×
لطفاً جهت انتخاب ، بر روی شهر مورد نظر کلیک نمایید
ثبت کسب و کار (تبلیغات)

لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تهران

نام مرکز : مرکز سالمندان طلیعه مهر
زمینه فعالیت : نگهداری و توابخشی سالمندان
نمایش سایت و اطلاعات تماس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در شهرک غرب
مرکز سالمندان طلیعه مهر گروه نگهداری و توابخشی سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- مرکز نگهداری و مراقبتی و توانبخشی شبانه روزی سالمندان
و ارائه خدمات روانشناسی، مددکاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و پرستاری، ویزیت پزشک عمومی و متخصص درمحیطی آرام
با سابقه ۲۵ساله و کادر مدیریت خانوادگی و تخصصی
لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %

نام مرکز : پرهام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در دولت
پرهام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر باغ فردوس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در باغ فردوس
کهریزک - دفتر باغ فردوس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولان - نگهداری معلولین بی سرپرست - آسایشگاه معلولین ذهنی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی ت... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیمیا
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در سعادت آباد
کیمیا گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر اکباتان
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در شهرک اکباتان
کهریزک - دفتر اکباتان گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولان - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولین بی سرپرست -... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهرورزان
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در زعفرانیه
مهرورزان گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کیلویان - اقلیت ها
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در یوسف آباد
کیلویان - اقلیت ها گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - خانه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر بلوار فردوس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در بلوار فردوس
کهریزک - دفتر بلوار فردوس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه سالمندان معلول - آسایشگاه معلولین جسمی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهن... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شهیدبهشتی (جانبازان)
زمینه فعالیت : آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در فدک
شهیدبهشتی (جانبازان) گروه آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولین جسمی - آسایشگاه معلولان - نگهداری معلولین بی سرپرست -... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ابن سینا (خصوصی)
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در تهرانسر
ابن سینا (خصوصی) گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - نگهداری سالمندان - خانه سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر جوادیه
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در جوادیه
کهریزک - دفتر جوادیه گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- نگهداری معلولین بی سرپرست - آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - آسایشگاه معلولین جسمی - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معل... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بانوان نیکوکار
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در باغ فردوس
بانوان نیکوکار گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- خانه سالمندان - مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - نگهداری سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه
زمینه فعالیت : بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در زعفرانیه
مرکز جامع توانبخشی ذهنی عمل - خیریه گروه بهزیستی - مجتمع خدماتی/ آسایشگاه معلولین جسمی و/یا ذهنی/ درمانگاه - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولین بی سرپرست - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولان - آسایشگاه معلولین ذهنی ت... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر تهرانپارس
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در تهرانپارس غربی
کهریزک - دفتر تهرانپارس گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی - آسایشگاه معلولان - آسایشگاه سالمندان معلول - آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - بهترین آسایشگاه معلول... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کهریزک - دفتر سعادت آباد
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در سعادت آباد
کهریزک - دفتر سعادت آباد گروه آسایشگاه سالمندان - آسایشگاه معلولین جسمی و ذهنی - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- آسایشگاه معلولین ذهنی تهران - آسایشگاه سالمندان معلول - بهترین آسایشگاه معلولین - آسایشگاه معلولین جسمی - نگهداری معلولی... لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کمال
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در بهار
کمال گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - مراقبت از سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مرکز سالمندان آرام
زمینه فعالیت : آسایشگاه سالمندان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آسایشگاه سالمندان در دروس
مرکز سالمندان آرام گروه آسایشگاه سالمندان - ایران جابینو
آسایشگاه سالمندان- مرکز توانبخشی سالمندان - مراقبت از سالمندان - آسایشگاه سالمندان - مرکز نگهداری از سالمندان - خانه سالمندان - نگهداری سالمندان - لیست بهترین آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران
معرفی بهترین مراکز آسایشگاه سالمندان در تمامی محله ها تهران به همراه لیست خدمات و محصولات و توضیحات و عکس
0 نشان برتر
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :17
 1  صفحه1از1
4.6 امتیاز از 45 رأی
جدیدترین مقالات
اصلاح، اپیلاسیون یا کندن می تواند تسکین موقتی ایجاد کند، لیزر موهای زائد مستقیماً فولیکول های مو را هدف قرار می دهد و در نتیجه باعث کاهش رشد مو و در برخی موارد کاهش دائمی مو می شود. این روش برای مردانی که می‌خواهند ظاهری صاف‌تر و آراسته‌تر داشته باشند، بدون دردسر نگهداری مکرر، گزینه‌ای موثر است.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
در تلاش برای دستیابی به اندامی زیبا و خوش‌رنگ، لاغری موضعی به‌عنوان یک رویکرد محبوب ظاهر شده است. پیشرفت های مدرن در فناوری لیزر، روشی را که ما رسوبات چربی سرسخت را هدف قرار می دهیم و نواحی خاصی از بدن را تغییر شکل می دهیم، متحول کرده است. با تمرکز بر دقت و غیرتهاجمی، دستگاه های لیزر در دنیای کانتورینگ بدن مورد توجه قرار گرفته اند.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
صاحبین مشاغل گرامی
مایل هستید کسب و کار شما در بیش از 480 محله از تهران نمایش داده شود؟