ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله ستارخان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : پردیسان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : امیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : صادقیه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : ستارخان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : پیوند
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین امامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ظفر مهدوی ایزدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالعظیم مجتهدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرسده میرسعیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالرضا شهیمیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد نقشینه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : مرکز ایمپلنت دکتر علی سجودی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت لیزری - روکش کردن دندان - مرکز ایمپلنت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - لمینت دندان - ایمپلنت دیجیتال - متخصص ایمپلنت - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت فوری - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت یک روزه - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران سجادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : توحید مرکزی - وابسته به اداره کل آموزش وپرورش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا ایران منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نیما معینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر ونوس صالحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : ملیکا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد رهنما
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : علامه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود کمال زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حکمت یزدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر بایندر تجدد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : طلوع
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان -
0 %
تعداد مراکز :112
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.