ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین مشاوره خانواده در شهر تهران

نام مرکز : مشاوره و روانشناسی آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
ارائه هر گونه مشاوره در حیطه روانشناسی خانواده ، ازدواج، کودک و نوجوان ، تحصیلی و غیره.
0 %
نام مرکز : موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار
نمایش تلفن و آدرس
موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار تحت مدیریت حقوقی دکتر سید علیرضا طباطبایی ، انواع خدمات مشاوره حقوقی ، داوری ، تنظیم قراردادها و وکالت در محاکم دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی ارائه می دهد.
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره پندار نیک
نمایش تلفن و آدرس
کلیه خدمات روانشناسی و مشاوره اعم از : مشاوره خانواده - زوج درمانی - مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره طلاق -مشاوره فردی (اضطراب، وسواس، افسردگی و ...) -مشاوره نوجوان - مشاوره تحصیلی و ...
0 %

نام مرکز : گروه حقوقی مبین
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : سید مهدی کمالی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکالت - وکیل دادگاه - مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل - وکیل مطالبه نفقه - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه -
0 %
نام مرکز : پوراندخت عزیزی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - دفتر وکالت - وکیل طلاق - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی توسعه آسیا
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - وکیل و مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی هامون
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل طلاق - وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : پرشیا
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : کریم احمدی لو
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - مشاور حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه - وکیل و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکالت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگستری - وکیل - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : محمدکاظم مهدی زاده
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگستری - مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه - دفتر وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - مشاور حقوقی - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل طلاق -
0 %
نام مرکز : مرکزمشاوره و روانشناسی شریف
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - بهترین مرکز مشاوره - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی شخصیت - روانشناسی کودک - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی عمومی - مشاوره بیش فعالی کودک - مشاوره ازدواج - درمان افسردگی - روانشناسی رشد - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاور خانواده - بهترین روانشناس - روانشناسی خانواده - مرکز مشاوره - روانشناسی تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان - درمان وسواس - درمان اختلالات اضطرابی - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره تحصیلی - روانشناس خوب در تهران - مشاوره اختلال یادگیری کودک - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - روانشناسی رنگها -
0 %
نام مرکز : گروه حقوقی برهان
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکالت - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : عباس علی محمدی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل کیفری - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - وکیل - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - وکیل دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : دادآوران میهن
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکالت - مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل مطالبه نفقه - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگستری - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه -
0 %
نام مرکز : صفی اله پرواز
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : محمد کرباسچی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه -
0 %
نام مرکز : اسلامیان
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری - مشاور حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل دادگاه - وکیل - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : علی وکیل زاده
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : کلینیک کیان بهنود
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - روانشناسی تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان - کاردرمانی ذهنی - روانشناسی کودک و نوجوان - روانشناسی عمومی - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی شخصیت - مشاوره ازدواج - خدمات روانشناسی و مشاوره - کاردرمانی حرکتی - بهترین روانشناس - درمان اختلالات اضطرابی - روان شناسی و مشاوره - درمان اختلالات طیف اتیسم - مشاوره بزرگسال - مشاوره روانشناسی خانواده - روانشناسی کودک - مشاوره بیش فعالی کودک - درمان اختلال یادگیری - درمان وسواس - روانشناسی خانواده - کاردرمانی جسمی - مشاور خانواده - مرکز مشاوره - روانشناسی رشد - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره اختلال یادگیری کودک - درمان افسردگی - مشاوره تحصیلی - گفتار درمانی - روانشناسی رنگها -
0 %
نام مرکز : علی اربابیون
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : داستانی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل پایه یک دادگستری -
0 %
نام مرکز : فرزانه رحیم خراسانی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگستری - وکیل - وکیل کیفری - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل طلاق - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگاه - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی مهدی قربانی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل - وکالت - وکیل طلاق - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : صفت اله عباسی فشمی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : محمد یوسفی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل مطالبه نفقه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - رسیدگی به دعاوی - وکیل - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل دادگاه - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل طلاق - وکیل کیفری - وکیل و مشاور حقوقی - مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : جلال معینیان
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل - مشاوره حقوقی - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل حقوقی - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - مشاور حقوقی - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : سحر بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل با تجربه - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : محمدحسین اصغری
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : سیدعلی راستگو املشی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه -
0 %
نام مرکز : علی بیرانوند
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل دادگستری - وکیل مطالبه نفقه - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگاه - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : هادی میرخانی
نمایش تلفن و آدرس
مشاوره خانواده - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل دادگستری - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگاه - وکیل -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
روانشناسی چیست؟
 
روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. منظور از «رفتار»، کلیهٔ حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهدهٔ مستقیم و غیرمستقیم است؛ و منظور از «فرایندهای روانی»، مباحثی همانند احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و… است.

آغاز پژوهش‌های روان‌شناختی به‌شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ می‌توان گفت اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده‌است، و این درحالی است که علوم تجربی دیگر از تاریخچه‌ای بلندتر و پربارتر برخوردارند. البته مباحث مربوط به ذهن و روان قرن‌هاست که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده و آثار مکتوب آن از دانشمندان یونان باستان و متفکرانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو نیز در دست است، اما این شاخه از علم تا پیش از روان‌شناسی جدید، به‌صورت مدون و آکادمیک مورد مطالعه قرار نگرفته بود.
روان‌شناسی طی تاریخچهٔ کوتاه خود به گونه‌های متفاوتی تعریف شده‌است. اولین دسته از روان‌شناسان حوزه کار خود را مطالعه فعالیت ذهنی می‌دانستند. با توسعه رفتارگرایی در آغاز قرن حاضر و تاکید آن بر مطالعه انحصاری پدیده‌های قابل اندازه‌گیری عینی، روان‌شناسی به عنوان بررسی رفتار تعریف شد.

این تعریف معمولاً هم شامل مطالعه رفتار حیوان‌ها بود و هم رفتار آدمیان، با این فرض‌ها که:

اطلاعات حاصل از آزمایش با حیوان‌ها قابل تعمیم به آدمیان است.
رفتار حیوان‌ها فی نفسه شایان توجه‌است.
از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ در بسیاری از کتاب‌ها درسی روان‌شناسی همین تعریف ارائه می‌شد. اما با توسعه روان‌شناسی پدیدارشناختی و روان‌شناسی‌شناختی بار دیگر به تعریف قبلی رسیده‌ایم و در حال حاضر در تعاریف روان‌شناسی هم به رفتار اشاره می‌شود و هم به فرایندهای ذهنی. از نظر ما روان‌شناسی را می‌توانیم چنین تعریف کنیم: مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی. این تعریف هم توجه روان‌شناسی را به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده نمایان می‌سازد و هم به فهم و درک فرایندهای ذهنی که مستقیماً قابل مشاهده نیست و بر اساس داده‌های رفتاری و عصب-زیست‌شناختی قابل استنباط است، عنایت دارد.

منبع : wikipedia.org
4.3 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .