ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثهی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندانی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندانی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : درخشان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکیی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : لاله
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر آرین دخت آزادمنش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطیی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتیی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فرانک بیژن
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثهی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشکی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندانی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیما معتمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کشیدن دندانی - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید سیاوشان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقلی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - ویزیت دندانپزشکیی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان زیبایی خوب - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پاک
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندانی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر شیده حاجی مدیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان زیبایی خوبی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیامک عامری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندانی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - پر کردن دندانی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی علی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - لمینت دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکیی اقساطی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امین
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر هایده طیبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندانی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نیلی
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : رازی
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندانی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - کشیدن دندانی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : علی اکبری
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثهی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : صدرا
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر عیوض احمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندانی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالصاحب سلیمان نژاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - عصب کشی دندانی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندانی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمد میرخانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندانی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : مرکز تخصصی دندانپزشکی کودکان غرب تهران
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشکی - سفید کردن دندانی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندانی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : تاج
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقلی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندانی اقساطی - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر حسین حیدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندانی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر وجیهه نوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : افق مرزدارن
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید صیادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کشیدن دندانی - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندانی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون رامیار
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکیی زیبایی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندانی - ایمپلنت دندان زیبایی خوب - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ستاری غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان زرگران
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - کاشت دندانی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندانی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :91
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.