ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین وکیل در شهر تهران

نام مرکز : خانه وکالت وندا
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
خانه وکالت وندا کلیه خدمات وکالت کیفری ، حقوقی ، ملکی ، مالی ، مالیاتی ، بانکی ، خانواده و ... پذیرا می باشد.
جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %
نام مرکز : موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار تحت مدیریت حقوقی دکتر سید علیرضا طباطبایی ، انواع خدمات مشاوره حقوقی ، داوری ، تنظیم قراردادها و وکالت در محاکم دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی ارائه می دهد. لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : امیرعلی - ایمانی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل حقوقی با تجربه و مشاور حقوقی خانواده دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق مهریه - رسیدگی به دعاوی طلاق - دفتر وکالت - مشاور حقوقی کیفری - وکالت پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : حمید فیوضاتی حق
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل با تجربه - دفتر وکالت مطالبه نفقه پایه یک دادگستری با تجربه دادگستری ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی کیفری دادگاه خانواده حقوقی و مشاوره حقوقی طلاق خانواده مهریه - وکالت دادگاه خانواده مهریه طلاق و مشاور حقوقی پایه یک دادگستری - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شاهرخ بهبهانیان
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت پایه یک دادگستری دادگاه خانواده خانواده حقوقی کیفری - مشاور حقوقی و مشاور حقوقی مهریه و مشاوره حقوقی با تجربه - رسیدگی به دعاوی ملکی حقوقی کیفری شرکت طلاق - دفتر وکالت - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : انیسه ماحوزی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل مهریه ملکی حقوقی کیفری شرکت دادگستری مطالبه نفقه - رسیدگی به دعاوی و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت پایه یک دادگستری با تجربه خانواده دادگاه کیفری طلاق دادگاه خانواده - مشاور حقوقی - وکالت پایه یک دادگستری با تجربه و مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : اصغر جلیلی فاخر
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - رسیدگی به دعاوی با تجربه خانواده مهریه طلاق دادگاه خانواده حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت دادگاه مطالبه نفقه - مشاور حقوقی و مشاور حقوقی دادگستری - وکالت طلاق - دفتر وکالت پایه یک دادگستری با تجربه خانواده پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کیفری مهریه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی عدالت مدرن
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت خانواده مهریه طلاق مهریه و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی کیفری ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی با تجربه حقوقی - وکالت خانواده دادگاه خانواده پایه یک دادگستری طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قربان علی گرشاسبی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل با تجربه - مشاور حقوقی دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکالت و مشاور حقوقی مهریه پایه یک دادگستری کیفری حقوقی خانواده - رسیدگی به دعاوی ملکی حقوقی کیفری شرکت طلاق و مشاوره حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شیخ بهایی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : محمود همتی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل حقوقی با تجربه و مشاوره حقوقی دادگاه خانواده - وکالت - مشاور حقوقی پایه یک دادگستری با تجربه دادگستری پایه یک دادگستری طلاق - دفتر وکالت دادگاه مطالبه نفقه کیفری و مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق خانواده ملکی حقوقی کیفری شرکت مهریه - رسیدگی به دعاوی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی سلطانی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل طلاق - دفتر وکالت حقوقی و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی پایه یک دادگستری خانواده و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکالت کیفری با تجربه مهریه دادگاه خانواده ملکی حقوقی کیفری شرکت خانواده مهریه طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کامران بصیری و همکاران
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت حقوقی کیفری خانواده - وکالت با تجربه پایه یک دادگستری - دفتر وکالت طلاق - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق مهریه و مشاوره حقوقی و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : محمد چهره
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل مطالبه نفقه - رسیدگی به دعاوی دادگستری و مشاور حقوقی کیفری خانواده مهریه طلاق مهریه - وکالت پایه یک دادگستری با تجربه - مشاور حقوقی دادگاه و مشاوره حقوقی دادگاه خانواده - دفتر وکالت طلاق خانواده با تجربه حقوقی پایه یک دادگستری ملکی حقوقی کیفری شرکت - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سیدمهدی حجتی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - مشاور حقوقی خانواده حقوقی پایه یک دادگستری دادگاه خانواده - وکالت با تجربه - رسیدگی به دعاوی و مشاوره حقوقی کیفری - دفتر وکالت مهریه و مشاور حقوقی طلاق ملکی حقوقی کیفری شرکت خانواده مهریه طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : احمد رحیم زاده
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکالت دادگستری خانواده مهریه طلاق کیفری مهریه - رسیدگی به دعاوی مطالبه نفقه پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی خانواده - دفتر وکالت دادگاه خانواده با تجربه و مشاور حقوقی پایه یک دادگستری با تجربه ملکی حقوقی کیفری شرکت دادگاه حقوقی طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مشاورین حقوقی 307
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت کیفری پایه یک دادگستری با تجربه پایه یک دادگستری مهریه با تجربه دادگستری دادگاه دادگاه خانواده - وکالت - دفتر وکالت خانواده مهریه طلاق و مشاوره حقوقی خانواده طلاق حقوقی مطالبه نفقه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : عباس علی محمدی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل طلاق کیفری خانواده مهریه طلاق ملکی حقوقی کیفری شرکت حقوقی دادگاه خانواده پایه یک دادگستری با تجربه دادگاه مهریه - دفتر وکالت و مشاور حقوقی دادگستری با تجربه خانواده - مشاور حقوقی - وکالت - رسیدگی به دعاوی مطالبه نفقه پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : عبدی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت ملکی حقوقی کیفری شرکت دادگاه خانواده - وکالت و مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق - مشاور حقوقی با تجربه مهریه طلاق خانواده کیفری - رسیدگی به دعاوی حقوقی پایه یک دادگستری - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : محمدحسین آقاسی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل کیفری و مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق دادگاه خانواده با تجربه - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی خانواده - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی پایه یک دادگستری حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت مهریه طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شیراز جنوبی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سهیل طاهری
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکالت - دفتر وکالت - مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق طلاق حقوقی - رسیدگی به دعاوی خانواده کیفری پایه یک دادگستری دادگاه خانواده و مشاوره حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت و مشاور حقوقی مهریه با تجربه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رضا علی پور
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - مشاور حقوقی طلاق دادگاه خانواده و مشاوره حقوقی خانواده مهریه و مشاور حقوقی حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی خانواده مهریه طلاق کیفری - دفتر وکالت با تجربه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : منوچهر بحرینی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل حقوقی - دفتر وکالت مهریه با تجربه - مشاور حقوقی طلاق و مشاور حقوقی خانواده کیفری ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - رسیدگی به دعاوی و مشاوره حقوقی پایه یک دادگستری خانواده مهریه طلاق دادگاه خانواده - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ترانه مالک
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت مهریه - مشاور حقوقی کیفری حقوقی و مشاور حقوقی - وکالت خانواده و مشاوره حقوقی با تجربه طلاق پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی امیدآسیا
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل حقوقی - دفتر وکالت طلاق دادگاه خانواده - وکالت دادگاه مطالبه نفقه پایه یک دادگستری با تجربه - رسیدگی به دعاوی و مشاور حقوقی کیفری با تجربه پایه یک دادگستری خانواده مهریه طلاق خانواده دادگستری مهریه - مشاور حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت و مشاوره حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله محمودیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : یوسف کریمی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل کیفری پایه یک دادگستری حقوقی - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت خانواده و مشاور حقوقی مهریه طلاق خانواده مهریه طلاق و مشاوره حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی دادگاه خانواده - وکالت با تجربه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : کمالی مقدم
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل طلاق و مشاور حقوقی خانواده مهریه طلاق دادگاه خانواده مهریه - دفتر وکالت - وکالت پایه یک دادگستری با تجربه و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی خانواده ملکی حقوقی کیفری شرکت حقوقی کیفری - مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله شیخ بهایی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : کانون وکلای دادگستری
قبول وکالت دعاوی کیفری-حقوقی-ثبت-،شهرداری و...
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی ملکی حقوقی کیفری شرکت دادگاه خانواده طلاق پایه یک دادگستری با تجربه کیفری خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکالت - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی با تجربه مطالبه نفقه دادگستری حقوقی - مشاوره حقوقی دادگاه - مشاور حقوقی و مشاوره حقوقی و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : علی لطیفی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل طلاق خانواده مهریه طلاق - وکالت و مشاور حقوقی حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت با تجربه دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی پایه یک دادگستری کیفری خانواده مهریه - دفتر وکالت - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : محمد کرم بخش
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل طلاق پایه یک دادگستری حقوقی خانواده مهریه طلاق ملکی حقوقی کیفری شرکت خانواده دادگاه خانواده و مشاور حقوقی با تجربه کیفری - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی و مشاوره حقوقی - وکالت مهریه - مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : هوشنگ پیراسته
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکالت و مشاور حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت حقوقی دادگستری با تجربه طلاق مطالبه نفقه پایه یک دادگستری دادگاه خانواده و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی کیفری خانواده خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت پایه یک دادگستری با تجربه مهریه - مشاور حقوقی دادگاه - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گلبازی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل و مشاور حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت کیفری پایه یک دادگستری با تجربه و مشاوره حقوقی خانواده - مشاور حقوقی دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق پایه یک دادگستری مطالبه نفقه - رسیدگی به دعاوی مهریه با تجربه حقوقی دادگستری - دفتر وکالت دادگاه طلاق - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله باغ فردوس شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : اصغر جوادی
وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل خانواده مهریه طلاق مهریه حقوقی ملکی حقوقی کیفری شرکت - رسیدگی به دعاوی پایه یک دادگستری دادگاه خانواده و مشاوره حقوقی و مشاور حقوقی کیفری - دفتر وکالت خانواده طلاق - مشاور حقوقی با تجربه - وکالت - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : جمشید دولت آبادی
وکیل و مشاور حقوقی (دفتر وکالت)
نمایش تلفن و آدرس
وکیل - وکیل مطالبه نفقه - وکالت دادگستری - رسیدگی به دعاوی پایه یک دادگستری با تجربه طلاق خانواده مهریه دادگاه پایه یک دادگستری کیفری حقوقی دادگاه خانواده خانواده مهریه طلاق با تجربه ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی وکالت - مشاور حقوقی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی و مشاور حقوقی - لیست بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین وکیل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین وکیل
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه یک وکیل مناسب انتخاب کنیم
حقوقی یا کیفری

انتخاب وکیل مناسب یکی از پرچالش ترین مراحل در برخورد با مشکلات حقوقی می باشد.هر یک از ما ممکن است بنا به دلایل مختلفی، ناچار از مراجعه به دادگستری شویم. ممکن است خود ما پیش‌قدم مراجعه به دادگستری شده باشیم، یا این که کسی ادعایی کرده باشد و برای پاسخ، نیاز به حضور ما باشد. اما آیا ضروری است که در این فرآیند وکیل به همراه داشته باشیم؟ انتخاب وکیل مناسب تا چه حد ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا بهتر است تفکیکی بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری قائل شویم. پس در ادامه‌ی این مطلب همراه ما باشید تا با تفاوت این دعاوی و نحوه‌ی انتخاب وکیل مناسب بیشتر آشنا شوید.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
در دعاوی حقوقی، هر اتفاقی هم در دادگاه بیفتد، مجازاتی برای کسی در پی نخواهد داشت. ممکن است شما ملزم به پرداخت وجه یا مالی شوید، اما این از باب مجازات نیست و مثلا مبنایی قراردادی دارد. در مقابل در پرونده‌های کیفری، موضوع وقوع یک جرم است که در صورت اثبات برای محکوم مجازات در پی خواهد داشت؛ این مجازات می‌تواند حبس باشد، جریمه‌ی نقدی به نفع دولت باشد، یا حتی مجازات‌های بدنی مانند شلاق یا قصاص! در یک توصیه‌ی اولیه باید بدانید که در پرونده‌های کیفری، اگر متهم واقع شدید و از بی‌گناهی خود هم کاملا مطمئن بودید، باز هم حتما در کنار خود یک وکیل دادگستری داشته باشید تا با دقت و با آگاهی از جزییاتی که دانستنش برای عامه‌ی مردم ممکن نیست، از شما به شایستگی دفاع نماید.

اهمیت حضور وکیل در مقام شاکی
اگر هم در مقام شاکی هستید، باز هم حضور وکیل مناسب در پرونده شما ضروری خواهد بود.اما در پرونده‌های حقوقی، بسته به این که ادعای شما یا طرف مقابل چقدر جدی باشد و چقدر مستند، ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید یا نه، خودتان بتوانید کارها را به نحو قابل قبولی پیگیری کنید.

اگر اسناد شما به خوبی نشان دهنده‌ی حق شما هستند، مثلا اگر خانه‌ای را اجاره داده‌اید و اجاره‌نامه و سند رسمی مالکیت دارید، و مستاجر از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کند، بدون نیاز به وکیل می‌توانید حق خود را در دادگستری (بسته به میزان اجور معوقه، اما احتمالا شورای حل اختلاف) پیگیری نمایید. اما زمانی هست که اسناد شما کامل نیستند، یا نیاز به تفسیر قرارداد و قوانین است، یا رقم مورد ادعا قابل توجه است؛ بهتر است در این موارد حتما وکیلی به همراه داشته باشید تا دادخواست شما را به دقت تنظیم کند و در همه‌ی مراحل، کار شما را پیگیری نماید.


انتخاب وکیل مناسب چگونه است؟
۱. انتخاب بین وکلای کانون دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه
برای پاسخ دادن به این سوال باید معیارهای متفاوتی را در نظر گرفت. در یک نگاه اولیه، وکلا به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ وکلای کانون وکلای دادگستری که یک نهاد مستقل از قوه‌ی قضاییه است و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه که به این قوه وابسته هستند. آنچه میان جامعه‌ی حقوقی مشهور است این است که بنا به دلایل گوناگون، وکلای کانون از استقلال و عملکرد بهتری برخوردار هستند اما این یک قاعده مطلق نیست.

از سوی دیگر شاید شنیده باشید که عده‌ای به «کارآموزی وکالت» مشغولند. این یعنی هنوز دو سال از زمان ورود ایشان به حرفه‌ی وکالت نگذشته است و وکیل پایه یک محسوب نمی‌شوند و محدودیت‌هایی در قبول پرونده دارند. شاید در همین ابتدای امر به نظرتان برسد که بهتر است پرونده‌ی خود را نزد کارآموزان نبرید، اما باید بدانید که در پرونده‌هایی که پیچیدگی چندانی ندارند و نیز زمانی که می‌خواهید هزینه‌ی کمتری به این کار اختصاص بدهید، کارآموزان وکالت -علی‌الخصوص در سال دوم- گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. مهم این است که سعی کنید وکیل خود را از میان وکلایی انتخاب کنید که قبلا کسی از آشنایان‌تان با او کار کرده و رضایت داشته است.

۲. تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکیل
مسئله‌ی بعدی تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکلاست. صرف داشتن تحصیلات -حتی مرتبط با موضوع پرونده- نمی‌تواند معیار کافی برای انتخاب وکیل باشد. آن چه در این حرفه مهم‌تر است، تجربه‌ی وکیل دادگستری است. باید بدانید که با هر میزان تحصیلات و تجربه، در نظم کنونی دادگستری، پیگیری کار حرف اول را می‌زند. بنابراین از ابتدا با وکیل خود شرط کنید که منتظر اخطار یا احضار دادگاه نباشد و خود حداقل دو ماه یک بار برای پیگیری روند پرونده به شعبه مراجعه کند. به یاد داشته باشید که خود شما نیز می‌توانید در سامانه adliran.ir روند کار پرونده‌تان را مشاهده کنید و همین‌طور بدانید که داشتن وکیل باعث نمی‌شود که خودتان نتوانید به دادگاه مراجعه کنید و مستقیم پیگیر کارتان بشوید.

۳. انتخاب یک یا دو وکیل
مسئله‌ی بعدی تعداد وکلاست. در دعاوی حقوقی شما می‌توانید یک یا دو وکیل داشته باشید. اگر دو وکیل انتخاب می‌کنید، به این توجه کنید که می‌خواهید هر کدام از آنها بتوانند به تنهایی همه‌ی اقدامات لازم را صورت دهند یا حتما نیاز به اقدام هر دو نفرشان باشد؛ در صورت اول در وکالتنامه قید کنید که وکالت را به صورت مجتمعا یا منفردا قابل انجام می‌دانید. همچنین به اختیاراتی که به موجب وکالتنامه به وکیل‌تان می‌دهید دقت کنید.

آیا می‌خواهید وکیل‌تان بتواند بدون مشورت با شما با طرف دعوا سازش کند و مثلا دادخواست را پس بگیرد؟ پس این را قید کنید؛ در غیر این صورت چنین اختیاری به وی ندهید. منطقی این است که معنای هر چیزی را که در وکالتنامه متوجه نمی‌شوید از وکیل خود بپرسید و از این کار ابا و شرمندگی نداشته باشید. در دعاوی کیفری نیز جز در بعضی جرایم شدید که مثلا مجازات اعدام را در پی دارند و می‌توان سه وکیل در این پرونده‌ها معرفی نمود، در باقی دعاوی حداکثر می‌توانید دو وکیل داشته باشید. با افزایش تعداد وکلا معمولا هزینه‌ی شما بالا نمی‌رود، اما دقت کار افزایش می‌یابد.

هر وکیل دادگستری می‌تواند فعالیت‌هایش را در یک شهر متمرکز کند. این مانع قبول وکالت در شهرهای دیگر نمی‌شود اما نمی‌تواند در شهری به غیر از آنچه در پروانه‌ی وکالتش قید شده است دفتری دایر نماید. شما می‌توانید مشخصات وکیل خود را با نام و نام‌خانوادگی در سامانه‌ی جست‌وجوی وکلا هم در سایت کانون وکلا و هم مرکز مشاوران مشاهده کنید.

عدم رضایت از وکیل
ممکن است از وکیل خود رضایت نداشته باشید. باید بدانید که در هر مرحله‌ای که باشید می‌توانید وکیل خود را عزل کنید و مقررات پرداخت حق‌الوکاله نیز باعث می‌شود که همه‌ی هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اید به طور منصفانه‌ای قابل بازگشت باشد. همچنین در صورتی‌که وکیل شما مرتکب تخلف انتظامی شود، از رفتار خلاف شان گرفته تا سازش با طرف دعوای شما، امکان پیگیری در دادسرای انتظامی وکلا وجود دارد. برای آگاهی از تخلفات انتظامی می‌توانید همین عنوان را در اینترنت جست‌وجو کنید.

حال بعد از آگاهی پیدا کردن از ویژگی‌های وکیل خوب و مجرب و نیز اطلاع یافتن از نکاتی که باید در هنگام انتخاب یک وکیل مناسب به آن دقت نماییم، نکته ای ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد که آن این است که انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف کدام هستند؟

در این قسمت قرار است به این پرسش بپردازیم. پس با ما همراه باشد.

انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف
ممکن است به تناسب میزان درگیری با پرونده های حقوقی و مسائل مرتبط با این رشته، بارها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره را شنیده‌ باشید. مهم‌ترین این دسته بندی ها عبارتند از:

 وکیل قضایی
وکیل قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند. وکیل قضایی برای رسیدن به این درجه از مراحلی می بایست عبور کند که شامل امتحانات کتبی و شفاهی بوده و در این راستا فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود. وکلای پایه یک مجرب‌ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری امور را دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار هستند.

وکیل اداری
وکیل اداری شخصی است که به موجب یک قرارداد وکالت اداری وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. نکته مهم این است که برای اینکه کسی بتواند وکیل اداری شخصی بشود، نیازی به داشتن سواد حرفه ای حقوقی ندارد و به عبارتی هر کس می تواند وکیل اداری شخص دیگری بشود. ملاحظه می‌کنید که این اصطلاح در عموم جامعه وجود داشته و اختصاصی به رشته حقوق ندارد. همچنین وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کارهای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد.

وکیل معاضدتی
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل  ۳۵ قانون اساسی آمده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند از مقامات قضایی برای احیای حقوق از دست رفته خود و یا برای دفاع در مقابل ادعاهای طرف مقابل خود تقاضای معاضدت نمایند.

وکیل تسخیری
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند. حال اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛ اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری را  برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است، لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند. به طوری که چنانچه وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب شود و با وجود تعهد در جلسه حاضر نشود ضمن در نظر گرفتن مجازات برای وکیل مورد نظر مجدداً برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

در نظر گرفتن امکان تعیین وکیل تسخیری از سوی مقامات قضایی برای افراد این نتیجه را در پی دارد که در طبقات ضعیف جامعه که امکان پرداخت حق الوکاله های سنگین را ندارند حمایتی ایجاد می شود که می تواند از نظر حقوقی آن ها را تحت پوشش قرار دهد تا به جهت عدم پیگیری امور آن ها مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. این اقدام حمایتی قانون گذار برای یکسان بودن افراد در مقابل قانون و حمایت از حق دفاع تمامی افراد می باشد. وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند.

نکات مهمی که باید قبل از مراجعه به وکیل به آنها دقت کنید عبارت اند از:
۱- بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل مناسب در خصوص حیطه تخصصی وکیل مورد نظر، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین تحقیق کنید تا بتوانید که پرونده ای که گاه سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به او بسپارید.

۲- در بسیاری از موارد تبلیغات بیش از اندازه در خصوص برخی از وکلا به تنهایی قابل اعتماد برای انتخاب وکیل نمی باشد. بنابراین بهتر است انتخاب خود را صرفاً براساس چنین تبلیغاتی متمرکز نکنید. در مقابل راهکار بهتری وجود دارد و آن این است که شما می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

۳- سن و جنس وکیل (زن یا مرد بودن) ملاک و معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست همانطور که در انتخاب یک پزشک نیز چنین معیاری مد نظر قرار نمی گیرد. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید. پس بهتر است در انتخاب وکیل مجرب نگاه غرض ورزانه را از خود دور نماییم.

۴- در صورتی‌که نمی‌خواهید هزینه‌ای برای وکیل داشتن بپردازید، بهتر است حداقل با یک وکیل مناسب مشورت کنید. میتوانید با مراجعه به بخش فرم ارزیابی سایت ما از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید  و یا از طریق بخش تماس با ما از مشاوره (با هزینه منصفانه) بهترین وکیل کیفری اصفهان برخوردار شوید.همچنین اگر نیاز به وکیل دارید اما قادر به پرداخت هزینه نیستید، می‌توانید درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی بنمایید و تا زمانی که نتوانید حق‌الوکاله را پرداخت کنید، از شما به صورت رایگان و با معرفی کانون وکلا یا مرکز مشاوران حمایت خواهند کرد.

۵- نکته‌ی پایانی نیز این است که وکالت در جامعه‌ی کنونی و دادگستری فعلی حرفه‌ای بسیار سخت و نیازمند تلاش و تمرکز بالاست. در انتخاب وکیل خود دقت کنید اما پس از آنکه به او اعتماد کردید، دیگر به هر بهانه‌ای در کار او مانع ایجاد نکنید. یکی از انواع این موانع می‌تواند عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی و سفرهای مورد نیاز یا کارشناس یا… باشد و همین‌طور در پرداخت حق‌الوکاله هم خوش‌قول باشید و به عهد خود عمل کنید.
 

منبع: www.hossienyavari.ir
4.1 امتیاز از 19 رأی
جدیدترین مقالات
علاقه کودکان به آموزش زبان باعث شده تا والدین آنها بدنبال روشهای نوین و منابع معتبر آموزشی باشند. کودکان در بین همه روشها آموزش تصویری و ویدیویی را بیشتر از بقیه روشها می پسندند. کلیپ های جذاب آموزشی ما در این پست باعث جذب بیشتر کودک دلبند شما به زبان انگلیسی می شود.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.