ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
لیست مشاغل جستجو شده (ویژه)

نمایش لیست بهترین لوازم آشپزخانه مدرن و جدید در محدوده محله نبرد در شهر تهران

لیست مشاغل جستجو شده

نمایش لیست بهترین لوازم آشپزخانه مدرن و جدید در محدوده محله نبرد در شهر تهران

لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش صنعتی - کف پوش - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی ساده - کاغذ دیواری - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - خرید پارکت - کفپوش رولی - بهترین دکوراسیون داخلی - نوسازی منزل - پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - طراحی سقف کاذب - تزئینات داخلی - پرده شید - کابینت آشپزخانه - کفپوش طرح پارکت - پارکت ارزان - کفپوش با نصب و بدون نصب - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش pvc - دکوراسیون مغازه - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش ارزان - لمینت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تعمیرات خانه - پارکت چوبی - اجرای دکوراسیون داخلی - بازسازی منزل - طراحی دکوراسیون داخلی - دکوراسیون خانه - پرده زبرا - قیمت پارکت - کابینت سازی - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت لمینت - کناف سقف آشپزخانه - سفارش کابینت - پرده اتاق خواب - دکوراسیون داخلی منزل -
0
لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت چوبی - بهترین کفپوش - تزیینات داخلی - کفپوش pvc - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت سازی - سفارش کابینت - تعمیرات خانه - دکوراسیون داخلی مسکونی - لمینت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پرده شید - طراحی و اجرای سقف ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش رولی - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش ارزان - نوسازی منزل - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مدرن - مدل سقف کاذب کناف - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف آشپزخانه - پارکت ارزان - نقاشی ساختمان - بازسازی منزل - تزئینات داخلی - قیمت پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - پرده زبرا - دکوراسیون مغازه - کابینت سازی ارزان قیمت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون خانه - طراحی و اجرا سقف کاذب - کف پوش - پرده اتاق خواب - طراحی سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی جدید - تزیینات داخلی ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون داخلی منزل - طراحی دکوراسیون داخلی - کابینت آشپزخانه - کاغذ دیواری - کفپوش و پارکت - کفپوش طرح پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - تزئینات داخلی ساختمان - پارکت لمینت - پارکت - خرید پارکت -
0
لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت لمینت - کفپوش ارزان - پرده زبرا - تزیینات داخلی - پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون داخلی منزل - مدل سقف کاذب کناف - کناف سقف آشپزخانه - کفپوش طرح پارکت - دکوراسیون خانه - پرده شید - تعمیرات خانه - سفارش کابینت - طراحی دکوراسیون داخلی - کاغذ دیواری - تزئینات داخلی - کف پوش - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش صنعتی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - بازسازی منزل - بهترین دکوراسیون ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - خرید پارکت - پارکت چوبی - کابینت سازی - نوسازی منزل - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - دکوراسیون مغازه - کفپوش و پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - کفپوش pvc - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کناف سقف پذیرایی جدید - پرده اتاق خواب - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پارکت ارزان - لمینت - کابینت آشپزخانه - طراحی داخلی پذیرایی - تزیینات داخلی ساختمان - قیمت پارکت - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون داخلی مسکونی - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - بهترین کفپوش -
0
لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - قیمت پارکت - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده شید - دکوراسیون مغازه - مدل سقف کاذب کناف - کابینت آشپزخانه - نقاشی ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت چوبی - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش ارزان - طراحی سقف کاذب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزیینات داخلی - کابینت سازی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کناف سقف آشپزخانه - بازسازی منزل - لمینت - کناف سقف پذیرایی ساده - نوسازی منزل - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - دکوراسیون خانه - کاغذ دیواری - خرید پارکت - تزئینات داخلی - پارکت - کفپوش رولی - کفپوش با نصب و بدون نصب - طراحی داخلی پذیرایی - بهترین کفپوش - کفپوش و پارکت - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - اجرای دکوراسیون داخلی - تعمیرات خانه - کف پوش - پرده اتاق خواب - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - پرده زبرا - کفپوش صنعتی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پارکت ارزان - کفپوش pvc - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - سفارش کابینت - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش طرح پارکت - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف پذیرایی جدید -
0
تعداد مراکز :8
  1   صفحه1از1
برچسب ها

کابینت سازی در نبرد

طراحی دکوراسیون داخلی در نبرد

دکوراسیون مغازه در نبرد

دکوراسیون داخلی مسکونی در نبرد

کناف سقف پذیرایی مستطیلی در نبرد

تعمیرات خانه در نبرد

تزئینات داخلی در نبرد

مدل سقف کاذب کناف در نبرد

نقاشی ساختمان در نبرد

طراحی سقف کاذب در نبرد

کناف سقف پذیرایی کلاسیک در نبرد

طراحی داخلی پذیرایی در نبرد

فروش و تعمیر مبلمان در نبرد

دکوراسیون داخلی مدرن در نبرد

فروش و نصب کفپوش و پارکت در نبرد

کناف سقف آشپزخانه در نبرد

اجرای دکوراسیون داخلی در نبرد

کابینت سازی ارزان قیمت در نبرد

کفپوش با نصب و بدون نصب در نبرد

طراحی و اجرای سقف ساختمان در نبرد

پارکت چوبی در نبرد

خرید پارکت در نبرد

پارکت ارزان در نبرد

بهترین دکوراسیون داخلی در نبرد

قیمت پارکت در نبرد

سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان در نبرد

کفپوش pvc در نبرد

کناف سقف پذیرایی جدید در نبرد

پرده اتاق خواب در نبرد

کفپوش رولی در نبرد

تزیینات داخلی در نبرد

لمینت در نبرد

بازسازی منزل در نبرد

بهترین تزئینات داخلی در نبرد

سفارش کابینت در نبرد

تزئینات داخلی ساختمان در نبرد

کفپوش ارزان در نبرد

پارکت در نبرد

نوسازی منزل در نبرد

بهترین دکوراسیون ساختمان در نبرد

پارکت لمینت در نبرد

مطالب مفید
لیست خرید وسایل ضروری آشپزخانه برای جهیزیه عروس
 
 
 
خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه،جزء پر دغدغه ترین قسمت های تهیه جهیزیه عروس محسوب می شود. زیرا شما برای این قسمت نیاز به وسایل مختلفی از قبیل: انواع وسایل برقی، پلاستیکی، تفلون، سرویس پارچه ای ، سرویس های پذیرایی مختلف و ... دارید.

از طرف دیگر تفکیک لوازم ضروری و غیر ضروری، تشخیص کیفیت محصول و انتخاب مارک معتبر، انتخاب رنگ مناسب برای هر گروه از وسایل و ... جزء مواردی هستند که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرند و کوچک ترین اشتباهی باعث از قلم افتادن برخی وسایل ضروری، یک خرید نامناسب و یا از بین رفتن جلوه وسایل جهیزیه آشپزخانه شما خواهد شد.

با توجه به اهمیت بارز وسایل آشپزخانه در خرید جهیزیه و دکوراسیون آن، شیک و تک قصد دارد، در این پست نکات ضروری و مهمی را برای خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه عنوان کرده و لیستی از وسایل ضروری آشپزخانه نوعروس را ارائه کند.
 
  
 
نکات مهم برای خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه
بکارگیری این نکات در هنگام خرید جهیزیه به شما کمک می کند تا انتخاب های بهتر و معقولانه تری داشته باشید.

 1- انتخاب رنگ مناسب برای وسایل جهیزیه آَشپزخانه
رنگ غالب برای هر گروه از وسایل را انتخاب کنید اما مهم ترین نکته توجه به هارمونی رنگ ها بین گروه های مختلف از وسایل جهیزیه آشپزخانه است. این هارمونی باعث نمای بهتر و بیشتر، وسایل و دکوراسیون آشپزخانه شما خواهد شد. برای ایجاد هارمونی جذاب تر در دکوراسیون آشپزخانه رنگ کابینت ها و میزان روشنایی آشپزخانه را هم لحاظ کنید.
 
2- از بزرگ به کوچک خرید کنید
از لوازم برقی بزرگ شروع کنید، سپس به سراغ لوازم برقی کوچک، ست غذا خوری و در نهایت وسایل پلاستیکی و در اصطلاح خرده ریزها بروید.
 
 
 3- شلوغ کردن آشپزخانه ممنوع
حین انتخاب وسایل جهیزیه آشپزخانه به جای خرید انواع وسایل برقی مختلف سعی کنید، لوازم دو یا چند کاره معتبر و با کیفیت را خریداری کنید. با این کار هم از شلوغی و به هم ریختگی فضای آشپزخانه جلوگیری می کنید و هم به تمامی وسایل مورد نیاز دسترسی دارید.
 
4- نکات ضروری برای خرید سرویس قابلمه
خورد و خوراک ما ارتباط مستقیمی با سلامتی ما دارد، قسمت اعظم آشپزی در قابلمه های مختلف و بر روی اجاق گاز انجام می شود. از طرفی ویژگی های سرویس قابلمه تاثیر مستقیمی بر میزان پخت و حتی عناصر مفید و یا مضر غذا می گذارد. پس بهتر است حین خرید سرویس قابلمه کمی وسواس به خرج داده و تا حد ممکن بودجه را افزایش دهید، این هزینه و وسواس ضامن سلامتی شما در دراز مدت خواهد بود.
 
 
 
5- انتخاب ظروف نگه دارنده شفاف
به دلیل نگه داری انواع خوراکی ها، حبوبات، ادویه ها و ... خرید ظروف نگهدارنده در سایزهای مختلف برای  وسایل جهیزیه آشپزخانه اجباری می باشد. بهتر است این ظروف را شیشه ای و روشن انتخاب کنید، تا در یک نگاه متوجه محتویات درون آن ها شوید.
 
 
6- چون و چرای انتخاب یخچال
انتخاب یخچال بستگی به سلیقه، بودجه و فضای آشپزخانه شما دارد. کیفیت لاستیک های دور درها که بهتر است ضد باکتری باشد، دستگیره ها که باید یک تکه و متصل به بدنه باشد، سیستم خنک کننده دوگانه، داشتن آبریز و یخ ساز، قابلیت تنظیم طبقات داخلی، وجود طبقات فلزی یا شیشه ای نشکن از خصوصیاتی است که باید حین خرید یخچال به آن دقت کنید. مواردی مانند محفظه صفر درجه، نمایشگر LCD، قابلیت انجماد سریع و ... جزء امکاناتی است که شاید چندان ضروری نباشد اما باعث بالا رفتن قیمت یخچال خواهد شد.

هنگام انتخاب یخچال فریزر، بهتر است یخچال بالا و فریز پایین باشد، زیرا استفاده شما از یخچال بسیار بیشتر از فریزر خواهد بود. همچنین اگر متراژ آشپزخانه شما کوچک است بهتر است قید یخچال "ساید بای ساید" را بزنید.
 
 
7- چون و چرای خرید اجاق گاز
با توجه به تغییر دکوراسیون آشپزخانه و طراحی روش های مدرن در آن، در بیشتر نقاط اسم اجاق گاز از لیست خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه کم شده و نوعروسان از اجاق گازهای رومیزی به کار برده شده در دکوراسیون آشپزخانه استفاده می کنند.

اما در صورتی که شما جزء آن دسته از افراد هستید، که تمایل به اضافه کردن نام اجاق گاز به لیست وسایل جهیزیه آشپزخانه خود دارند، توصیه ما خرید اجاق گاز فردار می باشد، حمل این اجاق گاز به خانه های مختلف به آسانی میسر بوده و شما نیاز به خرید یک فرجداگانه نخواهید داشت، اما چنانچه علاقمند به خرید اجاق گازهای رومیزی هستید، آن را بر روی یک کابینت کشویی سوار کنید تا به هر خانه ای رفتید آن را همراه خود ببرید. در ضمن یادتان باشد که با انتخاب یک گاز رو میزی شما به یک فر توکار هم احتیاج خواهید داشت.
 
 
8- در مورد خرید سرویس چینی
اصولاً خرید سرویس چینی به عنوان لوکس ترین سرویس غذا خوری برای پذیرایی از مهمان ها انجام می شود، بنابراین توجه به کیفیت، طرح و نقش و حتی تعداد پارچه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حالی که بسیاری از خریداران سرویس های چینی به خاطر آگاهی کم و هیجان زیاد در خرید این محصول دچار سردرگمی شده و خرید اشتباهی انجام می دهند.
شیک و تک پیش از این مقالات مفصلی در مورد " خرید سرویس چینی خارجی یا ایرانی " و " خرید سرویس چینی مهمان" منتشر کرده است و در این دو مقاله به طور کامل از تمامی فوت و فن های خرید " سرویس چینی مهمان و دم دستی" و انتخاب سرویس چینی ایرانی یا خارجی پرده برداشته است. به طوری که مطالعه این دو پست کمک شایانی در انتخاب و خرید این کالای لوکس و زیبا برای شما خواهد بود.
 
 
9- چون و چرای خرید لوازم برقی
با توجه به اینکه عمر لوازم برقی خانگی بالای 10 سال است، برای انتخاب این لوازم در خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه بلند مدت فکر کرده و جوانب مختلف را بسنجید. از خرید لوازم غیر ضروری صرف نظر کرده و به مواردی همچون، میزان مصرف انرژی، امکانات محصول، حجم کالا و فضای مورد نیاز برای آن، خدمات پس از فروش، قیمت، تناسب رنگ و طرح محصول با سلیقه شما و ... توجه کنید. یادتان باشد هرگز گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات برقی را فدای قیمت کمتر کالاهای بدون گارانتی نکنید.
 
 
لیست ضروری ترین وسایل جهیزیه آشپزخانه برای نوعروسان
 
ظروف مخصوص پخت و پز در وسایل جهیزیه آشپزخانه
سرویس قابلمه سرامیکی یا گرانیتی
سرویس قابلمه استیل
زودپز
کباب پز
قوری و کتری
قالب کیک
سرویس آبکش
سرویس کفگیر و ملاقه و چاقو
زیر قابلمه ای
رنده
تخته ی آشپزی
 
لوازم الکتریکی لازم برای وسایل جهیزیه آشپزخانه
 
 یخچال
ماشین لباسشویی
ماشین ظرفشویی
مایکروویو
توستر
آبمیوه گیری
مخلوط کن
همزن برقی
چرخ گوشت
پلوپز
کتری برقی
قهوه ساز- چای ساز
سرخ کن
غذاساز
 
دیگر ملزومات لیست وسایل جهیزیه آشپزخانه
 
پیش بند
حوله آشپزخانه
در باز کن
صافی چای
ظروف شیشه ای دردار برای نگهداری غذا در یخچال
سرویس ظروف ادویه
سرویس نگهداری حبوبات، خشکبار، قند و چای
سرویس پارچه ای آشپزخانه
سطل زباله آشپزخانه
فلاسک چای- شیشه آب
جای مایع ظرفشویی و پد ظرفشویی
جای حوله
 

منبع : shikotak.com
4.0 امتیاز از 26 رأی
پربازدیدترین مشاغل
طراحی وب سایت