ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در شهر تهران

نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر محسن امین سبحانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پویان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی علی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : مطب دندانپزشکی دکتر مسعودی
جراح - دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : هامون
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : علی اکبری
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آیلین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : دکتر ژاله ژاژیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر حمید میرسیاقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر شهره هزاره
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مهدی کفایتی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون بدل
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مجید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دماوند شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : توسن
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ظفر شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمود یاوری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر مراد صدقیانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی مروارید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : منتظری
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : اوستا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله توحید مرکز تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر ویتالی آبویانس
دندانپزشک متخصص بیماری های دهان (استوماتولوژیست)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر لیدا مومنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر اکرم شیرازی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید اختری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسدار گمنام شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : دکتر سید نجم الدین باباطاهری
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله قصرالدشت غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر آلن زادوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مینا دیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر توسلی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سعید بهزادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : خورشید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله اتوبان حکیم غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین خسروی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مظفر
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه4از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
قرآن همیشه یکی از کتاب های بزرگ اسلام بوده است و همیشه میماند و حفظ کردن آن علاوه بر بالا رفت ثواب میتواند گره های زندگی تان را باز کند در ادامه با آموزش حفظ ساده کل قران با روشی آسان ما را دنبال کنید.