ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله کاج در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : گروه تخصصی دندان پزشکان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : پارسا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز اعظمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : مدرن
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر بهروزمهر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رامین سلطانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی آرااحمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدباقر فرحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهیار سردار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر مونیکا ارفع
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : ملیکا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شراره معاونی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر احد خوش زبان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : سلامت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هما ازغندی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رهبری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : حضرت فاطمه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : شمس آباد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : مهرگان (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کوروش امیرکبیریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن نخجوانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر آذرهوشنگ
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون حمزه لویی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
تعداد مراکز :72
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.