ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
لیست مشاغل جستجو شده

نمایش لیست بهترین مرکز بهداشتی درمانی در محدوده محله جوادیهمنطقه 16 در شهر تهران

تعداد مراکز :37
  1 2   صفحه1از2
برچسب ها

مرکز بهداشت و درمان در جوادیهمنطقه 16

مرکز خدمات جامع سلامت در جوادیهمنطقه 16

پایگاه های بهداشتی در جوادیهمنطقه 16

پلی کلینیک در جوادیهمنطقه 16

کلینیک در جوادیهمنطقه 16

خانه بهداشت در جوادیهمنطقه 16

مرکز بهداشتی درمانی در جوادیهمنطقه 16

ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر در جوادیهمنطقه 16

ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

سم زدایی مواد در جوادیهمنطقه 16

ترک اعتیاد با متادون در جوادیهمنطقه 16

کلینیک ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

بهترین مرکز ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

سم زدایی در جوادیهمنطقه 16

مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

مرکز ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

کمپ ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

مرکز بستری ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

درمان و ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

بازپروری در جوادیهمنطقه 16

درمانگاه در جوادیهمنطقه 16

بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد در جوادیهمنطقه 16

پزشکی و سلامت در جوادیهمنطقه 16

مراکز بهداشت و درمان در جوادیهمنطقه 16

مطالب مفید
وظایف مرکز بهداشت شامل:
1- جمع آوری, طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی، آمارهای حیاتی و فعالیتهای واحد های بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و تهیه گزارش.
2- شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.
3- بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمی.
4- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی ( برای واحد های تابعه)
5- تدوین برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محلی برای حل مشکلات بهداشتی و مبارزه با بیماریهای بومی و اپیدمیها.
6- برنامه ریزی گسترش و تغییرات واحد های بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی.
7- تدارک و پشتیبانی فنی, اداری و مالی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه.
8- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آن قسمت از آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحد های بهداشتی می‌گذرد.
9- تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه.
10- اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین, کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات.
11- تدوین و ابلاغ برنامه, روشها و دستورالعمل های مربوط به آزمایشهای بهداشتی ( تشخیص طبی در موارد لزوم و اپیدمی ها, آب و فاضلاب, بهداشت حرفه ای ).
12- انجام آزمایشهای بهداشتی برای کنترل کار آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی برابر دستور العمل های کشوری.
13- نظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی مراکز بهداشتی درمانی و بررسی و تایید درخواست لوازم و مواد مورد نیاز آنها.
14-نظارت مستمر بر فعالیتهای فنی, پشتیبانی, اداری و مالی مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه.
15- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان.
16- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتیجه به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر.
17- تدوین, اجرا و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدون خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشت شهرستان.
18- برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب.
3.3 امتیاز از 7 رأی
پربازدیدترین مشاغل