ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در شهر تهران

نام مرکز : پرکام تکنولوژی
فروش تجهیزات جانبی کامپیوتر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : هما رایانه
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پشتیبان افزار کارمانیا
(Printer) فروش ماشین اداری و محاسباتی - لوازم و مواد مصرفی/ تجهیزات جانبی کامپیوتر- چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - ماشین اداری لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آفتاب
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : افزارپرداز پارس
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : پردا سیستم - شعبه فاز 3
فروش و تعمیر قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارس
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : اشراق رایانه
فروش تجهیزات جانبی کامپیوتر/ فروش لوح فشرده
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : پی سی شاپ
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایرانمهر آریا
فروش تجهیزات جانبی کامپیوتر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : شرکت بین المللی رایان فرید
Laptop-Notebook فروش تجهیزات جانبی کامپیوتر- قطعات سخت افزاری - کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - فروش و تعمیر لپ تاپ لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : بهین های تک
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آریا لپ تاپ
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : امپایر سین ست
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : الماس پایتخت - نمایندگی اپل
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آگما
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آما سنتر
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آرمان
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت ماهرویان
(Printer) فروش و تعمیرماشین اداری و محاسباتی - لوازم و مواد مصرفی -دستگاه فتوکپی و زیراکس/ تجهیزات جانبی کامپیوتر- چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - ماشین اداری لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : افزارپرداز
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بیتا سیستم
(Printer) تجهیزات جانبی کامپیوتر - چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : بردار اسکنر
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : اسمارت
فروش قطعات سخت افزاری و تجهیزات جانبی کامپیوتر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پرساسیستم
فروش تجهیزات جانبی -قطعات سخت افزاری کامپیوتر- چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرکت امتداد سازگار
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شهراد
آموزش تعمیرات و فروش و تعمیر تلفن همراه (موبایل) / (کافی نت)/ قطعات سخت افزاری کامپیوتر -کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - پرینت - تحقیق - اینترنت پر سرعت - بهترین کافی نت - اسکن - خدمات اینترنتی - تحقیقات دانشگاه - کافی نت - کپی - دانلود برنامه و نرم افزار - ثبت نام اینترنتی - خدمات آنلاین - ساخت پاورپوینت - رایت cd - خدمات کامپیوتری - لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : رجا رایانه
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سامان رایانه
فروش و تعمیر قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : فانوس
فروش تجهیزات جانبی کامپیوتر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : انفورماتیک کاشی زاده - شعبه 1
فروش قطعات سخت افزاری
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : ابزار پیشرو
کامپیوتر کیفی و جیبی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : کانون بهار
(Printer) تجهیزات جانبی کامپیوتر - چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - لوازم جانبی کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دنیای برتر
(Printer) فروش تجهیزات و لوازم جانبی- قطعات سخت افزاری -شبکه کامپیوتر-– چاپگر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم جانبی کامپیوتر - قطعات سخت افزار کامپیوتر لیست بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لوازم جانبی کامپیوتر در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لوازم جانبی کامپیوتر
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه سلامت قطعات سخت افزاری رایانه خود را بررسی کنیم؟
در این گزارش راه‌کارهایی برای اطمینان از سلامت قطعات سخت افزاری سیستم رایانه‌ای پیشنهاد شده است.


به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، سیستم‌های رایانه‌ای از دو بخش نرم افزار و سخت افزار تشکیل شده‌اند، هرکدام از این دو قسمت اگر دچار خرابی شده باشند، رایانه به درستی کار نمی‌کند، در واقع این دو بخش مانند پازل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا ما بتوانیم به درستی از رایانه خود استفاده کنیم. اما هر دو بخش نیز مستعد خرابی یا عملکرد ناصحیح هستند، به خصوص بخش سخت افزاری که از قطعات فیزیکی تشکیل شده و در صورت خرابی، سیستم به هیچ وجه عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

قسمت سخت افزاری سیستم از قطعات و اجزای مختلفی تشکیل شده است اما قسمت اصلی به مادربورد و اجزای متصل به آن گفته می‌شود. تمامی اجزای فیزیکی سیستم به مادربورد متصل می‌شوند و پردازنده اصلی نیز برروی همین قسمت قرار می‌گیرد. به همین جهت حفظ و نگه‌داری از اجزای داخل کیس، به‌خصوص مادربورد اهمیت فراوانی دارد. استفاده از چند فن و یک منبع تغذیه مناسب همچنین قرار دادن کیس در یک محل مستحکم و به‌دور از لغزش، تا حد زیادی از آسیب دیدگی اجزای داخل کیس جلوگیری می‌کند.

چه خطراتی سخت افزار رایانه را تهدید می‌کنند؟
مهم‌ترین مشکلاتی که برای هارد دیسک به وجود می‌آید، ایجاد شکستگی یا اختلال در سکتورهای داخلی آن محسوب می‌شود، البته در صورت ضربه خوردن به کیس، احتمال شکستگی در تمامی قطعات مانند کارت گرافیک و حافطه رم نیز وجود دارد، اماکارت رم معمولا به دلیل حرارت بالا دچار مشکل می‌شود، این نوع حافظه مدام در حال فعالیت است و داده‌ها بدون توقف به حافظه رم منتقل شده و خارج می‌شود، پردازنده نیز از حرارت بالا در امان نیست و به همین دلیل یک خنک کننده مخصوص برای پردازنده در نظر گرفته می‌شود، همچنین در لحظه قرار دادن پردازنده در سوکت خود نیز باید بسیار احتیاط شود تا اولا پرازنده به دستی در جای خود قرار گرفته باشد و دوما ترانزیستورهای آن دچار مشکل نشود.

در هر صورت اگر به هر دلیل یکی از اجزای سخت افزاری سیستم دچار مشکل شده باشد به روش‌های مختلف قابل شناسایی است، در ادامه راه‌های بررسی تمامی قطعات سیستم را آموزش می‌دهیم تا کاربران در بازه‌های زمانی مختلف از سالم بودن تمامی قطعات سخت افزاری خود مطمئن شوند، با ما همراه باشید:

ابزار تشخیص سخت افزار ویندوز ۱۰
در حال حاضر اکثر کاربران از جدیدترین نسخه ویندوز یعنی ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنند در این برنامه دو راه برای بررسی سخت افزار سیستم وجود دارد، ۱- Performance Monitor که کارایی تمامی اجزای رایانه را بررسی می‌کند. ۲- Windows Memory Diagnostic که به طور اختصاصی به بررسی مموری سیستم می‌پردازد.

برنامه Performance Monitor به صورت بومی در دسکتاپ وجود دارد، با جست‌و‌جو نام آن در کورتانا می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید، با ورود به این برنامه از منو سمت چپ گزینه Reports را انتخاب کنید، سپس در زیرمنوهای به نمایش در آمده برروی System و در ادامه System Diagnostics کلیک کنید. حال با انتخاب نام سیستم خود می‌توانید گزارشی مفصل از وضعیت سلامت قطعات سخت افزاری را دریافت کنید. در همان منو سمت چپ با انتخاب گزینه‌های Monitoring Tools و سپس Performance Monitor، نمایش گرافیکی وضعیت فعلی سیستم رایانه‌ای شما نشان داده می‌شود، هر چه این وضیت پایدارتر باشد وضعیت سیستم بهتر است.

اما همانطور که گفته شد ابزار Windows Memory Diagnostic برای بررسی سلامت حافظه رم مورد استفاده قرا می‌گیرد، این نوع حافظه به دلیل کارکرد بسیار فراوان دچار مشکلات مختلفی مانند عدم بارگیری در بوت، فایل‌های خراب و اطلاعات نادرست می‌شود که البته با ابزار Windows Memory Diagnostic می‌توان از عملکرد صحیح این قسمت اطمینان پیدا کرد. این ابزار با ارسال یک سری اطلاعات به رم و دریافت آن، میزان سلامت فایل‌ها و مشکلات حافظه موقت را بررسی می‌کند.

برای دسترسی به این قسمت کلید‌های ویندوز و R را همزمان فشرده تا کادر RUN باز شود، سپس mdsched.exe را در کادر موجود جست‌و‌جو کنید تا با پنجره زیر مواجه شوید. در این حالت با انتخاب اولین گزینه رایانه ریستارت می‌‎شود و در حین ریستارت عملکرد رم مورد بررسی قرار می‌گیرد، به همین دلیل راه‌اندازی مجدد سیستم چند دقیقه طول خواهد کشید، با انتخاب گزینه دوم همین روند، هنگامی خود سیستم را خاموش می‌کنید رخ می‌دهد و نتیجه آن بعد از روشن کردن سیستم به شما نمایش داده می‌شود.


اگر پس از ریستارت نتیجه‌ای به شما اعلام نشد، می‌توانید از Event Viewer پاسخ بررسی مموری را دریافت کنید، برای اینکار برروی منو استارت کلیک راست کرده و Event Viewer را انتخاب کنید، سپس بر روی Windows Logs و در ادامه System کلیک کنید. در نهایت در پنجره میانی Event Viewer، آخرین فایل با نام MemoryDiagnostic را انتخاب و باز کنید. حال نتایج آزمایش به نمایش درخواهد آمد.

استفاده از برنامه‌های جانبی
برای بررسی سخت افزار سیستم می‌توان از برنامه‌های جانبی نیز استفاده کرد، این نوع نرم افزارها به طور دقیق برای شناسایی سخت افزار سیستم طراحی شده‌اند و نتایج مطلوب‌تری را به نمایش می‌گذارند. از جمله بهترین برنامه‌های  بررسی سلامت سخت افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نرم افزار MemTest86
برنامه رایگان MemTest86 یکی از بهترین نرم افزارهای بررسی حافظه رم سیستم است، تیم تولید کننده MemTest86 از ۱۳ الگوریتم مختلف برای آزمایش رم‌های نوع DDR4،  DDR2و  DDR3استفاده کرده‌اند. این برنامه به صورت مستقیم از طریق سی‌دی یا فلش نیز قابل اجرا است و لینک دانلود آن به صورت رایگان در سایت‌های مختلف وجود دارد.

نرم افزار CrystalDiskInfo
اگر می‌خواهید به طور تخصصی از سلامت هارد دیسک سیستم خود مطمئن شوید، برنامه CrystalDiskInfo بهترین گزینه است. این نرم افزار به صورت کامل تمامی بخش‌ها وخطاهای هارد دیسک سیستم را مورد بررسی قرار می‌هد و به صورت همه جانبه، تمامی اجزای حافظه را بازبینی می‌کند. CrystalDiskInfo همچنین دارای ویژگی مدیریت پیشرفته و کنترل صوتی است که در صورت اجرا شدن برنامه در پس زمینه ویندوز، در هنگام فشار آمدن به هارددیسک یا بروز مشکلی برای این قطعه، به کاربر هشدار می‌دهد.

نرم افزار RWEverything
شاید طراحی ساده وبی‌آلایش برنامه RWEverything از جذابیت آن بکاهد اما این نرم افزار قدرتمند قادر است تمامی اجزای سخت افزاری را به طور دقیق بررسی و نتایج آن را به شما اعلام کند. نرم افزار RWEverything یک برنامه ساده و کار راه‌انداز است که به جای تمامی برنامه‌ها نیاز شما را برطرف می‌سازد. البته ذکر یک نکته بسیار ضروری است، اگر از تنظیمات سخت افزاری سر رشته ندارید، به بخش تنظیمات این برنامه کاری نداشته باشید زیرا ممکن است تغییراتی غیرقابل بازگشت به سیستم سخت افزاری خود وارد کنید.
منبع:
www.yjc.ir

 
0 امتیاز از 0 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.