ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در شهر تهران

نام مرکز : دکتر الهام رئوفیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد رهنما
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر محمود کیایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله حافظ مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر ماندانا شبیر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : دکتر شهره سبحانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم آشوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر رامین هدایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید محسن زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر معیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : محمدرضا عاشوری
دندانپزشک تجربی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دیباجی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دیباجی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر مهرناز انصاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محسن حاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله هلال احمر مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کریم خان مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسن تقی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر فرج اله زاهد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله مینی سیتی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سارا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا مهدیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم بوشاسب
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت آباد جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حکمت یزدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی شادمان
جراح دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون رامیار
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ستاری غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن محسنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی بالوی پور
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پرکردن دندان - پزشکی و سلامت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه3از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.