لیست مشاغل جستجو شده

لیست بهترین پزشک خانواده در شهر تهران

تعداد مراکز :2
  1   صفحه1از1
مطالب مفید
پزشک خانواده کیست؟

پزشکی است که دارای حداقل مدرک دکتری حرفه ای پزشکی ومجوز معتبر میباشد.این پزشکان تحت عنوان پزشک خانواده میتوانند باتحت پوشش قراردادن جمعیت بین500تا2500نفرخدمات سلامتی رابه مردم ارائه نمایند. پزشکان خانواده درمراکز بهداشتی درمانی مجری پزشک خانواده وپایگاه پزشک خانواده (مطبها)مستقرهستند.

چگونه پزشک خانواده خودراانتخاب کنیم؟

هرخانواربراساس نظرسرپرست خانواده،یکی ازپزشکان مرکزیا پایگاه پزشک خانواه نزدیک محل سکونت خودرابه عنوان پزشک خانواده انتخاب ونزد اوثبت نام خواهد کرد.

اسامی پزشکان خانواده هرمنطقه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به خانوارها اعلام میشود.

کلیه افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده به تدریج دارای پرونده الکترونیکی درواحدهای ارائه خدمات خواهند شد.

دراین پرونده کلیه اطلاعات سلامت شهروندان همچنین خدمات سلامت ارائه شده توسط تیم سلامت بصورت الکترونیکی ذخیره خواهد شددراین صورت پیگیری فعال بیماران ارجاعی به راحتی انجام میگیرد.

سه سطح خدمات ومراقبتهای طرح پزشک خانواده:

سطح یک:

شامل پایگاه پزشک خانواده (مطب پزشکان عمومی)ومراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع میباشدکه خدمات ارتقای سلامت ،پیشگیری ودرمان های اولیه ارائه میگردد.

سطح دو:

شامل مطبهای پزشکان متخصص،کلینیک های سرپائی تخصصی وبیمارستانهای تخصصی میباشدکه خدمات درمانی وتوانبخشی تخصصی سرپائی یابستری را دراختیارارجاع شدگان سطح یک قرار میدهد.

سطح سه:

شامل مطب های پزشکان فوق تخصص، کلینیک های فوق تخصصی و بیمارستانهای فوق تخصصی می باشد که خدمات درمانی و توانبخشی فوق تخصصی سرپائی و بستری را در ختیار ارجاع شدگان سطح دو قرار می دهد. با تشخیص پزشک خانواده در صورت لزوم افراد جهت دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی به سطوح بالاتر (2 و 3) ارجاع داده خواهد شد.

درصورت عدم رعایت نظام ارجاع کلیه هزینه های درمان به عهده خود شخص خواهد بود.

در صورت نیاز به خدمات تخصصی سطح دو وسه ارجاع شدگان تنها مابه التفاوت هزینه ها را پرداخت خواهند نمود بقیه هزینه ها توسط سازمانهای بیمه گذار پرداخت می شود.

در برنامه پزشک خانواده، خدمات سطح اول شامل : ویزیت و داروهای مورد قبول بیمه رایگان است

خدمات اورژانسی:

کلیه افراد در صورتی که احساس کنند وضعیت اورژانسی دارند می توانند به پزشک خانواده خود و یا بدون رعایت نظام ارجاع به مراکز اورژانس مراجعه نمایند. لذا مراجعه مستقیم افراد دچار فوریت به واحدهای اوژانس یا بیمارستانها مانعی ندارد.
منبع:
www.zums.ac.ir
0 امتیاز از 0 رأی
پربازدیدترین مشاغل
طراحی وب سایت