ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین متخصص پوست و مو در شهر تهران

نام مرکز : دکتر مجتبی کلینی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر رفیع پرنیا
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر داریوش مردانی گیوی
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر صابر موثقی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی اکبر جلالی
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضی رضیعی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر وحید صوفی زاده
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر امیرحسین کلانتری
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مرضیه قادری
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر جهانگیر ارفع
دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر موسوی فرد
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان کلیم دست
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر حسن صیرفی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد حافظی
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسین کره یی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر حمید عارف
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه لطفى
جراح و متخصص زیبایی زنان ، زایمان و نازایى
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص زنان و زایمان - پزشکی و سلامت - - متخصص زیبایی - پوست و مو - ترمیمی - بوتاکس - فیلر - ژل - جوانسازی - لیزر - فیشال - لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله آریاشهر غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر مهرانگیز وثوقیان
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر هما فتحی افشار
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سارا قربانی
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سکینه برازنده
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله باغ فردوس شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر محمدتقی صیرفی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر تورج مکرمی
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مژگان باباخانلو
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر ویدا شکیبا
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر افسانه ثنایی نورانی
پزشک متخصص جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی پلاستیک, ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک فوق تخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر حسین جوشش
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر طاهره محقق
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمد آزاد
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله تهران ویلا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مریم دانش پژوه
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر سعید مهام
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمجتبی علوی
پزشک متخصص ایمونولوژی و آلرژی/ پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - پزشک متخصص لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیده فاطمه علوی نیا
پزشک متخصص بیماری های پوست, مو و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
متخصص پوست و مو - متخصص پوست و مو لیست بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین متخصص پوست و مو در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین متخصص پوست و مو
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 متخصص زیبایی
 
اشتباه گرفتن اصطلاح جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی در بین عموم مردم متداول است. حقیقت این است که آنها بسیار متفاوت هستند. متخصصین و جراحان نیاز به صلاحیت، تحصیلات، آموزش و مدرک دارند تا به عنوان یک فوق تخصص جراح پلاستیک در نظر گرفته شوند.

در صورتی که این عمل را چه از لحاظ پزشکی و چه زیبایی در نظر گرفته باشید، به دنبال فوق تخصص جراحی زیبایی باشید که در عمل خاصی که نیاز به آن دارید آموزش دیده باشد و کنترل کنید که جراح انتخابی در این حوزه معتبر باشد.

این کار به شما کمک می‌کند تا تفاوت بین آنها را بدانید، بخصوص اگر بیماری باشید که به فکر انجام یک عمل خاص توسط یک جراح با یکی از این دو تخصص باشید. بیماران باید بدانند که کدام عمل در چه دسته‌ای قرار می‌گیرد تا در مورد تفاوت‌های بین آن دو اطلاع پیدا کنند و برای انتخاب جراح مناسب به آنها کمک کند.

اگر به دنبال بهترین دکتر فوق تخصص جراح برای جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک می‌گردید، شما باید با تجربه‌ترین فوق تخصص جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک را جویا باشید چراکه آنها هستند که می‌توانند خیلی سریع مشکلات زیبایی صورت و بدن شما را تشخیص و بهترین روش درمان را پیشنهاد دهند.
 

منبع :raziclinic.ir 
 
3.8 امتیاز از 4 رأی
جدیدترین مقالات
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
خیاطی از جمله هنرهایی است که دارای سبک ها و متد های مختلف بوده ضمن آنکه این هنر قدمت طولانی داشته و در طی سالیان افراد مختلف سبک ها و روش های مختلفی را ابداع یا تغییراتی در متد های قبلی به وجود آورده اند و باعث شکل گیری انواع متد های خیاطی شده اند.
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.