ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر انیسه السادات لاجوردی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر امید سیاه مرگویی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سید نجم الدین باباطاهری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : بزرگمهر - ١٥٥
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نقوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن بیات ماکو
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین میرزازاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : درمانگاه فروردین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی کمیل
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : کیوان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حاجی بابا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : بهراد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی نورمحمدیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : حضرت زهرا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مانوک طهماسبیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : احمد جعفری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید صیادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعیده حلی فرقان پرست
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد نقشینه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید بهزادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : منتظری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد رهنما
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا پارسایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی حیدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر بتول شریعت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ابوالقاسم محسنی زنوزی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی گل رخ امین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور میرپنجی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.