لیست مشاغل جستجو شده (ویژه)

لیست بهترین کف پوش و پارکت در شهر تهران

لیست مشاغل جستجو شده (رایگان)
لیست بهترین کف پوش و پارکت در شهر تهران
کف پوش و پارکت - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش صنعتی - پرده اتاق خواب - تعمیرات خانه - طراحی سقف کاذب - کناف سقف آشپزخانه - طراحی دکوراسیون داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش ارزان - بهترین دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - پرده شید - تزیینات داخلی ساختمان - کاغذ دیواری - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون مغازه - اجرای دکوراسیون داخلی - کابینت سازی - تزئینات داخلی ساختمان - نوسازی منزل - بهترین کفپوش - مدل سقف کاذب کناف - پارکت لمینت - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی داخلی پذیرایی - بازسازی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش و پارکت - لمینت - کابینت آشپزخانه - پارکت ارزان - کفپوش رولی - کابینت سازی ارزان قیمت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پرده زبرا - پارکت چوبی - طراحی و اجرا سقف کاذب - خرید پارکت - سفارش کابینت - نقاشی ساختمان - دکوراسیون خانه - کفپوش pvc - تزئینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون داخلی منزل - کف پوش - کفپوش با نصب و بدون نصب -
0
کف پوش و پارکت - پرده شید - بازسازی منزل - دکوراسیون خانه - تعمیرات خانه - خرید پارکت - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی داخلی پذیرایی - تزئینات داخلی ساختمان - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون مغازه - کناف سقف پذیرایی جدید - کاغذ دیواری - کابینت سازی - کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت چوبی - پرده اتاق خواب - کف پوش - طراحی و اجرا سقف کاذب - طراحی سقف کاذب - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش ارزان - کفپوش طرح پارکت - کفپوش pvc - کناف سقف آشپزخانه - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزئینات داخلی - پارکت لمینت - پارکت ارزان - مدل سقف کاذب کناف - بهترین دکوراسیون داخلی - تزیینات داخلی - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - نوسازی منزل - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین کفپوش - نقاشی ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی مدرن - پرده زبرا - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - لمینت - کابینت آشپزخانه - بهترین تزئینات داخلی -
0
کف پوش و پارکت - کفپوش صنعتی - کف پوش - اجرای دکوراسیون داخلی - مدل سقف کاذب کناف - کناف سقف آشپزخانه - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش و پارکت - پارکت لمینت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - بهترین تزئینات داخلی - کاغذ دیواری - کفپوش طرح پارکت - پارکت چوبی - تعمیرات خانه - بهترین دکوراسیون ساختمان - طراحی و اجرای سقف ساختمان - سفارش کابینت - دکوراسیون مغازه - طراحی دکوراسیون داخلی - تزیینات داخلی - طراحی سقف کاذب - کفپوش رولی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون خانه - پرده زبرا - نوسازی منزل - بهترین کفپوش - قیمت پارکت - کابینت سازی - پارکت - تزئینات داخلی - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی منزل - لمینت - دکوراسیون داخلی مدرن - طراحی داخلی پذیرایی - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت آشپزخانه - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پارکت ارزان - پرده شید - پرده اتاق خواب - خرید پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف پذیرایی ساده - کابینت سازی ارزان قیمت - طراحی و اجرا سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - بازسازی منزل - نقاشی ساختمان -
0
کف پوش و پارکت - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش pvc - کاغذ دیواری - دکوراسیون مغازه - طراحی سقف کاذب - پرده شید - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - مدل سقف کاذب کناف - کف پوش - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت لمینت - کفپوش طرح پارکت - کفپوش صنعتی - کابینت سازی - کناف سقف پذیرایی جدید - کناف سقف آشپزخانه - طراحی و اجرا سقف کاذب - نقاشی ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - پارکت - کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی - تعمیرات خانه - کفپوش رولی - کابینت آشپزخانه - قیمت پارکت - لمینت - تزئینات داخلی ساختمان - پرده زبرا - بازسازی منزل - دکوراسیون داخلی منزل - دکوراسیون داخلی مسکونی - بهترین کفپوش - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - خرید پارکت - پارکت چوبی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - نوسازی منزل - طراحی داخلی پذیرایی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پرده اتاق خواب - سفارش کابینت - کفپوش ارزان - طراحی دکوراسیون داخلی - دکوراسیون خانه - پارکت ارزان - کناف سقف پذیرایی ساده - تزئینات داخلی -
0
کف پوش و پارکت - کف پوش - کفپوش و پارکت - کفپوش رولی - پارکت چوبی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - قیمت پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - پارکت لمینت - طراحی سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف آشپزخانه - تزیینات داخلی - پارکت ارزان - دکوراسیون داخلی منزل - کاغذ دیواری - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - نقاشی ساختمان - کفپوش طرح پارکت - بهترین کفپوش - کفپوش صنعتی - خرید پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کابینت آشپزخانه - سفارش کابینت - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده شید - دکوراسیون داخلی مدرن - نوسازی منزل - پارکت - تزئینات داخلی - پرده زبرا - دکوراسیون خانه - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون مغازه - بازسازی منزل - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش pvc - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی ساده - مدل سقف کاذب کناف - لمینت - پرده اتاق خواب - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت سازی - تعمیرات خانه - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تزئینات داخلی ساختمان - طراحی و اجرای سقف ساختمان -
0
کف پوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزئینات داخلی - تعمیرات خانه - سفارش کابینت - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش رولی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت سازی - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - کفپوش pvc - پارکت ارزان - قیمت پارکت - پرده شید - پرده اتاق خواب - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش ارزان - کابینت سازی ارزان قیمت - کف پوش - کناف سقف پذیرایی ساده - مدل سقف کاذب کناف - بازسازی منزل - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش صنعتی - اجرای دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - دکوراسیون خانه - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزیینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - لمینت - خرید پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - طراحی سقف کاذب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت چوبی - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی جدید - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کابینت آشپزخانه - پارکت - کاغذ دیواری - دکوراسیون مغازه - نوسازی منزل - پارکت لمینت - نقاشی ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - پرده زبرا - کناف سقف آشپزخانه -
0
کف پوش و پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین کفپوش - پارکت ارزان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کابینت سازی - کابینت آشپزخانه - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش ارزان - دکوراسیون داخلی منزل - طراحی سقف کاذب - پرده اتاق خواب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کناف سقف آشپزخانه - کابینت سازی ارزان قیمت - اجرای دکوراسیون داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش pvc - تزئینات داخلی - کف پوش - کفپوش و پارکت - دکوراسیون خانه - طراحی دکوراسیون داخلی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - نوسازی منزل - لمینت - خرید پارکت - کفپوش رولی - پرده شید - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - بازسازی منزل - کفپوش صنعتی - سفارش کابینت - طراحی داخلی پذیرایی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تزیینات داخلی - دکوراسیون مغازه - مدل سقف کاذب کناف - بهترین دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - قیمت پارکت - کاغذ دیواری - دکوراسیون داخلی مسکونی - نقاشی ساختمان - تعمیرات خانه - پارکت - کناف سقف پذیرایی ساده - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت لمینت - کفپوش طرح پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - پرده زبرا - پارکت چوبی - تزئینات داخلی ساختمان -
0
کف پوش و پارکت - پارکت چوبی - پارکت لمینت - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت سازی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش رولی - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش و پارکت - بهترین کفپوش - طراحی سقف کاذب - کناف سقف آشپزخانه - کابینت سازی ارزان قیمت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش ارزان - پرده اتاق خواب - طراحی داخلی پذیرایی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - کفپوش pvc - نوسازی منزل - خرید پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - لمینت - کناف سقف پذیرایی ساده - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کف پوش - مدل سقف کاذب کناف - اجرای دکوراسیون داخلی - تعمیرات خانه - بازسازی منزل - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - پرده شید - کفپوش طرح پارکت - کاغذ دیواری - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پرده زبرا - پارکت ارزان - دکوراسیون خانه - نقاشی ساختمان - تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی منزل - کناف سقف پذیرایی جدید - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کابینت آشپزخانه - تزیینات داخلی - سفارش کابینت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت -
0
کف پوش و پارکت - پارکت لمینت - نقاشی ساختمان - پارکت چوبی - کف پوش - تزئینات داخلی ساختمان - تزئینات داخلی - لمینت - کناف سقف آشپزخانه - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کابینت سازی - سفارش کابینت - کفپوش pvc - مدل سقف کاذب کناف - پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی - کفپوش صنعتی - دکوراسیون داخلی منزل - قیمت پارکت - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - طراحی داخلی پذیرایی - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مدرن - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - دکوراسیون مغازه - طراحی دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش و پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین کفپوش - پرده زبرا - خرید پارکت - طراحی سقف کاذب - پرده شید - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش طرح پارکت - کفپوش ارزان - نوسازی منزل - دکوراسیون خانه - کابینت آشپزخانه - بهترین تزئینات داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - بازسازی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی ساده - پرده اتاق خواب - تعمیرات خانه - کاغذ دیواری - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون داخلی -
0
کف پوش و پارکت - طراحی و اجرا سقف کاذب - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - پرده زبرا - کفپوش pvc - کابینت آشپزخانه - کناف سقف آشپزخانه - کابینت سازی ارزان قیمت - کاغذ دیواری - اجرای دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی ساده - پرده شید - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - دکوراسیون خانه - قیمت پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش و پارکت - کفپوش ارزان - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش رولی - بهترین دکوراسیون داخلی - مدل سقف کاذب کناف - کابینت سازی - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش با نصب و بدون نصب - پارکت چوبی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش صنعتی - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون مغازه - بازسازی منزل - کف پوش - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تعمیرات خانه - خرید پارکت - طراحی دکوراسیون داخلی - لمینت - نقاشی ساختمان - تزئینات داخلی - پارکت ارزان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - نوسازی منزل - بهترین دکوراسیون ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - بهترین کفپوش - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - پرده اتاق خواب - طراحی سقف کاذب - پارکت لمینت - پارکت - سفارش کابینت - دکوراسیون داخلی مدرن -
0
کف پوش و پارکت - دکوراسیون مغازه - بهترین کفپوش - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تعمیرات خانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش با نصب و بدون نصب - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی دکوراسیون داخلی - کفپوش صنعتی - تزئینات داخلی ساختمان - طراحی داخلی پذیرایی - کاغذ دیواری - لمینت - کفپوش رولی - پرده اتاق خواب - کناف سقف آشپزخانه - بهترین دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی جدید - کناف سقف پذیرایی ساده - کابینت آشپزخانه - تزیینات داخلی - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی مدرن - کابینت سازی - طراحی و اجرا سقف کاذب - بهترین تزئینات داخلی - نقاشی ساختمان - خرید پارکت - کفپوش و پارکت - کف پوش - فروش و نصب کفپوش و پارکت - بازسازی منزل - بهترین دکوراسیون ساختمان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - طراحی سقف کاذب - نوسازی منزل - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - پارکت لمینت - پرده زبرا - پرده شید - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پارکت ارزان - سفارش کابینت - قیمت پارکت - کفپوش طرح پارکت - کابینت سازی ارزان قیمت - دکوراسیون خانه - پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزئینات داخلی -
0
کف پوش و پارکت - تعمیرات خانه - کفپوش صنعتی - طراحی دکوراسیون داخلی - کابینت آشپزخانه - لمینت - کاغذ دیواری - کفپوش ارزان - کابینت سازی - بهترین تزئینات داخلی - مدل سقف کاذب کناف - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش رولی - طراحی سقف کاذب - سفارش کابینت - بهترین دکوراسیون ساختمان - بهترین کفپوش - کفپوش و پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - تزیینات داخلی ساختمان - پارکت لمینت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون خانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - بازسازی منزل - پرده زبرا - کف پوش - کفپوش طرح پارکت - پرده شید - دکوراسیون مغازه - پرده اتاق خواب - طراحی داخلی پذیرایی - پارکت چوبی - پارکت - نوسازی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - نقاشی ساختمان - خرید پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - کناف سقف آشپزخانه - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش pvc - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی جدید - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزیینات داخلی - تزئینات داخلی - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون داخلی -
0
کف پوش و پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - نوسازی منزل - نقاشی ساختمان - خرید پارکت - تزیینات داخلی - پرده شید - کناف سقف پذیرایی ساده - کف پوش - دکوراسیون مغازه - کفپوش ارزان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - بهترین تزئینات داخلی - بازسازی منزل - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - پارکت ارزان - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی جدید - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزئینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش صنعتی - کاغذ دیواری - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - لمینت - کفپوش با نصب و بدون نصب - پرده اتاق خواب - طراحی دکوراسیون داخلی - سفارش کابینت - اجرای دکوراسیون داخلی - پارکت چوبی - تزئینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش و پارکت - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون خانه - کفپوش pvc - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت - تزیینات داخلی ساختمان - کابینت آشپزخانه - کابینت سازی - پرده زبرا - تعمیرات خانه - دکوراسیون داخلی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - بهترین کفپوش - کناف سقف آشپزخانه -
0
کف پوش و پارکت - کفپوش و پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت چوبی - بازسازی منزل - تزیینات داخلی - کابینت سازی - پارکت - کابینت سازی ارزان قیمت - پارکت لمینت - کابینت آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی جدید - پرده اتاق خواب - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش طرح پارکت - نوسازی منزل - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تزئینات داخلی ساختمان - سفارش کابینت - دکوراسیون خانه - دکوراسیون مغازه - کاغذ دیواری - پرده شید - دکوراسیون داخلی منزل - لمینت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - بهترین کفپوش - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی داخلی پذیرایی - تزئینات داخلی - پارکت ارزان - کفپوش ارزان - بهترین تزئینات داخلی - کف پوش - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش pvc - کفپوش صنعتی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش رولی - طراحی سقف کاذب - تعمیرات خانه - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - مدل سقف کاذب کناف - پرده زبرا - کناف سقف آشپزخانه - خرید پارکت - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی -
0
کف پوش و پارکت - قیمت پارکت - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده شید - دکوراسیون مغازه - مدل سقف کاذب کناف - کابینت آشپزخانه - نقاشی ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت چوبی - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش ارزان - طراحی سقف کاذب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی - کابینت سازی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کناف سقف آشپزخانه - بازسازی منزل - لمینت - کناف سقف پذیرایی ساده - نوسازی منزل - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون خانه - کاغذ دیواری - خرید پارکت - تزئینات داخلی - پارکت - کفپوش رولی - کفپوش با نصب و بدون نصب - طراحی داخلی پذیرایی - بهترین کفپوش - کفپوش و پارکت - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - اجرای دکوراسیون داخلی - تعمیرات خانه - کف پوش - پرده اتاق خواب - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - پرده زبرا - کفپوش صنعتی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پارکت ارزان - کفپوش pvc - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - سفارش کابینت - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش طرح پارکت - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف پذیرایی جدید -
0
کف پوش و پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تزیینات داخلی - دکوراسیون مغازه - پرده اتاق خواب - دکوراسیون خانه - نقاشی ساختمان - پارکت چوبی - تزئینات داخلی - بازسازی منزل - کفپوش pvc - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش طرح پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - نوسازی منزل - بهترین دکوراسیون ساختمان - پارکت لمینت - کفپوش با نصب و بدون نصب - پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تعمیرات خانه - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش ارزان - بهترین دکوراسیون داخلی - خرید پارکت - کف پوش - پارکت ارزان - طراحی و اجرا سقف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - کابینت سازی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف آشپزخانه - بهترین کفپوش - کاغذ دیواری - مدل سقف کاذب کناف - کابینت آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی جدید - طراحی داخلی پذیرایی - پرده زبرا - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش و پارکت - کفپوش رولی - بهترین تزئینات داخلی - لمینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش صنعتی - طراحی سقف کاذب - اجرای دکوراسیون داخلی - پرده شید - سفارش کابینت - دکوراسیون داخلی مدرن -
0
کف پوش و پارکت - پرده اتاق خواب - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش pvc - طراحی و اجرا سقف کاذب - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف آشپزخانه - نوسازی منزل - تزیینات داخلی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - بهترین کفپوش - پارکت ارزان - پرده زبرا - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - طراحی سقف کاذب - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - کف پوش - مدل سقف کاذب کناف - سفارش کابینت - بازسازی منزل - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون داخلی منزل - دکوراسیون مغازه - کابینت سازی - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت - دکوراسیون خانه - کفپوش ارزان - تعمیرات خانه - کابینت آشپزخانه - کفپوش رولی - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی جدید - لمینت - کفپوش و پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - نقاشی ساختمان - کاغذ دیواری - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - خرید پارکت - قیمت پارکت - پرده شید - بهترین تزئینات داخلی - تزئینات داخلی ساختمان - کفپوش طرح پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی -
0
کف پوش و پارکت - تزیینات داخلی - کفپوش با نصب و بدون نصب - مدل سقف کاذب کناف - کابینت سازی - تعمیرات خانه - کفپوش صنعتی - دکوراسیون مغازه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - بازسازی منزل - سفارش کابینت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - اجرای دکوراسیون داخلی - پارکت - کفپوش رولی - قیمت پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کناف سقف آشپزخانه - پرده اتاق خواب - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - نوسازی منزل - پرده زبرا - بهترین دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - تزئینات داخلی ساختمان - کف پوش - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت آشپزخانه - طراحی سقف کاذب - پارکت چوبی - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - لمینت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی مدرن - پرده شید - کفپوش طرح پارکت - کاغذ دیواری - تزیینات داخلی ساختمان - خرید پارکت - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - بهترین کفپوش - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش و پارکت - نقاشی ساختمان - تزئینات داخلی - پارکت ارزان - کفپوش pvc -
0
کف پوش و پارکت - بازسازی منزل - دکوراسیون داخلی مدرن - کف پوش - طراحی و اجرای سقف ساختمان - خرید پارکت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - پرده اتاق خواب - پارکت - دکوراسیون مغازه - کفپوش ارزان - کناف سقف آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین دکوراسیون ساختمان - نوسازی منزل - مدل سقف کاذب کناف - طراحی سقف کاذب - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - کاغذ دیواری - کابینت سازی ارزان قیمت - پارکت لمینت - کناف سقف پذیرایی جدید - کابینت سازی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پارکت ارزان - تزئینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تعمیرات خانه - طراحی و اجرا سقف کاذب - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش رولی - دکوراسیون داخلی مسکونی - طراحی داخلی پذیرایی - پرده زبرا - تزیینات داخلی - تزئینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - تزیینات داخلی ساختمان - کابینت آشپزخانه - کفپوش و پارکت - پرده شید - اجرای دکوراسیون داخلی - پارکت چوبی - دکوراسیون خانه - کفپوش pvc - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین کفپوش - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - لمینت - نقاشی ساختمان -
0
کف پوش و پارکت - کفپوش صنعتی - کابینت سازی - طراحی سقف کاذب - تزئینات داخلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - بازسازی منزل - قیمت پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی ساده - سفارش کابینت - کفپوش طرح پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - نقاشی ساختمان - کناف سقف آشپزخانه - پرده اتاق خواب - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پرده شید - دکوراسیون داخلی مسکونی - کابینت آشپزخانه - پارکت - لمینت - کفپوش و پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون مغازه - پرده زبرا - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - کاغذ دیواری - کفپوش رولی - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش pvc - کفپوش ارزان - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - مدل سقف کاذب کناف - پارکت چوبی - طراحی داخلی پذیرایی - طراحی و اجرا سقف کاذب - نوسازی منزل - دکوراسیون داخلی مدرن - تعمیرات خانه - بهترین تزئینات داخلی - پارکت ارزان - خرید پارکت - کف پوش - کناف سقف پذیرایی مستطیلی -
0
کف پوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - پرده شید - کف پوش - بازسازی منزل - دکوراسیون داخلی مسکونی - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - پرده اتاق خواب - قیمت پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی دکوراسیون داخلی - کناف سقف آشپزخانه - کفپوش و پارکت - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی منزل - نقاشی ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - خرید پارکت - طراحی و اجرا سقف کاذب - پارکت ارزان - پارکت لمینت - کفپوش با نصب و بدون نصب - تزئینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی جدید - فروش و نصب کفپوش و پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش pvc - کابینت سازی ارزان قیمت - لمینت - کفپوش ارزان - بهترین کفپوش - کاغذ دیواری - دکوراسیون مغازه - تزئینات داخلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - تزیینات داخلی - پارکت چوبی - نوسازی منزل - طراحی سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی ساده - طراحی داخلی پذیرایی - پارکت - کابینت آشپزخانه - بهترین دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش صنعتی - کفپوش طرح پارکت - پرده زبرا - کابینت سازی - کفپوش رولی - مدل سقف کاذب کناف - تعمیرات خانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی -
0
کف پوش و پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش صنعتی - کف پوش - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی ساده - کاغذ دیواری - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - خرید پارکت - کفپوش رولی - بهترین دکوراسیون داخلی - نوسازی منزل - پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - طراحی سقف کاذب - تزئینات داخلی - پرده شید - کابینت آشپزخانه - کفپوش طرح پارکت - پارکت ارزان - کفپوش با نصب و بدون نصب - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش pvc - دکوراسیون مغازه - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش ارزان - لمینت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تعمیرات خانه - پارکت چوبی - اجرای دکوراسیون داخلی - بازسازی منزل - طراحی دکوراسیون داخلی - دکوراسیون خانه - پرده زبرا - قیمت پارکت - کابینت سازی - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت لمینت - کناف سقف آشپزخانه - سفارش کابینت - پرده اتاق خواب - دکوراسیون داخلی منزل -
0
کف پوش و پارکت - کفپوش صنعتی - تزیینات داخلی - پارکت چوبی - طراحی سقف کاذب - تعمیرات خانه - کناف سقف آشپزخانه - پرده شید - سفارش کابینت - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش طرح پارکت - کفپوش رولی - لمینت - پارکت لمینت - نقاشی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت ارزان - کابینت آشپزخانه - خرید پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - پرده زبرا - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - بازسازی منزل - کفپوش و پارکت - دکوراسیون مغازه - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - مدل سقف کاذب کناف - اجرای دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - کابینت سازی ارزان قیمت - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون داخلی منزل - کف پوش - نوسازی منزل - دکوراسیون خانه - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پرده اتاق خواب - تزئینات داخلی - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کابینت سازی - بهترین دکوراسیون داخلی - کاغذ دیواری - تزیینات داخلی ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت - طراحی و اجرا سقف کاذب -
0
کف پوش و پارکت - کابینت آشپزخانه - پرده اتاق خواب - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - تزیینات داخلی - دکوراسیون مغازه - قیمت پارکت - کفپوش و پارکت - پارکت چوبی - مدل سقف کاذب کناف - طراحی داخلی پذیرایی - طراحی سقف کاذب - تزئینات داخلی ساختمان - کفپوش رولی - بهترین دکوراسیون داخلی - خرید پارکت - کاغذ دیواری - کفپوش طرح پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - پرده زبرا - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - بهترین کفپوش - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون خانه - کناف سقف پذیرایی ساده - تعمیرات خانه - کابینت سازی ارزان قیمت - تزئینات داخلی - اجرای دکوراسیون داخلی - تزیینات داخلی ساختمان - پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون داخلی مدرن - لمینت - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی جدید - پرده شید - طراحی و اجرا سقف کاذب - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف آشپزخانه - سفارش کابینت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کف پوش - پارکت ارزان - کفپوش با نصب و بدون نصب - کابینت سازی - کفپوش pvc - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - نوسازی منزل - بهترین تزئینات داخلی - بازسازی منزل - کفپوش صنعتی - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت -
0
کف پوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت لمینت - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - کفپوش ارزان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش با نصب و بدون نصب - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - طراحی داخلی پذیرایی - کناف سقف پذیرایی ساده - سفارش کابینت - خرید پارکت - بازسازی منزل - پرده اتاق خواب - تزئینات داخلی - کناف سقف آشپزخانه - کاغذ دیواری - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کف پوش - کفپوش رولی - پرده زبرا - دکوراسیون داخلی منزل - مدل سقف کاذب کناف - تعمیرات خانه - نوسازی منزل - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون مغازه - کابینت آشپزخانه - دکوراسیون خانه - کفپوش pvc - کابینت سازی - کفپوش صنعتی - پارکت - پرده شید - کابینت سازی ارزان قیمت - پارکت چوبی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - لمینت - بهترین تزئینات داخلی - قیمت پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی جدید - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش طرح پارکت -
0
تعداد مراکز :132
  1 2 3 4   صفحه1از4
مطالب مفید
راهنمای خرید انواع کفپوش

پارکت ها یکی از پرطرفدارترین کفپوش ها برای دکوراسیون فضای داخلی محسوب می شوند که طرح های متنوع آن ها می توانند جذابیت ظاهر دکوراسیون را دو چندان کنند. بازسازی کف و تبدیل سرامیک به پارکت یکی از پرطرفدارترین اقدامات در جریان فرآیند بازسازی دکوراسیون داخلی منزل می باشد که همواره تعیین هزینه و بررسی مزایا و معایب آن نسبت به سایر کفپوش ها دغدغه ی اصلی افراد برای بازسازی فضای داخلی می باشد. به همین منظور ما قصد داریم در این مطلب شما را با تفاوت پارکت و لمینت، کفپوش PVC و مزایا و معایب آن در بازسازی فضای داخلی و بخش های مختلف دکوراسیون منزل ،محل کار و سایر فضاهای زندگی شما آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.


کفپوش های مناسب خانه, ویژگی انواع کفپوش

سوال: برای تغییر و بازسازی کف یک اتاق خواب به مساحت ۱۲ مترمربع، از کف سرامیک به پارکت و یا کفپوش pvc چه میزان زمان لازم است؟
در صورتی که کف مورد نظر زیرسازی شده و آماده ی نصب کفپوش pvc باشد در کمتر از یک روز محل مورد نظر کفپوش شده و آماده چیدمان است.

سوال: به طور موردی مزایا و معایب شاخص کفپوش لمینت نسبت به پارکت و یا کفپوش pvc نسبت به این دو را ذکر کنید.

لمینت (laminate) که اصطلاحا به آن لمینت و یا پارکت لمینت نیز می گویند، از جنس HDF ، الیاف چوب فشرده (Hard Density Fiberboard) می باشد و مانند پارکت مستقیما از خود چوب درختان ساخته نمی شود. برای تفاوت پارکت و لمینت می توان گفت کفپوش لمینت تفاوت های بسیار زیادی با پارکت چوبی دارند، که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

کفپوش لمینت به کف اتاق چسبانده نمی شوند، بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد، به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند. افزایش سطح کار، باعث بیشتر شدن وزن لمینت های در هم قفل شده می شود و همین وزن، یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف بدون استفاده از چسب می باشد.
به علت عدم استفاده از چسب در نصب کفپوش لمینت، کف اتاق صدمه نمی بیند. به عنوان مثال اگر کف اتاقی سنگفرش باشد و روی آن لمینت اجرا شود، اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سطح سنگ زیرین وارد شود، می توانیم این کار را انجام دهیم. بدین ترتیب پارکت لمینت ها را می توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و مجددا در محلی دیگر نصب کرد.

کفپوش لمینت به علت فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن می شود، پس از اجرای کامل، تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری می کنند این فوم علاوه بر عایق صدا، عایق حرارت و برودت نیز می باشد.

کفپوش لمینت نسبت به آب بسیار مقاوم تر از پارکت چوبی قدیمی هستند.
کفپوش لمینت نسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاوم تر از پارکت های قدیمی هستند.
سرعت نصب و اجرای کفپوش لمینت بسیار بالاست.
پس از نصب نیازی به ساب و لاک ندارد و به محض اجرا، پس از نظافت، می توان چیدمان مبلمان را انجام داد.
کفپوش لمینت بسیار مقرون به صرفه تر از دیگر مصالح ساختمانی مانند سنگ و سرامیک و ... می باشد.
نصب سریع لمینت: نصب لمینت بسیار سریع است و شما می توانید کف یک خانه را در یک روز لمینت کنید، لمینت مانند پازل است و برای نصب آن نیازی به ملات نیست در نتیجه کثیفی در نصب وجود ندارد.
نصب آسان لمینت: لمینت نصب آسانی دارد به نحوی که مصرف کننده نیز می تواند آن را نصب کند به دلیل انعطاف پذیری لمینت حتی کسانی که کمتر مهارت فنی دارند هم می توانند آن را نصب کنند اما پیش از نصب باید توجه داشته باشید که کف خانه شما صاف و بی نقص باشد.
قابلیت کندن سریع و آسان لمینت: کفپوش لمینت قابلیت کندن و جایگزین کردن بسیار سریعی دارد، از آنجا که برای نصب لمینت نیازی به هیچ ملاتی و چسباندن نیست از دشواری کار می کاهد و شما می توانید با جدا کردن قرنیزها لمینت را به راحتی از کف جدا کنید.
دوام لمینت: عده ای تصور می کنند که لمینت سست و کم دوام است اما به یاد داشته باشید که حتی متریال های طبیعی هم مشکل دوام دارند.برای مثال پارکت بسیار زیباست و عمر طولانی دارد اما بعد از مدتی تاب بر می دارد و یا سنگ و سرامیک ترک می خورد این در حالیست که کفپوش لمینت نازک است و لایه بیرونی آن بسیار مقاوم و ضد خش است.

آشنایی با انواع کفپوش,شناخت انواع کفپوش


قابلیت ارتجاعی بودن لمینت: کفپوش لمینت نسبت به پارکت و سرامیک این است که جنس لمینت از فیبر فشرده است برای مثال اگر یک لیوان شیشه ای را روی لمینت بیاندازید امکان نشکستن آن وجود دارد اما اگر روی سرامیک یا سنگ بیاندازید به احتمال زیاد می شکند.

تعمیرات و نظافت آسان لمینت: زمانی که لمینت محکم، صاف و بی نقص است و هیچ درزی وجود نداشته باشد که ضایعات در آن جمع شود بهترین روش برای تمیز کردن لمینت استفاده از پارچه مرطوب است، استفاده از زمین شوی خیس برای تمیز کردن لمینت توصیه نمی شود چون آب از طریق درزهای مویی بین لمینت نفوذ می کند و آن را مخدوش می کند.

ظاهر زیبای لمینت: یکی از انتقادهایی که در گذشته از کفپوش لمینت وجود داشت ظاهر مصنوعی آن بود، ممکن است این انتقاد برای لمینت های قدیمی درست باشد اما در سال های اخیر سازندگان لمینت بر ظاهر آن تغییراتی ایجاد کرده اند تا از نظر بصری بهتر و طبیعی تر دیده شود.

مزایای کفپوش pvc نسبت به کفپوش لمینت و پارکت به ترتیب زیر است:

ضد آب بودن کفپوش pvc
نصب آسان شاخص کفپوش pvc
قیمت مناسب شاخص کفپوش pvc در مقایسه با پارکت و لمینت
انعطاف پذیری در طراحی در کفپوش pvc نسبت به سایر کفپوش ها
معایب کفپوش pvc نسبت به کفپوش لمینت و پارکت به ترتیب زیر است:
نصب آسان تر لمینت کلیکی نسبت به کفپوش pvc
کفپوش pvc نسبت به پارکت و لمینت نیاز بیشتری به زیرسازی دقیق دارند. 
کفپوش pvc با برخورد آب هیچ تغییری نمی کند اما پارکت یا لمینت با برخورد آب تغییر شکل داده و به اصطلاح باد می کند مگر آنکه ترمو شده باشد و چوب آن خشک باشد.
کفپوش pvc نظافت آسان تری نسبت به لمینت و پارکت دارد و مدت زمان طولانی تری تمیز می ماند. 
زیبایی منحصر به فرد پارکت لمینت بسیار بیشتر از کفپوش pvc می باشد.
کفپوش pvc به لحاظ مسائل ایمنی برخورد با آن، نظافت آسان تر و قیمت مناسب تر پر طرفدارتر از سایر کفپوش ها می باشد.
 

 منبع:www.beytoote.com
4.1 امتیاز از 14 رأی
پربازدیدترین مشاغل
طراحی وب سایت