمال گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پرهام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مرکز توانبخشی سالمندان در دولت
پرهام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
مرکز توانبخشی سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز مرکز توانبخشی سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :10
 1  صفحه1از1
4.6 امتیاز از 45 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
همه افراد دارای نگرانی هایی مانند اینکه تا چه زمانی میتوانند کار کنند؟ با رسیدن به زمان بازنشستگی چگونه امرار معاش کنم؟ و ... میباشند. بهترین راه برای اینکه این افکار و دغدغه ها را از خود دور کنید استفاده از بیمه تامین اجتماعی است. بیمه تامین اجتماعی دارای انواع مختلفی است که هر کدام از آنها دارای مزایای گوناگونی است.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند.
صاحبین مشاغل گرامی
مایل هستید کسب و کار شما در بیش از 480 محله از تهران نمایش داده شود؟