ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین مشاور املاک در شهر تهران

نام مرکز : 112
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در جردن
مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید مسکن - اجاره... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ساسان ولنجک
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در ولنجک
مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن م... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله ولنجک شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آسمان
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - اجاره خانه - خر... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آراشید
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آراشید
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن خانه - آپارتم... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در میرداماد
مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مس... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : جعفری
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شمیرانات
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در اختیاریه
مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : صدف
زمینه فعالیت : آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در ازگل
مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - مشاورین املاک -... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آرین
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در میرداماد
مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس م... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : طراحان
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان -... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پنجم
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خرید و فر... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سرلک
زمینه فعالیت : آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در چیذر
مشاور املاک - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش خانه - رهن خانه - خرید آپارتمان - بن... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تشریفات
زمینه فعالیت : آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در چیذر
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : 101
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در میرداماد
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : افشار
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتم... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ندا
زمینه فعالیت : آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در چیذر
مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - خرید مسکن - فروش آپارتمان - خ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : کاج
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خدمات... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دروس
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - خرید خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مسکن یاب
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در پاسداران و ضرابخانه
مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپار... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ایران
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در اختیاریه
مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خانیران
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش ملک - ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خانواده
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - ف... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خانه سفید
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : انتخاب
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در اختیاریه
مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید مسکن - فر... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : توسل
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در دولت
مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهران
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در نیاوران
مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - ب... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله نیاوران شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : زعفرانیه
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در زعفرانیه
مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید مسکن... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : نیاوران
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در کامرانیه
مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : محمد
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در اختیاریه
مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید مسکن - اجاره خانه - فروش ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در سعادت آباد
مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید خانه ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : حسینی
زمینه فعالیت : بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : مشاور املاک در پاسداران
مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن ... لیست بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین مشاور املاک در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین مشاور املاک
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟
لیفت و لمینت مژه و ابرو این روزها یکی از خدمات زیبایی جدید سالن‌های زیبایی می‌باشد. لیفت و لمینت مژه و ابرو باعث بالا رفتن، تقویت، پرپشتی می‌شود، اگر می‌خواهید مژه و ابروهای شما بالا و به صورت هاشوری مانند ستاره‌های سینما به نظر برسد ما لیفت و لمینت را به شما پیشنهاد می‌دهیم؛
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.