ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در شهر تهران

نام مرکز : اکو - شعبه 6
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در جردن
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم زنانه - کیف و کفش چرم مردانه - کفش اسپرت - کفش لژدار - خرید کیف و کفش - کیف و کفش ارزا... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گلگون
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند شیک - کیف و کفش چرم زنانه - کفش اسپرت - کیف و کفش مجلسی - کیف و کفش عروس - کیف و کفش مدرسه - ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : میلان
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند شیک - کیف و کفش چرم زنانه - کمربند چرم - کفش لژدار - کیف و کفش چرم مردانه - کفش اسپرت - کیف و... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مروارید
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش عروس - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش چرم - ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاناز
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش عروس - کمربند شیک - کیف و کفش مجلسی - کفش لژدار - کیف و کفش ارزان -... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امیر
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در شهرک شهید محلاتی
کیف ، کفش و چمدان - کمربند شیک - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش ارزان - کفش لژدار - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش عرو... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ملی پا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش چرم مردانه - کمربند شیک - کیف و کفش ارزان - کیف و کفش چرم - کیف و کفش عر... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ملیپا - شعبه 2
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کفش لژدار - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش مدرسه - کیف و کفش مجلسی - کیف و کفش چرم - ک... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : صالح
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش مدرسه - کمربند شیک - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش چرم - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اسکان
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در میرداماد
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش عروس - کیف و کفش مدرسه - کمربند چرم - کمربند شیک - کفش اسپرت - کیف و کفش مجلسی - کیف و کفش... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ساعی
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در ساعی
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش مدرسه - کیف و کفش چرم - کیف و کفش مجلسی - کفش اسپرت - کیف و کفش عروس - ک... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گلچین
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند چرم - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کفش اسپرت - کیف و کفش مدرسه - کیف و کفش مجلسی - خرید کیف و کف... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آدینه - قلهک
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در دولت
کیف ، کفش و چمدان - کفش اسپرت - کفش لژدار - کمربند چرم - کیف و کفش ارزان - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش مجلسی - ک... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دنیلی - شعبه شریعتی
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در قلهک
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش اسپرت دخترانه - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت - ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله قلهک شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کفاشی علی
زمینه فعالیت : تعمیرات چمدان و کیف و کفش
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - تعمیر پوتین - تعمیر کیف - تعمیر قلاده - تعمیر صندل - تعمیر دمپایی - تعمیر کوله پشتی - تعمیرات چمدان ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دیاموند
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم مردانه - خرید کیف و کفش - کیف و کفش چرم - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش اسپرت - ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آدینه
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در شهرک شهید محلاتی
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش عروس - کیف و کفش ارزان - کمربند چرم - کمربند شیک - کفش اسپرت - کیف و کفش چرم مردانه - کیف ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آبادان
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در پاسداران و ضرابخانه
کیف ، کفش و چمدان - کفش لژدار - کیف و کفش مجلسی - کمربند شیک - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش مدرسه - کیف و کفش چرم زن... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سیلوانا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در پاسداران
کیف ، کفش و چمدان - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت - کمربند چرم - کیف و کفش عروس - کفش اسپرت - کیف و کفش مدرسه - کیف و... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پرادا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کفش لژدار - کیف و کفش اسپرت - کمربند شیک - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش چرم زنانه - کیف و کفش... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کمربند چرم - کیف و کفش اسپرت - کمربند شیک - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و ک... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سینا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش مجلسی - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش عروس - کفش لژدار - کمرب... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در میرداماد
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش مدرسه - کمربند چرم - کیف و کفش ارزان - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش چرم زنانه - کفش... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ندا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش ارزان - کمربند شیک - کیف و کفش چرم زنانه - کمربند چرم -... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دلربا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش چرم مردانه - کمربند شیک - کفش اسپرت - کفش لژدار... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : رافاتل
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در پاسداران
کیف ، کفش و چمدان - کفش اسپرت - کمربند چرم - کمربند شیک - کیف و کفش چرم زنانه - کیف و کفش چرم - کیف و کفش چرم مردانه - خ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : چرمینه - ش. 2
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند شیک - خرید کیف و کفش - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کمربند چرم - کیف و کفش ارزان - کیف و کفش اسپ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : رضا
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند چرم - کمربند شیک - کیف و کفش مجلسی - کفش اسپرت - کیف و کفش اسپرت دخترانه - کیف و کفش مدرسه - ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تک چرم
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در پاسداران
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم زنانه - کمربند شیک - کیف و کفش اسپرت - کیف و کفش چرم - کفش لژدار - کیف و کفش عروس - کم... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : الناز
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش چرم - کمربند شیک - کیف و کفش چرم زنانه - کیف و کفش مدرسه - کفش اسپرت - کفش لژدار - کیف و ک... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : برند
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش اسپرت - کمربند شیک - کمربند چرم - کیف و کفش مجلسی - کیف و کفش ارزان - کفش اسپرت - کیف و کف... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : الی
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در تجریش
کیف ، کفش و چمدان - کمربند چرم - کیف و کفش ارزان - کیف و کفش چرم زنانه - کفش اسپرت - کفش لژدار - کیف و کفش اسپرت - کیف و... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : جلالی
زمینه فعالیت : فروش کیف و کفش و کمربند
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : کیف ، کفش و چمدان در قلهک
کیف ، کفش و چمدان - کیف و کفش مدرسه - کیف و کفش چرم زنانه - کیف و کفش چرم مردانه - کیف و کفش مجلسی - کمربند چرم - کیف و ... لیست بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین کیف ، کفش و چمدان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین کیف ، کفش و چمدان
تهران - محدوده محله قلهک شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.