ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آرایشگاه زنانه در شهر تهران

نام مرکز : الماس
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیبایی - پیرایش - آرایشگاه عروس - رنگ و مش مو - خدمات ناخن - کوتاهی مو - آرایش - بند و ابرو - کاشت ناخن - سالن زیبایی بانوان - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - بهترین آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : سارا
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - کاشت ناخن - بهترین سالن زیبایی بانوان - آرایشگاه عروس - سالن آرایش و زیبایی - خدمات ناخن - پیرایش - کوتاهی مو - رنگ و هایلایت - آرایش - بهترین آرایشگاه زنانه - سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - میکاپ عروس - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : باربد
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - رنگ و مش مو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - پیرایش - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه زنانه - میکاپ عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کوتاهی مو - خدمات ناخن - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : جمیلا - شعبه 2
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایشگاه عروس - سالن آرایش و زیبایی - بند و ابرو - بهترین سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - کوتاهی مو - سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - پیرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - بهترین آرایشگاه زنانه - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانه زیبایی سفید
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - بهترین آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - آرایش - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - میکاپ عروس - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - سالن آرایش و زیبایی - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بیوتی
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین آرایشگاه زنانه - سالن زیبایی بانوان - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - کوتاهی مو - بهترین سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - آرایشگاه عروس - سالن آرایش و زیبایی - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - کاشت ناخن - بند و ابرو - پیرایش - آرایش - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : ابری
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - پیرایش - رنگ و مش مو - سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - کوتاهی مو - میکاپ عروس - آرایشگاه عروس - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : آنی
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه زنانه - کوتاهی مو - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - بند و ابرو - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - رنگ و مش مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رخساره
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - کوتاهی مو - میکاپ عروس - رنگ و مش مو - بند و ابرو - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - آرایش - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه زنانه - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : بانو هستی
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - بهترین آرایشگاه زنانه - رنگ و هایلایت - کوتاهی مو - آرایشگاه عروس - سالن آرایش و زیبایی - خدمات ناخن - آرایش - سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - رنگ و مش مو - بهترین سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - پیرایش - کاشت ناخن - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آتیه نوین
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیبایی - بند و ابرو - رنگ و هایلایت - بهترین سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - بهترین آرایشگاه زنانه - خدمات ناخن - رنگ و مش مو - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - آرایش - کاشت ناخن - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مصی
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایشگاه عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - آرایش - سالن آرایش و زیبایی - سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - خدمات ناخن - رنگ و هایلایت - رنگ و مش مو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - پیرایش - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه زنانه - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تیناشرق
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - بند و ابرو - کوتاهی مو - کاشت ناخن - سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - پیرایش - رنگ و هایلایت - آرایشگاه عروس - سالن آرایش و زیبایی - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : مونا
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - میکاپ عروس - کاشت ناخن - بهترین سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه زنانه - آرایش - خدمات ناخن - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - پیرایش - بند و ابرو - رنگ و هایلایت - سالن زیبایی بانوان - کوتاهی مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : پری چهر
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - رنگ و هایلایت - سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - پیرایش - آرایش - رنگ و مش مو - بهترین آرایشگاه زنانه - بند و ابرو - سالن آرایش و زیبایی - میکاپ عروس - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کوتاهی مو - خدمات ناخن - بهترین سالن زیبایی بانوان - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : دل آرا
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - کاشت ناخن - آرایشگاه عروس - رنگ و هایلایت - کوتاهی مو - سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - میکاپ عروس - سالن آرایش و زیبایی - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - پیرایش - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پارادایس
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان/ ترمیم مو و ناخن
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایش - آرایشگاه عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - کاشت ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - بند و ابرو - سالن آرایش و زیبایی - پیرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - رنگ و مش مو - خدمات ناخن - میکاپ عروس - کوتاهی مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریس
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بند و ابرو - خدمات ناخن - کوتاهی مو - میکاپ عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - آرایشگاه عروس - سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - آرایش - بهترین آرایشگاه زنانه - پیرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - رنگ و مش مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرجان
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بند و ابرو - میکاپ عروس - رنگ و مش مو - کوتاهی مو - رنگ و هایلایت - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - پیرایش - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - آرایشگاه عروس - سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دمنه
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیبایی - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کاشت ناخن - آرایشگاه عروس - خدمات ناخن - رنگ و مش مو - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بانو خاص - شعبه غرب
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه زنانه - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - پیرایش - رنگ و مش مو - آرایشگاه عروس - خدمات ناخن - سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بانوان
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایشگاه عروس - بند و ابرو - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - سالن زیبایی بانوان - میکاپ عروس - آرایش - خدمات ناخن - رنگ و مش مو - بهترین سالن زیبایی بانوان - پیرایش - بهترین آرایشگاه زنانه - کوتاهی مو - رنگ و هایلایت - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بنفشه
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - رنگ و مش مو - بهترین آرایشگاه زنانه - میکاپ عروس - خدمات ناخن - آرایشگاه عروس - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - آرایش - کوتاهی مو - پیرایش - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : رز
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - خدمات ناخن - میکاپ عروس - سالن آرایش و زیبایی - پیرایش - بهترین سالن زیبایی بانوان - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - سالن زیبایی بانوان - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - بند و ابرو - آرایش - رنگ و مش مو - رنگ و هایلایت - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : زیباکده تارا
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - کاشت ناخن - رنگ و مش مو - خدمات ناخن - سالن زیبایی بانوان - پیرایش - کوتاهی مو - میکاپ عروس - رنگ و هایلایت - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - آرایش - آرایشگاه عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - بهترین آرایشگاه زنانه - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پرنس میرداماد
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - آرایشگاه عروس - بند و ابرو - رنگ و مش مو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - بهترین سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - رنگ و هایلایت - سالن زیبایی بانوان - کوتاهی مو - پیرایش - بهترین آرایشگاه زنانه - آرایش - میکاپ عروس - کاشت ناخن - خدمات ناخن - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دیدار
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - رنگ و مش مو - کاشت ناخن - رنگ و هایلایت - بهترین آرایشگاه زنانه - آرایشگاه عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - کوتاهی مو - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - میکاپ عروس - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله ولنجک شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : ماهان
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - بند و ابرو - رنگ و مش مو - آرایشگاه عروس - کوتاهی مو - سالن زیبایی بانوان - پیرایش - میکاپ عروس - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - بهترین آرایشگاه زنانه - رنگ و هایلایت - آرایش - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله دربند شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : هلن
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین آرایشگاه زنانه - بند و ابرو - خدمات ناخن - آرایش - پیرایش - سالن زیبایی بانوان - سالن آرایش و زیبایی - رنگ و مش مو - رنگ و هایلایت - میکاپ عروس - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - آرایشگاه عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : الوا
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین سالن زیبایی بانوان - آرایشگاه عروس - سالن زیبایی بانوان - کاشت ناخن - پیرایش - بند و ابرو - رنگ و مش مو - کوتاهی مو - بهترین سالن آرایش و زیبایی - میکاپ عروس - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - خدمات ناخن - آرایش - رنگ و هایلایت - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : لوندر (سولاریوم)
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - پیرایش - بهترین سالن زیبایی بانوان - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - کوتاهی مو - سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - بهترین کاشت ناخن - سالن آرایش و زیبایی - بند و ابرو - رنگ و مش مو - آرایشگاه عروس - خدمات ناخن - میکاپ عروس - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : افسون - شعبه 1
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - بهترین آرایشگاه زنانه - کاشت ناخن - رنگ و مش مو - میکاپ عروس - بهترین سالن زیبایی بانوان - رنگ و هایلایت - سالن آرایش و زیبایی - سالن زیبایی بانوان - بند و ابرو - آرایشگاه عروس - آرایش - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - پیرایش - کوتاهی مو - خدمات ناخن - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دنیز
آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان
نمایش تلفن و آدرس
آرایشگاه زنانه - پیرایش - رنگ و مش مو - بند و ابرو - آرایشگاه عروس - خدمات ناخن - سالن آرایش و زیبایی - بهترین آرایشگاه و سالن زیبایی بانوان - آرایش - بهترین سالن زیبایی بانوان - کوتاهی مو - بهترین آرایشگاه زنانه - کاشت ناخن - میکاپ عروس - رنگ و هایلایت - سالن زیبایی بانوان - لیست بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آرایشگاه زنانه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آرایشگاه زنانه
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 نکات مهم برای انتخاب آرایشگر زنانه

اگه برای رفتن به یک مهمونی بزرگ و یا جشن عروسی دعوت شده اید و حتما باید با ظاهری مرتب و آراسته در اونجا حضور یابید، یک سالن زیبایی معتبر و این کاره میتونه خیلی به شما کمک کنه. آرایشگران خانم زیادی در ایران وجود دارند اما هستند سالن هایی که کیفیت کار خوبی ندارند. اگر قبلا از آرایشگاه زنانه استفاده نکردید و یا شخص مطمئنی از آشنایان شما قبلا از این سالن زیبایی استفاده نکرده بهتر است مقاله زیر را از سایت یک مشهد مطالعه کنید.

نکات انتخاب آرایشگر مخصوص بانوان

۱) آرایشگر را انتخاب کنیم یا آرایشگاه؟

نکته خیلی مهی که باید به آن توجه کنیم این است که بسیاری ازسالن ها حتی سالن های معروف صندلی های سالن خود را به آرایشگران اجاره می دهند و برای مدیران برخی سالنها تنها پرداخت شدن این اجاره بها مهم است و تجربه نشان داده عمده آرایشگران در بین این صندلی ها و سالنهای مختلف دائما در حال جابجایی هستند بنابراین ممکن است شما تعریف فلان سالن را از نزدیکانتان بشونید ولی شما خبر ندارید که آرایشگر ماهر آن سالن دیگر آنجا نیست! یا اینکه شما سالن بسار لوکس و معروفی را انتخاب کنید ولی خبر ندارید که آرایشگری مبتدی و ناوارد برای خدمات مورد نظر شما به تازگی در آنجا مشغول به کار شده و منتظر شماست.

پس باید ابتدا آرایشگران را بررسی و انتخاب کنید. مگر اینکه شما عروس باشید و احتیاج به تعداد متعددی آرایشگر با سالنی لوکس داشته باشید.

۲) باید نمونه هایی کار آرایشگران را ببینید

از فضای مجازی کمک بگیرید. مثلا با مراجعه به سایت ماتیکی می توانید تعدادی از نمونه کارهای آرایشگاه موردنظرتان را ببینید البته که بسیاری از این آرایشگران و سالن ها صفحاتی در شبکه های اجتماعی دارند ، به این صفحات مراجعه کنید و کار آنها را با دقت بررسی کنید.

نکته بسیار مهم درباره عکس نمونه کار :

متاسفانه بسیاری از آرایشگران از تصاویری جعلی به عنوان نمونه کار استفاده می کنند. پیشنهاد میکنیم فقط به تصاویری اعتماد کنید که در آنها بخشی از سالن آرایشگاه و یا کارت ویزیت آنها به وضوح دیده می شود. ( این آگهی ها در سایت ماتیکی با زمینه صورتی برجسته شده اند)


۳) سالن زیبایی را از نزدیک ببینید

به سالن‌هایی که نظرتان را جلب کرده اند بروید و کیفیت کار آرایشگر، بهداشت و زیبایی سالن و طرز برخورد پرسنل را بررسی کنید. فراموش نکنید که از نظرات مشتریانی که در سالن حضور دارند هم استفاده کنید چراکه احتمالا آنها از قبل مشتری سالن بوده اند و می توانند خصوصیات سالن را دراختیارتان بگذارند. مثلا قبلا عروس سالن را دیده اند و می توانند امتیاز معتبری به سالن بدهند.

وضعیت پاکیزگی سرشورها، میزکار، کف و سرویس‌های بهداشتی را ببینید چون آرایشگاهی خوب است که مدیر آن به حداقل حقوق مشتریانی که به او اعتماد کرده اند احترام بگذارد. آرایشگری که بهداشت و احترام کلامی در برابر مشتری اهمیت ندهد احتمالا دربرابر کیفیت کار نیز مسئولیت پذیر نخواهدبود.


۴) صرفا به خاطر برند بودن آرایشگاه انتخابش نکنید

برخی سالن‌ های برند فقط به دلیل شناخته شده بودن سرزبان هستند اما اگر شما به آنها سری بزنید ممکن است اصلا از کیفیت کار ، بهداشت یا طرز برخورد آرایشگران خوشتان نیاید.


۵) از تجربه دیگران استفاده کنید

ببینید آشنایان شما چه کسی را پیشنهاد می دهند اما به نظراتی که در فضای مجازی میبینید زیاد اعتماد نکنید چراکه عمده ی این نظرات یا توسط نزدیکان آرایشگر درج می شوند یا توسط رقبای آنها!

۶) مدارک مهارتی آرایشگر را ببینید

بسیاری از سالن‌ها در تبلیغات خود از متدها و مدارک به روز بین‌المللی صحبت میکنند اما در واقع فقط مدرک دوره عمومی فنی حرفه‌ ای را دارند! اگر سالن یا آرایشگری در مورد مدارک و متدهایش ادعایی دارد حتما روی دیوار دفتر مدیر سالن زیبایی دنبال اسناد این ادعاها باشید. درضمن فراموش نکنید که در مواردی مثل لیزر موهای زائد، بوتاکس ، تزریق ژل، پاک کردن تتو و… فقط باید به مرکزی زیر نظر پزشک متخصص مراجعه کنید.


۷) کار دست آرایشگر را ببینید :

ضمن مشاهده مهارت دست او ببینید می‌تواند سریع و بدون سردرگمی کاری که از او خواسته شده را به نتیجه برساند؟ (یک آرایشگر ماهر آرایشگری است که کار دستش تند و سریع باشد) ، دور و برش را تمیز و مرتب نگاه می دارد؟ روپوش و سرو و وضع مرتبی دارد؟ و آیا محترمانه صحبت می کند؟

۸) هنر و خلاقیت آرایشگر را بپسندید

آرایشگر باید هنرمند ، خلاق و با حوصله باشد. یک آرایشگر ضمن اینکه باید تکنیک‌ها و روش‌های آراستن مشتری‌ را بداند باید سلیقه و ابتکار خوبی داشته باشد تا بتواند در مورد هر کس تکنیک‌ها را به طرز منحصر به فردی پیاده کند. مثلا شما می‌گویید این مدل را دوست دارم آرایشگر باید بتواند این مدل را برای شما نقد کند و بگوید به چه دلایلی موافق یا مخالف خواسته ی شماست.

۹) امکان چه خدماتی وجود دارد؟

اگر عروس هستید امکان انجام خدمات دلخواه خود را جویا شوید، مثل کوتاهی موبرداشتن ابروهای پرپشت، پاکسازی پوست ، اصلاح صورت، اپیلاسیون ، بخور، رنگ مو، خدمات ناخن، ماساژ صورت، سر و بدن، تست استایل و گریم، گریم صورت، اصلاح موهای کم‌پشت، صاف کردن مو، فر کردن مو ، کمک به پوشیدن و ست کردن لباس عروس با تاج عروس و… و اگر برای شما مقدور است در موارد مهم تر از آرایشگرش تست بگیرید.
 

منبع:1mashhad.ir
4.2 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
مهد کودک مکانی است که در آن کودکان به صورت گروهی نگهداری می‌شوند. در مهد کودک برنامه‌های آموزشی و بازی‌های گروهی در نظر گرفته می شود. در برخی مهدها کودکان زیر ۵ یا ۶ سال نگهداری می‌شوند. زمانی که کودک خود را به این گونه مراکز می‌سپارید مطمئن شوید که مهد کودک به اندازه کافی مربی مهد مناسب دارد.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.