ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در شهر تهران

نام مرکز : پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : توحید (آهن آلات)
پاساژ و مجتمع تجاری
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - پاساژ و مجتمع تجاری لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : جهان نما
فروش لوازم و پوشاک ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لوازم جانبی ورزشی - لوازم تناسب اندام - فروش لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - پوشاک ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - تجهیزات ورزشی - وسایل ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزش های آبی - توپ ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - خرید لوازم ورزشی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : کهندل
باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی ارزان قیمت - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تجارت الکترونیک و رایانه (ماهنامه)
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ایران زمین
استخر و سونا
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - شنای تفریحی - شنا - جکوزی - استخر تمیز - بهترین استخر - بهترین استخر و سونا - سونای بخار - سونای خشک - استخر ارزان - استخر - سونا - استخر و سونا - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : وحدت
پارک تفریحات و شهر بازی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : تکنیک برتر - شعبه 1
باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - ورزش های هوازی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی ارزان قیمت - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نگاه اول
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : راش (پینت بال)
باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - ورزش های هوازی - باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایران (غذایی)
پاساژ و مجتمع تجاری
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - پاساژ و مجتمع تجاری لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : تکنیک برتر - شعبه 3
باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - سالن ورزشی - باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلشن
تالار پذیرایی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - تالار پذیرایی لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله شوش جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : صدف
پاساژ و مجتمع تجاری
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - پاساژ و مجتمع تجاری لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : رضایی
تولید و پخش لوازم و پوشاک ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - توپ ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - پوشاک ورزشی - وسایل ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم جانبی ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - کفش ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم تناسب اندام - فروشگاه کالاهای ورزشی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : یاران
آکواریوم و/یا ماهی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : ماژان
آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - آتلیه بارداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه اسپرت - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی پرسنلی - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی کودک - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ایران (پیانو یاماها)
آلات و لوازم موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : حجتیه
کتابخانه
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - کتابخانه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : یاشار
عکاسی و فیلم برداری
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - عکاسی و فیلمبرداری لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : بای لاین - شعبه پاسداران
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - باشگاه بدنسازی ارزان - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تعطیلات نو (هفته نامه)
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ادیب
فروش لوازم و پوشاک ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - مغازه لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - توپ ورزشی - کفش ورزشی - پوشاک ورزشی - تجهیزات ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - خرید لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - وسایل ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : تهرانسر
باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : امیران
تالار پذیرایی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - تالار پذیرایی لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دلبند
اسباب بازی - فروش و یا واردات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رشد آموزش زبان انگلیسی
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : هنرجو
آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی - عکاسی مدلینگ - عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی صنعتی - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرتره - آتلیه کودک - آتلیه بارداری - عکاسی پرسنلی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله آذری جنوب تهران منطقه 17
0 %
نام مرکز : عکس نامه
نشریات
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - نشریه لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دانشگاه تربیت معلم
کتاب فروشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - کتاب فروشی لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آرسی کلوب (انواع مدل های کنترلی)
اسباب بازی - تولید
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ترانه
آتلیه و لابراتوار عکاسی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه اسپرت - آتلیه کودک - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : سامان رزم
فروش لوازم و پوشاک ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
ورزش ، سرگرمی و هنر - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - تجهیزات ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - کفش ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزش های آبی - لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - توپ ورزشی - وسایل ورزشی - لیست بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ورزش ، سرگرمی و هنر
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .