ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله داودیه در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر بیژن حاج مومنی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیل خاضعی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر منیره سادات تهرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : سیب
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر انیسه السادات لاجوردی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا معنوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : لبخند ١
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله مهدوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد خدابخشی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هرمز بیات
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن خیراندیش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نقوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا بشیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی نورمحمدیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیروس اعتصام یزدانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمودرضا فریدونی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرمین نیرسینا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید میرسیاقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : آفتاب
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پرستو حدیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا گزانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر لاله مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سودابه باخور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر داود کبیری رهنی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون توکلیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا شریف
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.