ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله فاطمی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر فرشید محسن زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا نجفی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا رضوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ابراهیم عظیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سارا کلانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا مستشاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم میلانی نیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه وکیلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ژیلا بیگدلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : کشور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد صدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر یحیی برادران نخجوانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر میراحمد شریعت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود هرمزی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی نصیب
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر هادی حیرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن امین سبحانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر شبنم حنیفه زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید سیاه مرگویی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرمسعود ولی فر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ندا مستفیذی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهپور خانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشک - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن سرابی نوبخت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : حافظ
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشاد وکیل
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدفواد معدل شهیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : توحید مرکزی - وابسته به اداره کل آموزش وپرورش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.