ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین نمای ساختمان در شهر تهران

نام مرکز : نگاه درخشان البرز
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان رومی مسکونی همکف ویلایی کوچک - نمای آلموینیومی یک طبقه - انواع نمای ساختمان ویلایی - نمای آلومینیومی مدرن دوبلکس - نمای کامپوزیتی - ارزانترین نمای ساختمان سه طبقه سنگ - نمای شیشه ای - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - چوب نمای ساختمان چوب نما چند طبقه های مدرن و لوکس - شیشه نمای هزاره سوم - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - بهترین نمای ساختمان دو طبقه -
0 %
نام مرکز : شرکت آکام پوشش شهر
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان چند طبقه - چوب نمای ساختمان مسکونی همکف دوبلکس یک طبقه مدرن سنگ - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان های مدرن و لوکس چوب نما - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - نمای شیشه ای ویلایی کوچک - ارزانترین نمای ساختمان - انواع نمای ساختمان ویلایی - بهترین نمای ساختمان - نمای آلموینیومی - نمای کامپوزیتی - نمای آلومینیومی - شیشه نمای هزاره سوم رومی سه طبقه دو طبقه -
0 %
نام مرکز : شرکت بامپوش
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان دو طبقه دوبلکس - نمای آلموینیومی چند طبقه - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت سنگ سه طبقه مدرن - ارزانترین نمای ساختمان - شیشه نمای هزاره سوم - بهترین نمای ساختمان یک طبقه - نمای کامپوزیتی ویلایی کوچک های مدرن و لوکس - چوب نمای ساختمان - نمای آلومینیومی - نمای شیشه ای - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - انواع نمای ساختمان ویلایی چوب نما رومی مسکونی همکف -
0 %
نام مرکز : نما فراز مهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان مسکونی همکف - نمای آلموینیومی دوبلکس - نمای آلومینیومی - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - چوب نمای ساختمان چوب نما رومی های مدرن و لوکس - نمای شیشه ای مدرن - بهترین نمای ساختمان یک طبقه - شیشه نمای هزاره سوم چند طبقه دو طبقه ویلایی کوچک - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - ارزانترین نمای ساختمان - نمای کامپوزیتی سه طبقه سنگ - انواع نمای ساختمان ویلایی -
0 %
نام مرکز : گروه تزیینی سقف کاذب طاها
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای شیشه ای چوب نما ویلایی کوچک - نمای کامپوزیتی - نمای آلومینیومی مدرن - انواع نمای ساختمان ویلایی - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان چند طبقه سه طبقه - چوب نمای ساختمان دوبلکس - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت رومی - نمای آلموینیومی یک طبقه - شیشه نمای هزاره سوم - بهترین نمای ساختمان سنگ دو طبقه - ارزانترین نمای ساختمان مسکونی همکف های مدرن و لوکس -
0 %
نام مرکز : آلو وال
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - شیشه نمای هزاره سوم - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت مدرن دوبلکس سنگ چند طبقه مسکونی همکف سه طبقه - بهترین نمای ساختمان ویلایی کوچک - نمای آلموینیومی - نمای کامپوزیتی - چوب نمای ساختمان - ارزانترین نمای ساختمان - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان رومی دو طبقه چوب نما - نمای آلومینیومی - نمای شیشه ای یک طبقه - انواع نمای ساختمان ویلایی های مدرن و لوکس -
0 %
نام مرکز : شرکت آلوم گستر
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - چوب نمای ساختمان - بهترین نمای ساختمان - نمای شیشه ای - شیشه نمای هزاره سوم ویلایی کوچک سنگ - نمای آلومینیومی - ارزانترین نمای ساختمان دو طبقه - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - نمای کامپوزیتی دوبلکس یک طبقه مدرن - نمای آلموینیومی سه طبقه های مدرن و لوکس مسکونی همکف - انواع نمای ساختمان ویلایی چند طبقه رومی چوب نما - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : اشکو سازه گستر
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان سه طبقه یک طبقه - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - نمای شیشه ای مسکونی همکف - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت مدرن ویلایی کوچک سنگ - نمای آلموینیومی رومی چند طبقه دوبلکس دو طبقه - ارزانترین نمای ساختمان چوب نما - نمای آلومینیومی - شیشه نمای هزاره سوم - بهترین نمای ساختمان - چوب نمای ساختمان های مدرن و لوکس - انواع نمای ساختمان ویلایی - نمای کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : شرکت بهینه گستر نمای آفتاب
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - قیمت پنجره دوجداره کشویی - ساخت درب و پنجره دوجداره - قیمت درب دوجداره - پنجره یو پی وی سی تک حالته - درب upvc کشویی - استعلام قیمت در و پنجره دو جداره - تولید پنجره دوجداره - بهترین در و پنجره upvc - پنجره دوجداره upvc دو حالته - پنجره پروفیل - پنجره دوجداره upvc سایبانی - قیمت پنجره دو جداره ارزان - پنجره دوجداره - توری پلیسه - درب upvc سرویس بهداشتی - قیمت درب و پنجره دو جداره - پنجره دوجداره ثابت - درب و پنجره - پنجره وینتک - پنجره تک حالته upvc - پنجره دوجداره دولنگه - پنجره upvc - پنجره دوجداره دو حالته - قیمت پنجره دوجداره - پنجره دو جداره ارزان - پنجره upvc دو لنگه - پنجره دوجداره upvc آکاردئونی - بهترین درب و پنجره دوجداره - درب upvc ریلی -
0 %
نام مرکز : شرکت پارس سازه
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای شیشه ای ویلایی کوچک - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان دو طبقه - نمای آلومینیومی - شیشه نمای هزاره سوم - ارزانترین نمای ساختمان یک طبقه مدرن دوبلکس - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - بهترین نمای ساختمان - نمای آلموینیومی - انواع نمای ساختمان ویلایی سنگ چوب نما چند طبقه سه طبقه - چوب نمای ساختمان مسکونی همکف های مدرن و لوکس رومی - نمای کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : آلومکس
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - بهترین نمای ساختمان یک طبقه - ارزانترین نمای ساختمان سنگ - شیشه نمای هزاره سوم - انواع نمای ساختمان ویلایی های مدرن و لوکس - چوب نمای ساختمان رومی - نمای آلموینیومی سه طبقه - نمای کامپوزیتی - نمای آلومینیومی دوبلکس چند طبقه مسکونی همکف چوب نما - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان ویلایی کوچک دو طبقه مدرن - نمای شیشه ای - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : داراب زاده
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - جوشکاری - آهنگری - شاسی کشی اسکلت فلزی - سوله - سازه های صنعتی - آهنگری درب و پنجره
0 %
نام مرکز : بناگستران آینده ساز
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای ساختمان های مدرن و لوکس دوبلکس - چوب نمای ساختمان - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان دو طبقه - بهترین نمای ساختمان سنگ یک طبقه - نمای کامپوزیتی چند طبقه چوب نما مسکونی همکف - نمای آلموینیومی - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - نمای شیشه ای - انواع نمای ساختمان ویلایی مدرن - ارزانترین نمای ساختمان - نمای آلومینیومی - شیشه نمای هزاره سوم سه طبقه ویلایی کوچک رومی -
0 %
نام مرکز : دکوراسیون آسو شفیعی
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - پارکت - خرید پارکت - کف پوش - اجرای دکوراسیون داخلی - قیمت پارکت - پرده شید - نوسازی منزل - دکوراسیون خانه - تزئینات داخلی - کناف سقف آشپزخانه - کاغذ دیواری - کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - بهترین تزئینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - پارکت لمینت - مدل سقف کاذب کناف - تزیینات داخلی - بهترین کفپوش - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش صنعتی - پارکت ارزان - لمینت - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون داخلی منزل - تزیینات داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - کفپوش طرح پارکت - کابینت آشپزخانه - بازسازی منزل - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت سازی - پرده زبرا - طراحی و اجرای سقف ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - پرده اتاق خواب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون مغازه - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - تعمیرات خانه - کابینت سازی ارزان قیمت - طراحی و اجرا سقف کاذب - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش pvc - کفپوش ارزان - طراحی دکوراسیون داخلی - سفارش کابینت - طراحی سقف کاذب - تولید و اجرا سقف و کف کاذب -
0 %
نام مرکز : شرکت دارکوب
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - کفپوش و پارکت - کفپوش طرح پارکت - پارکت - پارکت لمینت - کفپوش صنعتی - خرید پارکت - کفپوش رولی - کفپوش با نصب و بدون نصب - لمینت - کفپوش pvc - پارکت ارزان - پارکت چوبی - بهترین کفپوش - کفپوش ارزان -
0 %
نام مرکز : گروه تجاری معماری کیان
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - ارزانترین نمای ساختمان - نمای کامپوزیتی سه طبقه - بهترین نمای ساختمان - نمای آلموینیومی دوبلکس - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان ویلایی کوچک - شیشه نمای هزاره سوم های مدرن و لوکس - انواع نمای ساختمان ویلایی مدرن رومی یک طبقه چند طبقه - چوب نمای ساختمان چوب نما - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت - نمای آلومینیومی - نمای شیشه ای دو طبقه سنگ مسکونی همکف -
0 %
نام مرکز : سبلان پوشش
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - نمای آلومینیومی - نمای آلموینیومی - انواع نمای ساختمان ویلایی چوب نما مدرن - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت دو طبقه - نمای شیشه ای - بهترین نمای ساختمان - نمای کامپوزیتی - چوب نمای ساختمان سه طبقه - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان ویلایی کوچک دوبلکس های مدرن و لوکس سنگ - شیشه نمای هزاره سوم رومی یک طبقه مسکونی همکف چند طبقه - ارزانترین نمای ساختمان -
0 %
نام مرکز : شرکت بابداد
نمایش تلفن و آدرس
نمای ساختمان - شیشه نمای هزاره سوم سه طبقه یک طبقه سنگ - نمای کامپوزیتی مدرن های مدرن و لوکس - انواع نمای ساختمان ویلایی - نمای آلموینیومی - بهترین نمای ساختمان ویلایی کوچک دوبلکس رومی - نمای آلومینیومی دو طبقه - ارزانترین نمای ساختمان - نمای شیشه ای چند طبقه چوب نما - چوب نمای ساختمان - طراحی واجرای نمای چوبی ساختمان - طراحی نمای ساختمان کامپوزیت مسکونی همکف -
0 %
تعداد مراکز :22
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
همواره نمای ساختمان عضو موثر بنای کامل شده بوده و به‌نوعی شناسنامه بنا محسوب می‌شود؛ چراکه این بخش از ساختمان همواره جلوی چشم شهروندان و عابران بوده و به‌نوعی نشان‌دهنده هویت و سبک معماری است. آثار به‌جامانده از گذشته نشان می‌دهد که یکی از نماهای پرکاربرد در ایران، انواع آجر، کاشی و سنگ بوده است؛ اما بعد از توسعه صنایع پیشرفته به کشور، مصالح دیگری مانند سیمنت برد، استرچ متال، نمای سنگ، انواع سرامیک و همچنین انواع کامپوزیت و آلومینیوم وارد فن‌آوری‌های ساخت نما شده است و در حال حاضر این تنوع مصالح را می‌توان در تمام شهرها به ‌وضوح مشاهده کرد. همان‌طور که مشخص است، هر کدام از انواع نماهای ساختمانی معایب و مزایای مخصوص به خود را دارند.

نمای آجری
اگر تصور شما از نمای آجری صنعتی، همان آجرهای پهن و کج زردرنگ است، کاملاً در اشتباه هستید. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با واردات تکنولوژی‌های متعدد در صنعت آجر به مصالح نوینی دست پیدا کرده‌اند که ازلحاظ سایز و کیفیت یک‌ سر و گردن نسبت به محصولات قدیمی بالاتر هستند. نمونه این محصولات، آجرهای رنگی و نسوز است. آجرهای رنگارنگ در سایز و مدل‌های متنوع می‌تواند نماهای زیبایی را برای ساختمان ایجاد کند.

مزایای نمای آجری
مزایای این نوع نما شامل عایق صوتی، طول عمر بالا، عایق حرارت، استحکام بالا در برابر شرایط جوی، سرعت اجرای بالا، حمایت از محیط‌زیست (به علت ساختار طبیعی آن)، عدم ایجاد ضایعات ساختمانی و سروصدا، حفظ هویت تاریخی کشور، کاهش اتلاف انرژی، امکان ترمیم و نوسازی ساختمان‌های قدیمی است.
معایب نمای آجری
سیستم اتصال قدیمی به ‌نما باعث بروز مشکلات بسیاری ازجمله افزایش وزن ساختمان، اتصال ناقص به دیوارهای اصلی ساختمان و خطرات آن در زمان زلزله است؛ اما روش‌های نصب جدید، باعث شده است تا علاوه بر استفاده بهتر از این مصالح ساختمانی، معایب روش‌های سنتی نیز به‌طور کامل برطرف شده و بازدهی ساختمان‌هایی که با اجر ساخته می‌شوند بیشتر شود.
نمای سیمانی یا سمینت برد
سمنت برد (پانل سیمانی الیاف دار) از مخلوط یکدست سیمان پورتلند، الیاف فرآوری شده سلولز، سیلیکا کوارتز ریز و سایر افزودنی‌های معدنی با استفاده از فرآیندهای پیچیده و تحت کنترل دیجیتالی تولید می‌شود.
مزایای سیمنت برد
پنل‌های سیمنت برد، مقاومت بالایی در برابر آتش، صوت و رطوبت دارند و از این نما به علت زیبایی و تنوع طرح می‌توان در محوطه داخلی بنا نیز بهره برد.
معایب سیمنت برد
ایجاد حس صنعتی (به علت ساختار صنعتی بودن)، جرم پذیری (صفحات فایبر سمنت سطح زبر و ناصافی دارد به همین دلیل جرم پذیری آن بالاست و ظرف مدت کوتاهی نمای ساختمان را دچار نقص می‌کند)، افزایش وزن ساختمان (وزن ساختمان را در مترمربع ۱۰ درصد افزایش می‌دهد) از معایب استفاده از سیمنت برد است. همچنین اگر در ساختار آن از آزبست یا الیاف مقاوم به حرارت بهره نبرند، عایق آتش نخواهد بود.
استرچ متال
اکسپندد متال (expanded metal) یا استرچ متال (Stretch Metal) به صفحات فلزی (آهن، آلومینیوم، استیل و …) می‌گویند که ضمن طی کردن فرآیند تولید با روش ویژه‌ای تحت برش و سپس کشش (استرچ متال) قرار می‌گیرند.
مزایای استرچ متال
صفحات استرچ متال به علت زیبایی و سبک بودن جزو علاقه‌مندی‌های طراحانی است که به دنبال روکش بنای مدرن هستند. استحکام و سرعت اجرای و همچنین نمای بسیار متنوع و مدرن جز مزایای این صفحات است. چشم انداز متنوع، قیمت تمام ‌شده مناسب، تنوع در طرح و رنگ از مشخصات صفحات استرچ متال است. نمونه این نما را می‌توانید در ساختمان چهارسو که در خیابان جمهوری واقع شده است ببینید.
معایب استرچ متال
از معایب این صفحات می‌توان به طراحی و اجرای سخت و عدم راحتی در تمیز کردن آن اشاره کرد.
نمای سنگ
اگر به دنبال نمای باشکوه و باعظمت هستید، سنگ را انتخاب کنید. اگرچه قیمت تمام‌شده این نما بسیار بالا است، اما برخی از سازگان طرفدار واقعی این نما هستند.
مزایای سنگ نمای طبیعی
از مزایای این نما می‌توان به زیبایی و تنوع رنگ، مقاومت در برابر آتش‌سوزی، عایق صوت و حرارت و انعطاف‌پذیری در اجرا و قابلیت فرم پذیری مناسب روی کلیه سطوح و دوام بالا اشاره کرد.
معایب سنگ نمای طبیعی
اگرچه این نما همواره از سوی طراحان و برخی از سازندگان و مالکان مورد توجه قرار گرفته است، اما از دیدگاه کارشناسان به علت سنگین شدن نما و اتصالات غیرحرفه‌ای به‌هیچ‌عنوان مناسب کوچه‌های تنگ و باریک ایران نیست و می‌تواند در زمان زلزله و لغزش زمین خطرآفرین باشد.
از معایب این نما می‌توان به عدم صرفه اقتصادی، جرم پذیر بودن، کمرنگ شدن در معرض نور آفتاب، خاصیت رادیواکتیو (سنگ گرانیت به دلیل داشتن خاصیت رادیو کتیو مناسب برای استفاده در نماهای بسته نیست)، غیرقابل اجرا بودن در دمای زیر ۵ درجه سلسیوس و… اشاره کرد.
شیشه
شیشه جزو نماهایی است در چند سال اخیر با پیشرفت‌های چشمگیری روبرو بوده و در دهه ۸۰ بیشتر ساختمان‌های ساخته‌ شده دارای نمای شیشه‌ای بودند. این نما در عین زیبایی به علت آفتابی بودن شهرهای کشور مناسب نیست؛ چرا که این نما، نور را به‌شدت بازتاب می‌دهد. انواع نمای شیشه‌ای موجود در بازار شامل، فریم لس (در نمای فریم لس سطح نما توسط پروفیل‌های فلزی شبکه‌بندی می‌شود)، اسپایدر (نمای اسپایدر معمولاً شیشه لمینیت شده‌ای دارد) و نمای کرتین وال (با ترکیب پروفیل‌های آلومینیومی) و نمای دوپوسته است.
مزایای نمای شیشه
از مزایای این نما می‌توان به کنترل‌کننده صدا، جلوگیری از عبور اشعه ماوراءبنفش، بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، تنوع در رنگ و… اشاره کرد.
معایب نمای شیشه‌ای
عدم سنخیت با معماری کشور، خطرناک بودن در زمان زلزله، بازتاب نور، محافظت سخت و ارائه نمای صنعتی به بنا از معایب این نما است.
نمای کامپوزیت
ورق آلومینیوم کامپوزیت در حقیقت ترکیب لایه‌ای متریال‌هایی مانند پلاستیک فشرده و یک ‌لایه نازک چند میلی‌متری از فلز آلومینیوم است. رنگ ورق‌های آلومینیوم کامپوزیت عموماً به‌صورت آزادانه اجرا می‌شود و دارای طیف وسیعی از رنگ‌ها برای فرآورده کردن نیاز مشتری است. این نما یکی از پرکاربردترین نمای به‌کاررفته در ساختمان است.
مزایای کامپوزیت
سبک بودن نمای کامپوزیت، سهولت در مونتاژ، تعمیر و نگهداری و عایق صوت بودن، تنوع رنگ در نمای کامپوزیت، مقاومت در برابر آتش‌سوزی، مقاوم در برابر زلزله، امکان آب‌بندی نما و سرعت اجرا از مزایای این محصول است.
معایب کامپوزیت
نمای کامپوزیت ازنظر صرفه اقتصادی کمی گران‌تر از نماهای عمومی دیگر است و دوام نسبتاً پایینی دارد.
چوب ترمو
اگر به دنبال نمای طبیعی هستید نگاهی به چوب ترمو داشته باشید این نما نه تنها بسیار شیک است، مقاومت بالایی دارد.
 

منابع:homing.ir
3.8 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.