ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
لیست مشاغل جستجو شده (ویژه)

نمایش لیست بهترین قیمت نقاشی ساختمان در تمامی محله ها در شهر تهران

لیست مشاغل جستجو شده

نمایش لیست بهترین قیمت نقاشی ساختمان در تمامی محله ها در شهر تهران

قیمت نقاشی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - کفپوش pvc - کابینت سازی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت آشپزخانه - کاغذ دیواری - بهترین دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین کفپوش - تزئینات داخلی ساختمان - قیمت پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - نوسازی منزل - پرده شید - دکوراسیون خانه - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت لمینت - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش صنعتی - کفپوش ارزان - خرید پارکت - بازسازی منزل - پارکت چوبی - کناف سقف آشپزخانه - مدل سقف کاذب کناف - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - تعمیرات خانه - تزیینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - دکوراسیون داخلی مدرن - کناف سقف پذیرایی جدید - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی ساده - طراحی سقف کاذب - کف پوش - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - سفارش کابینت - پرده زبرا - کفپوش طرح پارکت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کفپوش رولی - دکوراسیون مغازه - لمینت - پارکت - کفپوش و پارکت - تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - پارکت ارزان -
0
قیمت نقاشی ساختمان - پارکت ارزان - خرید پارکت - نقاشی ساختمان - کفپوش طرح پارکت - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش صنعتی - کاغذ دیواری - طراحی داخلی پذیرایی - لمینت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - دکوراسیون خانه - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - پارکت چوبی - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مدرن - کابینت آشپزخانه - بازسازی منزل - بهترین کفپوش - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده شید - قیمت پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - تزیینات داخلی - پرده زبرا - کفپوش با نصب و بدون نصب - نوسازی منزل - کابینت سازی - کفپوش pvc - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی ساده - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - سفارش کابینت - تزئینات داخلی - مدل سقف کاذب کناف - تعمیرات خانه - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی سقف کاذب - کفپوش و پارکت - کناف سقف آشپزخانه - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش ارزان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کف پوش - پارکت - بهترین تزئینات داخلی - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون مغازه -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کفپوش pvc - لمینت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - نقاشی ساختمان - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - خرید پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - کفپوش ارزان - بازسازی منزل - سفارش کابینت - پارکت - تزیینات داخلی - کاغذ دیواری - پارکت لمینت - کف پوش - دکوراسیون خانه - کفپوش طرح پارکت - طراحی دکوراسیون داخلی - مدل سقف کاذب کناف - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش رولی - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون مغازه - کناف سقف پذیرایی جدید - نوسازی منزل - کفپوش صنعتی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - دکوراسیون داخلی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - بهترین کفپوش - کابینت سازی ارزان قیمت - پرده شید - دکوراسیون داخلی مدرن - اجرای دکوراسیون داخلی - پارکت ارزان - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف آشپزخانه - کابینت آشپزخانه - طراحی و اجرا سقف کاذب - تعمیرات خانه - بهترین دکوراسیون ساختمان - طراحی سقف کاذب - پارکت چوبی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کابینت سازی - کفپوش با نصب و بدون نصب - تزیینات داخلی ساختمان - پرده زبرا -
0
قیمت نقاشی ساختمان - خرید پارکت - پرده زبرا - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کاغذ دیواری - پارکت لمینت - طراحی و اجرا سقف کاذب - پرده شید - پارکت چوبی - تعمیرات خانه - بازسازی منزل - لمینت - کناف سقف پذیرایی جدید - بهترین تزئینات داخلی - پارکت - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون ساختمان - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - نوسازی منزل - کفپوش ارزان - کابینت سازی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کناف سقف آشپزخانه - دکوراسیون خانه - دکوراسیون مغازه - طراحی دکوراسیون داخلی - کفپوش با نصب و بدون نصب - سفارش کابینت - کفپوش طرح پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش رولی - طراحی سقف کاذب - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی منزل - بهترین دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی ساده - تزیینات داخلی ساختمان - قیمت پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - بهترین کفپوش - کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کف پوش - طراحی داخلی پذیرایی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون داخلی مسکونی - تزئینات داخلی - کابینت آشپزخانه - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش صنعتی - تزیینات داخلی -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش طرح پارکت - کناف سقف پذیرایی جدید - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت آشپزخانه - دکوراسیون داخلی مسکونی - تزیینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - کاغذ دیواری - دکوراسیون خانه - تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی منزل - پارکت چوبی - قیمت پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف آشپزخانه - کفپوش ارزان - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - نقاشی ساختمان - طراحی سقف کاذب - مدل سقف کاذب کناف - بازسازی منزل - کفپوش pvc - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش صنعتی - بهترین دکوراسیون داخلی - بهترین کفپوش - بهترین تزئینات داخلی - نوسازی منزل - کفپوش رولی - پارکت لمینت - پرده زبرا - دکوراسیون مغازه - اجرای دکوراسیون داخلی - پارکت - کابینت سازی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - سفارش کابینت - لمینت - کف پوش - خرید پارکت - پرده شید - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تعمیرات خانه -
0
قیمت نقاشی ساختمان - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون مغازه - کفپوش با نصب و بدون نصب - لمینت - دکوراسیون داخلی مدرن - تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش صنعتی - پارکت ارزان - قیمت پارکت - کفپوش ارزان - کاغذ دیواری - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تعمیرات خانه - کف پوش - بازسازی منزل - تزیینات داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - مدل سقف کاذب کناف - تزیینات داخلی - کفپوش رولی - سفارش کابینت - طراحی و اجرا سقف کاذب - نوسازی منزل - پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - بهترین کفپوش - طراحی دکوراسیون داخلی - کابینت آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت لمینت - کفپوش و پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - کناف سقف آشپزخانه - پارکت چوبی - نقاشی ساختمان - پرده زبرا - فروش و نصب کفپوش و پارکت - بهترین تزئینات داخلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - خرید پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش طرح پارکت - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی منزل - دکوراسیون خانه - کناف سقف پذیرایی ساده - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف پذیرایی جدید - کابینت سازی - بهترین دکوراسیون ساختمان - طراحی سقف کاذب - پرده شید - تزئینات داخلی ساختمان -
0
قیمت نقاشی ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مسکونی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون خانه - کاغذ دیواری - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون داخلی منزل - پارکت ارزان - کابینت آشپزخانه - تزیینات داخلی ساختمان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - تزئینات داخلی ساختمان - خرید پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش و پارکت - پرده زبرا - پرده شید - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش رولی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تعمیرات خانه - نقاشی ساختمان - کف پوش - مدل سقف کاذب کناف - کناف سقف آشپزخانه - بازسازی منزل - پارکت - کابینت سازی ارزان قیمت - طراحی داخلی پذیرایی - بهترین دکوراسیون ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - تزئینات داخلی - نوسازی منزل - کابینت سازی - دکوراسیون مغازه - بهترین تزئینات داخلی - سفارش کابینت - کفپوش ارزان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - طراحی و اجرا سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش طرح پارکت - دکوراسیون داخلی مدرن - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - لمینت - کفپوش صنعتی - قیمت پارکت - پارکت چوبی - تزیینات داخلی - کفپوش pvc - پارکت لمینت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - پارکت - کابینت سازی - نوسازی منزل - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی مدرن - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون مغازه - کناف سقف آشپزخانه - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی ساده - تزیینات داخلی - لمینت - کفپوش pvc - قیمت پارکت - بازسازی منزل - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده زبرا - بهترین کفپوش - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کفپوش طرح پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش صنعتی - تزئینات داخلی ساختمان - تعمیرات خانه - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کابینت آشپزخانه - اجرای دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون داخلی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - دکوراسیون خانه - کف پوش - بهترین تزئینات داخلی - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - طراحی داخلی پذیرایی - مدل سقف کاذب کناف - نقاشی ساختمان - پارکت ارزان - کاغذ دیواری - پرده شید - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش ارزان - کفپوش و پارکت - خرید پارکت - کفپوش رولی - دکوراسیون داخلی مسکونی -
0
قیمت نقاشی ساختمان - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش و پارکت - پارکت لمینت - تزئینات داخلی - دکوراسیون مغازه - کناف سقف آشپزخانه - پرده شید - کفپوش رولی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی مدرن - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کف پوش - پارکت - پارکت چوبی - تزئینات داخلی ساختمان - کابینت سازی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پرده زبرا - تزیینات داخلی - کفپوش pvc - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش طرح پارکت - لمینت - بهترین دکوراسیون ساختمان - قیمت پارکت - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش صنعتی - تزیینات داخلی ساختمان - کفپوش ارزان - کناف سقف پذیرایی جدید - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون داخلی مسکونی - تعمیرات خانه - سفارش کابینت - طراحی داخلی پذیرایی - نوسازی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - کاغذ دیواری - کابینت آشپزخانه - بازسازی منزل - نقاشی ساختمان - خرید پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - پارکت ارزان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - مدل سقف کاذب کناف - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی کلاسیک -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی منزل - پرده زبرا - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش صنعتی - کابینت آشپزخانه - کفپوش ارزان - طراحی سقف کاذب - نوسازی منزل - بهترین دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون خانه - پرده شید - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی جدید - تعمیرات خانه - کناف سقف پذیرایی ساده - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت - مدل سقف کاذب کناف - کناف سقف آشپزخانه - طراحی و اجرای سقف ساختمان - لمینت - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - بهترین تزئینات داخلی - کابینت سازی - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت ارزان - کفپوش و پارکت - بهترین کفپوش - اجرای دکوراسیون داخلی - تزئینات داخلی - کفپوش رولی - کفپوش طرح پارکت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی - نقاشی ساختمان - پارکت لمینت - کاغذ دیواری - پارکت چوبی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش pvc - کف پوش - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - قیمت پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - خرید پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت سازی ارزان قیمت - بهترین دکوراسیون ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - تزئینات داخلی ساختمان - بازسازی منزل -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش رولی - طراحی دکوراسیون داخلی - کاغذ دیواری - بهترین کفپوش - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - بازسازی منزل - پارکت ارزان - پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - مدل سقف کاذب کناف - تزیینات داخلی - طراحی سقف کاذب - پارکت لمینت - پرده زبرا - کفپوش pvc - لمینت - کفپوش صنعتی - پرده شید - بهترین تزئینات داخلی - خرید پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف پذیرایی ساده - تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف پذیرایی جدید - دکوراسیون داخلی منزل - طراحی و اجرای سقف ساختمان - نوسازی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - کفپوش طرح پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - کابینت سازی - اجرای دکوراسیون داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - دکوراسیون خانه - کابینت آشپزخانه - قیمت پارکت - کف پوش - کفپوش ارزان - کفپوش و پارکت - کناف سقف آشپزخانه - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون مغازه - تعمیرات خانه - سفارش کابینت - پارکت چوبی - دکوراسیون داخلی مدرن - طراحی و اجرا سقف کاذب -
0
قیمت نقاشی ساختمان - بهترین تزئینات داخلی - تزئینات داخلی - کفپوش رولی - اجرای دکوراسیون داخلی - کناف سقف آشپزخانه - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - پرده شید - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - طراحی و اجرا سقف کاذب - کابینت سازی - پارکت لمینت - کابینت سازی ارزان قیمت - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش با نصب و بدون نصب - پارکت ارزان - طراحی سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کف پوش - پارکت - کاغذ دیواری - طراحی دکوراسیون داخلی - تزیینات داخلی - لمینت - کناف سقف پذیرایی ساده - طراحی داخلی پذیرایی - مدل سقف کاذب کناف - کابینت آشپزخانه - بهترین کفپوش - دکوراسیون داخلی مسکونی - بازسازی منزل - دکوراسیون خانه - دکوراسیون مغازه - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش ارزان - تعمیرات خانه - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - قیمت پارکت - نوسازی منزل - کفپوش طرح پارکت - کفپوش صنعتی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - پرده زبرا - پارکت چوبی - تزیینات داخلی ساختمان - سفارش کابینت - کفپوش pvc - کفپوش و پارکت - بهترین دکوراسیون داخلی - نقاشی ساختمان - تزئینات داخلی ساختمان - خرید پارکت - کناف سقف پذیرایی جدید -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کاغذ دیواری - تزئینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - کف پوش - پرده شید - دکوراسیون داخلی مدرن - پارکت چوبی - کابینت آشپزخانه - تزیینات داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی جدید - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کفپوش ارزان - لمینت - پرده زبرا - بهترین دکوراسیون داخلی - نقاشی ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - خرید پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - سفارش کابینت - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش صنعتی - کابینت سازی ارزان قیمت - تزئینات داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - نوسازی منزل - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش pvc - بازسازی منزل - بهترین تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش رولی - بهترین کفپوش - تزیینات داخلی - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف آشپزخانه - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی ساده - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی منزل - کفپوش طرح پارکت - پارکت - طراحی سقف کاذب - تعمیرات خانه - کابینت سازی - دکوراسیون خانه - پارکت ارزان - بهترین دکوراسیون ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - دکوراسیون مغازه -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی جدید - تزئینات داخلی ساختمان - بازسازی منزل - کفپوش طرح پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کابینت سازی - طراحی سقف کاذب - کف پوش - کناف سقف آشپزخانه - پرده زبرا - پرده شید - تزیینات داخلی - کفپوش ارزان - بهترین کفپوش - طراحی دکوراسیون داخلی - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش با نصب و بدون نصب - پارکت - دکوراسیون داخلی منزل - فروش و نصب کفپوش و پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - کاغذ دیواری - کفپوش صنعتی - تعمیرات خانه - لمینت - پارکت لمینت - کفپوش رولی - کابینت آشپزخانه - نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - مدل سقف کاذب کناف - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزئینات داخلی - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - پارکت چوبی - طراحی و اجرا سقف کاذب - بهترین تزئینات داخلی - خرید پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - قیمت پارکت - دکوراسیون خانه - سفارش کابینت - کفپوش و پارکت - کفپوش pvc - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی ساده - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - پارکت ارزان - تزیینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - نوسازی منزل -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کفپوش و پارکت - کاغذ دیواری - نوسازی منزل - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - سفارش کابینت - اجرای دکوراسیون داخلی - نقاشی ساختمان - مدل سقف کاذب کناف - پرده شید - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - تزیینات داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - پارکت چوبی - کفپوش صنعتی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش pvc - بهترین تزئینات داخلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش ارزان - پارکت ارزان - بازسازی منزل - کفپوش طرح پارکت - کابینت سازی - پرده زبرا - کناف سقف پذیرایی جدید - تعمیرات خانه - قیمت پارکت - کف پوش - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش رولی - بهترین کفپوش - بهترین دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون داخلی مسکونی - کناف سقف آشپزخانه - پارکت لمینت - خرید پارکت - پارکت - دکوراسیون مغازه - لمینت - کابینت آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - تزئینات داخلی ساختمان - تزئینات داخلی - طراحی سقف کاذب - فروش و نصب کفپوش و پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - کناف سقف پذیرایی ساده -
0
قیمت نقاشی ساختمان - کاغذ دیواری - بهترین کفپوش - پارکت ارزان - تعمیرات خانه - کابینت سازی - پرده زبرا - نوسازی منزل - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت - دکوراسیون خانه - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - نقاشی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش ارزان - سفارش کابینت - پرده شید - طراحی و اجرا سقف کاذب - پارکت لمینت - مدل سقف کاذب کناف - اجرای دکوراسیون داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف آشپزخانه - کابینت آشپزخانه - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - دکوراسیون مغازه - تزیینات داخلی - طراحی سقف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - تزئینات داخلی - کفپوش طرح پارکت - بازسازی منزل - طراحی و اجرای سقف ساختمان - بهترین تزئینات داخلی - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش رولی - دکوراسیون داخلی مسکونی - دکوراسیون داخلی منزل - بهترین دکوراسیون داخلی - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش صنعتی - کناف سقف پذیرایی جدید - قیمت پارکت - طراحی داخلی پذیرایی - پارکت چوبی - تزئینات داخلی ساختمان - لمینت - کفپوش pvc - خرید پارکت - کف پوش - کفپوش و پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - بهترین دکوراسیون ساختمان - نقاشی ساختمان - کفپوش صنعتی - طراحی سقف کاذب - طراحی و اجرا سقف کاذب - کف پوش - بهترین دکوراسیون داخلی - پارکت - دکوراسیون خانه - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کاغذ دیواری - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کابینت سازی - پارکت ارزان - طراحی داخلی پذیرایی - کناف سقف آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی جدید - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کفپوش ارزان - دکوراسیون مغازه - کفپوش طرح پارکت - کفپوش و پارکت - کفپوش pvc - تزیینات داخلی - لمینت - تعمیرات خانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش با نصب و بدون نصب - تزئینات داخلی - پارکت لمینت - پارکت چوبی - کفپوش رولی - کابینت آشپزخانه - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین کفپوش - دکوراسیون داخلی منزل - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی ساده - کابینت سازی ارزان قیمت - مدل سقف کاذب کناف - دکوراسیون داخلی مسکونی - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده زبرا - قیمت پارکت - نوسازی منزل - خرید پارکت - بهترین تزئینات داخلی - بازسازی منزل - اجرای دکوراسیون داخلی - پرده شید - فروش و نصب کفپوش و پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی مدرن - طراحی سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت - بهترین کفپوش - کفپوش pvc - بهترین دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - تزئینات داخلی ساختمان - پرده زبرا - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش و پارکت - تزئینات داخلی - کاغذ دیواری - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش رولی - سفارش کابینت - دکوراسیون مغازه - نقاشی ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - دکوراسیون خانه - پارکت لمینت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - پارکت چوبی - کابینت آشپزخانه - پرده شید - بازسازی منزل - طراحی داخلی پذیرایی - مدل سقف کاذب کناف - تزیینات داخلی - کفپوش صنعتی - دکوراسیون داخلی مسکونی - اجرای دکوراسیون داخلی - کابینت سازی - نوسازی منزل - خرید پارکت - طراحی و اجرا سقف کاذب - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش ارزان - کف پوش - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - لمینت - قیمت پارکت - کناف سقف آشپزخانه - پارکت ارزان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تعمیرات خانه - کفپوش طرح پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - اجرای دکوراسیون داخلی - پرده زبرا - کفپوش pvc - طراحی داخلی پذیرایی - کفپوش طرح پارکت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - سفارش کابینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش و پارکت - تزئینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کاغذ دیواری - پارکت - نقاشی ساختمان - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - پارکت لمینت - تزئینات داخلی - کابینت آشپزخانه - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش صنعتی - لمینت - کف پوش - طراحی و اجرای سقف ساختمان - بازسازی منزل - طراحی و اجرا سقف کاذب - کابینت سازی - بهترین تزئینات داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - مدل سقف کاذب کناف - کفپوش ارزان - پرده شید - کناف سقف آشپزخانه - قیمت پارکت - نوسازی منزل - کابینت سازی ارزان قیمت - تعمیرات خانه - بهترین کفپوش - خرید پارکت - تزیینات داخلی - پارکت چوبی - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - طراحی دکوراسیون داخلی - طراحی سقف کاذب - پارکت ارزان - دکوراسیون مغازه - کفپوش با نصب و بدون نصب - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی منزل - دکوراسیون خانه -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - کفپوش رولی - تزئینات داخلی ساختمان - کفپوش pvc - کفپوش صنعتی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پرده زبرا - کف پوش - پارکت ارزان - کفپوش با نصب و بدون نصب - کفپوش ارزان - دکوراسیون داخلی منزل - خرید پارکت - مدل سقف کاذب کناف - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - نقاشی ساختمان - کابینت آشپزخانه - طراحی دکوراسیون داخلی - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش و پارکت - قیمت پارکت - اجرای دکوراسیون داخلی - بهترین دکوراسیون داخلی - طراحی سقف کاذب - تزئینات داخلی - دکوراسیون داخلی مدرن - کابینت سازی - تعمیرات خانه - کفپوش طرح پارکت - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون داخلی مسکونی - سفارش کابینت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - بهترین تزئینات داخلی - بازسازی منزل - دکوراسیون مغازه - طراحی داخلی پذیرایی - لمینت - کاغذ دیواری - تزیینات داخلی - کناف سقف آشپزخانه - کابینت سازی ارزان قیمت - پارکت لمینت - پرده شید - دکوراسیون خانه - بهترین کفپوش - نوسازی منزل - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی ساده - فروش و نصب کفپوش و پارکت - پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - پارکت چوبی - کناف سقف پذیرایی ساده - طراحی دکوراسیون داخلی - طراحی سقف کاذب - مدل سقف کاذب کناف - بهترین دکوراسیون داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - قیمت پارکت - تزیینات داخلی - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - تزیینات داخلی ساختمان - بهترین تزئینات داخلی - دکوراسیون مغازه - کف پوش - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - کاغذ دیواری - کفپوش صنعتی - کناف سقف آشپزخانه - نوسازی منزل - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - تعمیرات خانه - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کابینت سازی ارزان قیمت - دکوراسیون داخلی مدرن - تزئینات داخلی - کفپوش ارزان - کابینت آشپزخانه - خرید پارکت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کابینت سازی - نقاشی ساختمان - بهترین دکوراسیون ساختمان - پرده شید - پرده زبرا - کفپوش و پارکت - دکوراسیون خانه - کناف سقف پذیرایی جدید - دکوراسیون داخلی مسکونی - طراحی و اجرا سقف کاذب - کفپوش طرح پارکت - سفارش کابینت - طراحی و اجرای سقف ساختمان - پارکت - کفپوش رولی - لمینت - پارکت لمینت - پارکت ارزان - دکوراسیون داخلی منزل - اجرای دکوراسیون داخلی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کفپوش pvc - کفپوش با نصب و بدون نصب - بازسازی منزل - تزئینات داخلی ساختمان - بهترین کفپوش -
0
قیمت نقاشی ساختمان - لمینت - خرید پارکت - کناف سقف آشپزخانه - تزئینات داخلی ساختمان - تزیینات داخلی - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی منزل - نوسازی منزل - بهترین دکوراسیون داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - قیمت پارکت - نقاشی ساختمان - بازسازی منزل - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کناف سقف پذیرایی ساده - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون خانه - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش ارزان - بهترین تزئینات داخلی - تعمیرات خانه - کابینت سازی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش طرح پارکت - پرده شید - پارکت - کف پوش - کفپوش صنعتی - بهترین کفپوش - کابینت آشپزخانه - طراحی دکوراسیون داخلی - بهترین دکوراسیون ساختمان - اجرای دکوراسیون داخلی - پرده زبرا - کفپوش با نصب و بدون نصب - دکوراسیون داخلی مدرن - کفپوش رولی - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - طراحی و اجرا سقف کاذب - تزئینات داخلی - طراحی داخلی پذیرایی - دکوراسیون داخلی مسکونی - طراحی سقف کاذب - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی جدید - سفارش کابینت - پارکت لمینت - کفپوش pvc - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - مدل سقف کاذب کناف - کاغذ دیواری - پارکت چوبی - پارکت ارزان - کفپوش و پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - مدل سقف کاذب کناف - طراحی و اجرا سقف کاذب - پارکت لمینت - دکوراسیون داخلی مسکونی - کفپوش رولی - کناف سقف آشپزخانه - تزئینات داخلی ساختمان - پارکت چوبی - کفپوش pvc - دکوراسیون داخلی مدرن - کابینت سازی ارزان قیمت - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - سفارش کابینت - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کف پوش - نوسازی منزل - پارکت - کفپوش و پارکت - نقاشی ساختمان - پرده شید - تعمیرات خانه - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش طرح پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کفپوش صنعتی - کاغذ دیواری - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - خرید پارکت - پارکت ارزان - بازسازی منزل - تزئینات داخلی - قیمت پارکت - بهترین تزئینات داخلی - کابینت آشپزخانه - کابینت سازی - طراحی سقف کاذب - طراحی داخلی پذیرایی - بهترین کفپوش - کناف سقف پذیرایی ساده - بهترین دکوراسیون ساختمان - کفپوش با نصب و بدون نصب - لمینت - طراحی دکوراسیون داخلی - پرده زبرا - تزیینات داخلی ساختمان - بهترین دکوراسیون داخلی - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزیینات داخلی - دکوراسیون داخلی منزل - کناف سقف پذیرایی جدید - کفپوش ارزان - دکوراسیون خانه -
0
قیمت نقاشی ساختمان - دکوراسیون خانه - کفپوش و پارکت - دکوراسیون داخلی مسکونی - خرید پارکت - بهترین دکوراسیون داخلی - مدل سقف کاذب کناف - پرده زبرا - تزئینات داخلی - اجرای دکوراسیون داخلی - کفپوش با نصب و بدون نصب - تعمیرات خانه - کف پوش - تزیینات داخلی - کابینت سازی ارزان قیمت - بهترین دکوراسیون ساختمان - کابینت آشپزخانه - کفپوش طرح پارکت - بازسازی منزل - پرده شید - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش pvc - نقاشی ساختمان - طراحی و اجرا سقف کاذب - نوسازی منزل - طراحی و اجرای سقف ساختمان - کابینت سازی - کفپوش ارزان - لمینت - قیمت پارکت - کناف سقف پذیرایی جدید - دکوراسیون مغازه - دکوراسیون داخلی منزل - طراحی سقف کاذب - دکوراسیون داخلی مدرن - بهترین تزئینات داخلی - بهترین کفپوش - کفپوش صنعتی - تزئینات داخلی ساختمان - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کناف سقف آشپزخانه - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - کفپوش رولی - طراحی داخلی پذیرایی - سفارش کابینت - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - تزیینات داخلی ساختمان - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - کاغذ دیواری - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - پارکت ارزان - کناف سقف پذیرایی ساده - پارکت چوبی - پارکت -
0
قیمت نقاشی ساختمان - بهترین کفپوش - کابینت سازی - تزئینات داخلی ساختمان - طراحی داخلی پذیرایی - پارکت ارزان - بهترین تزئینات داخلی - نقاشی ساختمان - پرده شید - سقف و دکوراسیون داخلی ساختمان - طراحی دکوراسیون داخلی - پارکت لمینت - تزئینات داخلی - خرید پارکت - بازسازی منزل - تزیینات داخلی ساختمان - کناف سقف آشپزخانه - دکوراسیون داخلی منزل - کاغذ دیواری - کابینت سازی ارزان قیمت - کفپوش طرح پارکت - بهترین دکوراسیون داخلی - کفپوش ارزان - کفپوش رولی - دکوراسیون داخلی ساختمان اداری - پارکت چوبی - مدل سقف کاذب کناف - نوسازی منزل - کناف سقف پذیرایی مستطیلی - دکوراسیون داخلی مسکونی - اجرای دکوراسیون داخلی - فروش و نصب کفپوش و پارکت - کناف سقف پذیرایی کلاسیک - کف پوش - طراحی و اجرا سقف کاذب - سفارش کابینت - طراحی سقف کاذب - تولید و اجرا سقف و کف کاذب - کفپوش و پارکت - کفپوش صنعتی - کناف سقف پذیرایی جدید - لمینت - کفپوش با نصب و بدون نصب - بهترین دکوراسیون ساختمان - دکوراسیون خانه - تعمیرات خانه - پارکت - کابینت آشپزخانه - قیمت پارکت - پرده زبرا - دکوراسیون داخلی مدرن - کناف سقف پذیرایی ساده - کفپوش pvc - دکوراسیون مغازه - طراحی و اجرای سقف ساختمان - تزیینات داخلی -
0
تعداد مراکز :148
  1 2 3 4 5   صفحه1از5
مطالب مفید
نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان، یکی از خدمات ساختمانی است که نکات زیادی داشته و به قولی برای خود دنیایی دارد. به عنوان مثال نقاشی رنگ پلاستیک، نقاشی رنگ روغنی، نقاشی رونگ اکریلیک (بی بو) در کلیه مناطق تهران و شهرستان ها، خدماتی نقاشی ساختمان با غلطک و نقاشی نمای ساختمان، نقاشی روی گچ، نقاشی ویلا و نقاشی خانه های نوساز و کلنگی هم کدام ویژگی های خاص خود و بالتبع نکات و ریزه کاری های خاص خود را دارا می باشند. به همین جهت است که قیمت نقاشی ساختمان نیز کاملا متفاوت می باشد. البته گفتنی است که یافتن نقاش ساختمان در تهران که حرفه ای بوده و نسبتا ارزان باشد نیز مشکل خواهد بود.

تجربه کاری ما نشان می‌دهد پس از آن که یکی از همسایگان به جهت نقاشی ساختمان محل زندگی یا دفتر کار اقدام می‌نماید، سایرین نیز به این امر علاقه نشان داده و سوالاتی درباره بازسازی و نقاشی ساختمان مطرح می‌کنند. اما چرا؟ طبیعی است که نقاشی ساختمان و یا همان رنگ آمیزی ساختمان، از سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین و چشم گیرترین روش‌های تغییر در خانه بوده که بسیار محسوس است. اگر نقاشی به صورت تمیز و بی عیب و نقص انجام بشود، انگار شما به یک خانه جدید نقل مکان کرده‌اید!

اما سوال این جا است که به راستی نقاشی ساختمان چه فایده و سودی دارد. در ابتدا لازم است این نکته را متذکر شویم که خدمات نقاشی ساختمان غیر از زیبایی و افزایش ارزش ملک، سبب جلوگیری از فرسایش و خرابی زودهنگام دیوارها و سقف شده و از نفوذ حشرات نیز جلوگیری می کند. در نتیجه می توان گفت که یکی از مهم ترین ابعاد یگه داری یک خانه، همین خدمات نقاشی ساختمان می باشد.

دقت داشته باشید که در نقاشی ساختمان سایه ها، رنگ ها و استایلی که می خواهید خانه تان را به آن سبک تزئین نمایید، به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین روی این نکته نیز باید تاکید کنیم که انتخاب یک نقاش ساختمان بدون عقد قرارداد مشخص و تعیین دقیق حدود کار، هم برای شما و هم برای نقاش سبب پشیمانی و دردسرهای متعددی خواهد گردید.

نقاشی ساختمان چه اهمیتی دارد؟
اولاً طبیعی است که نقاشی ساختمان سبب زیبایی و به اصطلاح شیک شدن خانه شما شده و نقاشی ساختمان، عنصری است که همیشه در معرض دید شما قرار گرفته است. کودکان با نگاه کردن به همین نقاشی‌های ساختمان بزرگ می‌شوند و بزرگتر ها هم همیشه نقاشی ساختمان در جلو دیدگانشان است. لذا پیشنهاد می‌کنیم که شما از ایده‌های خلاقانه برای نقاشی ساختمان خود استفاده کنید تا دیوارهایتان بیشتر به چشم بیایند و سبب شادابی اهالی منزل گردند.

توجه داشته باشید که استفاده از طرح رنگی زیبا در داخل و خارج از منزل، سبب افزایش ارزش خانه شما شده و خریداران بیشتری جذب خانه شما خواهند شد. به همین علت است که بسیاری که قصد فروش آپارتمان خود را دارند، با استفاده از نقاشی ساختمان آن را رنگ می‌زنند. هم چنین رنگ تازه و بوی آن سبب می‌شود که خانه شما نو به نظر برسد.

یکی از اهداف نقاشی ساختمان، محافظت از ساختمان در برابر آسیب‌هایی چون زنگ زدگی، رطوبت، خوردگی، حشرات و.. می‌باشد. توجه داشته باشید که نقاشی ساختمان در دو بخش نمای ساختمان و داخل انجام می‌گردد. هم چنین بیشتر سطوح داخلی نیز قابل رنگ شدن می‌باشد مثل سقف، دیوار، درب و پنجره.

مناسب‌ترین زمان برای نقاشی ساختمان چه زمانی است؟
این سوال را نیز بسیاری می‌پرسند که چه زمانی مناسب‌ترین زمان برای نقاشی ساختمان است. توجه داشته باشید که هیچ گونه زمان تعیین شده‌ای برای نقاشی ساختمان وجود ندارد. در حقیقت زمان نقاشی ساختمان را شرایط آب و هوایی، کیفیت رنگ، چگونگی خانه قبل از آماده سازی و کیفیت کار نقاشی تعیین خواهد نمود. یک کار رنگی ضعیف می‌تواند به اندازه سه ماه به طول بینجامد. مهم‌ترین عامل تعیین کننده نقاشی، شرایط فعلی خانه شما خواهد بود. باید ببینید که میزان ترک خوردگی، زیرسازی، پوسته پوسته شدن هر نقطه در چه حد است؟ آیا مناطق در معرض وب وجود داشته یا نشانه‌ای از آلودگی آب به خود یا رنگ وجود دارد.

علاوه بر همه این‌ها، اگر ساختمان شما طول عمر بیشتری داشته و یا بازسازی شده باشد، شما می‌بایست صبر کنید که دیوارهایی که بازسازی شده به صورت کامل خشک شوند. هم چنین بایستی اطمینان یابید که هیچ گونه رطوبتی در آن وجود نداشته باشد. اگر به این اطمینان دست یافتید، آن گاه می‌توان گفت که در این حالت ساختمان شما آمادگی نقاشی ساختمان را دارد.

به این نکته توجه داشته باشید که در برخی فصول ساز مثل بهار و تابستان، کار نقاشی ساختمان رونق بیشتری داشته و لذا کارفرما قدرت چانه زنی و تخفیف گرفتن کمتری دارد. فصل‌های تابستان و بهار همچنین به علت گرمی بیشتر هوا و بهبود فرآیند خشک شدن رنگ، فرصتی بسیار مناسب برای رنگ آمیزی می‌باشد. در اواخر فصل زمستان نیز به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز، کار نقاشی ساختمان در بخش‌های مشاعات ساختمان مثل پارکینگ و راه پله بیشتر خواهد شد.

دقت داشته باشید که در فصل تابستان، پیش از ثبت نام فرزندان بیشتر جا به جایی‌های مستاجرها انجام شده و زمان مناسبی برای رنگ آمیزی این واحدهای مسکونی برای قبل از اجاره دادن مجدد ساختمان‌ها می‌باشد.

در مجموع در فصل پاییز و زمستان، کار نقاشی ساختمان رکورد نسبی بیشتری داشته و به اصطلاح بازار آن اندکی ضعیف‌تر است؛ لذا این مواقع فرصتی مناسب به جهت چانه زنی و تخفیف گرفتن در ازای دریافت خدمات بهتر و با کیفیت بیشتر خواهد بود.

انتخاب رنگ
یکی از مهم‌ترین گام‌ها در بحث نقاشی ساختمان، انتخاب رنگ است. هنگامی که تصمیم شما برای نقاشی خانه‌تان قطعی شد، بایستی رنگ را انتخاب فرمایید. در این شرایط، طیف گسترده‌ای از رنگ‌های مخختلف جهت انتخاب در پیش روی شما خواهد بود. توصیه ما این است که در انتخاب رنگ، حتماً به ترکیب آن با پرده، درها و سایر موارد توجه کنید. به علاوه، نقاشی ساختمان شما بایستی هماهنگی مناسبی با دکوراسیون داخلی منزلتان داشته باشد. به عنوان مثال درتم معاصیر بایستی از رنگ‌ها و سایه خنثی همانند بژ یا شیری استفاده نمایید؛ و یا این که در دکوراسیون آسیایی بایستی از رنگ‌های پررنگ‌تر مثل طلایی، قرمز و سبز استفاده کنید.

یکی از دیگر موارد بسیار مهم در امر انتخاب رنگ، نور اصلی اتاق خواهد بود؛ چرا که رنگ‌ها در انواع حالات مختلف نور مثل نور خورشید، نور غیرمستقیم روز و نور مصنوعی جلوه‌های متفاوتی خواهند داشت. به عنوان مثال نور لامپ فلوسنت دارای نورهای سبزرنگ بوده در صورتی که لامپ‌های رشته‌ای یا هالوژن نور نسبتاً زردی دارند که رنگ‌های کم رنگ را نامحسوس‌تر نشان می‌دهند.

در خانه‌هایی که در قسمت شمالی ساختمان قرار داشته و نورگیر نیستند، استفاده از رنگ‌هایی که نور را انعکساس نمی‌دهند سبب می‌شود که فضای اتاق بی روح، دلگیر و کوچک جلوه نماید. به همین علت است که بایستی از رنگ‌های گرم در واحدهای شمالی استفاده کنید. به علاوه می‌بایست از نورهای مصنوعی زرد نیز بهره ببرید. توجه داشته باشید که چراغ‌هایی که سایه مات دارند، نور را به پایین انعکاس داده و سبب ایجاد تناقض در فضا می‌گردند. از سوی دیگر نیز منابع نور و لوسترها که دارای سایه‌های نیمه شفاف هستند، نور را به صورت ملایم‌تری انعکاس داده و سبب جلوه فضا به صورت آرام‌تر می‌شوند.

رنگ‌های روشن همچنین سبب می‌گردند که دیوارها بسیار بازتر و سقف بلندتر به نظر برسد. این در حالی است که رنگ‌های تیره دیوارها را جلوتر و سقف را کوتاه‌تر نشان می‌دهند؛ به عنوان مثال اگر یک اتاق باریک و بلند و بدقواره باشد، می‌توان آن را با استفاده از رنگ‌ها کاری کرد که مربع و زیباتر به نظر برسد.

نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در نقاشی ساختمان می‌بایست حتماً به آن توجه کنید، این است که «چه مدت در آن مکان ساکن هستید؟» توجه داشته باشید که اگر قصد نقل مکان و یا بازسازی ساختمان را ندارید، می‌توانید اتاق پذیرایی را به رنگ روشن نقاشی نموده و اتاق خواب و سایر مکان‌ها را بر اساس سلیقه خودتان و مشاوره نقاش ساختمان رنگ آمیزی نمایید. اگر به احتمال زیاد طی یک یا دو سال آینده نقل مکان می‌کنید، رنگ سلیقه‌ای سبب می‌شود که فروش خانه با چالش‌هایی رو به رو شود؛ چرا که همه مردم هرنوع رنگ را نمی‌پسندند.

یکی از نکات مهم دیگر در مورد انتخاب رنگ، هماهنگی رنگ با فضا و روحیه افراد است؛ چرا که همان گونه که گفتیم، با رنگ‌ها می‌توان یک فضا را روشن‌تر، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر، دنج‌تر، دلبازتر یا دلگیرتر و مرتفع‌تر نمایش داد. لذا شما می‌بایست در انتخاب رنگ بسیار دقت کنید. با استفاده از رنگ می‌توان یک فضای کسل کننده و بی روح را به فضایی گرم و زیبا تبدیل ساخت و بالعکس.

رنگ قرمز: این رنگ مزاج گرم داشته و گفته می‌شود که با استفاده از رنگ قرمز، ارتعاشات درمان کننده و تقویت کننده‌ای برقرار می‌گردد.

رنگ نارنجی: این رنگ نیز مزاج گرم داشته و این رنگ در حقیقت نماد انرژی است. این رنگ از اختلاط دو رنگ قرمز و زرد حاصل می‌گردد.

رنگ زرد: این رنگ مزاج گرم و خشک داشته و علامت هوش، فهم، درایت زیاد و همچنین عشق ورزی می‌باشد.

رنگ سبز: گفتنی است که این رنگ دارای ارتعاشات متعادل کننده‌ای برای سیستم عصبی بوده و مزاج آن معتدل است.

رنگ آبی: این رنگ مزاج خنک دارد. رنگ آبی سبب آرامش و تشعشعات صلح آمیزی گردیده و حالت خواب آور دارد. لازم به ذکر است که رنگ آبی فیروزه‌ای برای ایرانیان علامت پیروزی است.

رنگ بنفش: این رنگ معتدل بوده و گرایش به سردی دارد. این رنگ از ترکیب رنگ‌های قرمز (مربوط به جسم) و رنگ آبی (مربوط به روح) حاصل شده و استفاده از آن برای رفع بی خوابی و نارسایی ذهن بسیار توصیه می‌گردد.

چه نوع رنگی را انتخاب کنیم؟
رنگ‌ها بر دو نوع هستند:

الف) رنگ‌های قابل شستشو یا همان رنگ روغنی
ب) رنگ‌های غیرقابل شستشو یا همان رنگ پلاستیک

توجه داشته باشید که رنگ‌های پلاستیک به هیچ عنوان قابل شستشو نبوده و بدون بو می‌باشند. نقص‌ها را بهتر پوشش داده و به جهت پوشش دهی سقف‌های فضاهایی مثل اتاق‌ها و پذیرایی مناسب می‌باشند. از جمله مزایای این رنگ‌ها، آن است که سقف را بلندتر نشان می‌دهند.

همان گونه که احتمالاً می دانید، این رنگ‌ها بر پایه آب هستند؛ یعنی حلال آن‌ها آب بوده و در آب به راحتی حل می‌شوند. این رنگ‌ها سریع خشک شده و با آب نیز پاک می‌گردند.

از سوی دیگر رنگ‌های روغنی قابل شستشو بوده و حلال آن‌ها تینر می‌باشد. این نوع رنگ نیز دو حالت مات و براق داشته و هر دو نوع آن در بازار عرضه می‌گردد. برای تضمین کیفیت مناسب‌تر، نقاشان این دو نوع رنگ را با هم مخلوط نموده تا معایب هرکدام تا حدودی مرتفع گردد.

توجه داشته باشید که رنگ روغنی براق، دوام بیشتری در رنگ ساختمان داشته و تمیز کردن آن نیز راحت‌تر است؛ اما اشکال آن این است که اگر دیوار شما کاملاً صاف نباشد، نواقص را بیشتر نشان می‌دهد.

کاربرد رنگ روغنی بیشتر برای مکان‌هایی همانند سرویس‌های بهداشتی می‌باشد.

رنگ‌های آکریلیک نوعی از رنگ‌ها بوده که بر پایه آب هستند و کاملاً بدون بو می‌باشند. این رنگ‌ها با آب پاک نشده و از طیف وسیعی برخوردارند.

رنگ‌های آکریلیک یا همان رنگ‌های روغنی بدون بو، به شکل نیمه براق تولید شده که دیگر نیازی برای ترکیب رنگ مات و براق ندارند؛ همچنین رنگ‌های آکریلیک ساختمان کاملاً بدون بو بوده و دوست دار محیط زیست نیز می‌باشند.

تست 123 در نقاشی ساختمان
هنگامی که برای رنگ آمیزی منزل خود اقدام می‌کنید، شاید اولین سوالی که برایتان مطرح می‌گردد، این باشد که آیا پیش از صرف هزینه جهت نقاشی ساختمانی، می‌توان طرح ذهنی خود را به همراه ترکیب رنگ انتخاب در اتاق خواب، پذیرایی و اتاق خواب خانه طراحی و پیش نمایش آن را مشاهده نمود؟ جالب است بدانید که ابزارهای مختلفی توسط شرکت‌های رنگ ارائه شده که به صورت رایگان می‌توانید ترکیب رنگ و طرح خود را روی دیوارهای خود شبیه سازی نموده و پیش ناممیش طرح و ذهن خود را مشاهده فرمایید. سپس طرح موردنظر را در اختیار نقاش اسختمان قرار داده که آن را عملیاتی نماید یا آن را پایه ارائه طراح‌های پیشنهادی خود کند. گفتنی است که کار کردن با این ابزار به راحتی قابل انجام بوده و نیازی به دانش خاصی ندارد.

برای استفاده از این ابزار کافی است که به وب سایت sherwin-williams رفته و در سمت چپ سایت، اتاق خود را انتخاب فرمایید. (پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، ورودی خانه، اتاق محل کار و ...) سپس از سمت راست میزان روشنایی و پنجره‌های خود را انتخاب فرمایید. در قسمت پایین نیز می‌توانید برای دیواره‌های مختلف رنگ‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

البته اگر تصمیم شما برای نقاشی ساختمان کاملاً جدی است، می‌توانید از یک خرده فروش عرضه کننده رنگ تعداد رنگ تستر تهیه کرده و برخی ایده‌های خود را در قسمت‌های مختلف خانه تست نمایید تا مطمئن گردید که این همان چیزی است که انتظار دارید. رنگ‌هایی که روی یک بروشور کوچک هستند، می‌توانند بسیار متفاوت با زمانی باشند که آن را در یک ناحیه از منزل اجرا می‌کنید. به همین علت امروزه، تولیدکنندگان انواع رنگ، نمونه رنگ‌هایشان را در قوطی‌های کوچک ارائه داده که قیمت زیادی ندراد و مانع از اتلاف هزینه در انتخاب نادرست می‌گردند.

رنگ روغنی چیست ؟
یکی از سوالاتی که بسیاری از افرادی که درباره «نقاشی ساختمان» تحقیق می کنند، مطرح می گردد، این است که رنگ روغنی دقیقا چیست؟ در پاسخ بایستی بگوییم که رنگ روغن در حقیقت یکی از مواد به کار رفته در نقاشی و همچنین نام دسته ای از تکنیک های نقاشی می باشد که از این رنگ در آن استفاده می گردد.
روغنی که در رنگ روغن به کار می رود، به روش های مختلفی تولید گردیده که متداول ترین روش در میان آن ها، بحث جوشاندن بذر گیاه کتان و گرفتن روغن آن گیاه است. در مرحله بعدی سعی می گردد که این روغن با موارد رنگی مخلوط گردد. رنگ دانه ها نیز معمولا با پایه سرب و کادمیوم یا سنتتیک و پلیمری می باشند.

رنگ اکریلیک چیست ؟
رنگ اکریلیک در حقیقت یک نوع رنگ شیمیایی بوده که با توجه به خواص دوام و درخشندگی فوق العاده اش ابتدا در صنعت اتومبیل سازی به کار گرفته شد. اخیرا نیز این نوع رنگ در انواع نقاشی ها به کار گرفته می شود.
رزین های آکریلیک به دو دسته پایه حلال آب و حلال نفتی تقسیم می گردند. آن دسته ای که به سهولت در آب حل می شوند، زود خشک شده و سبب ایجاد سطحی سخت و به مراتب آسیب ناپذیر می گردند. البته این نکته نیز لازم به ذکر است که این دسته فاقد خواص ظرافت پذیری و عمق و جلای رنگ روغن و یا آکرلیک پایه حلالی هستند.

نقاشی ساختمان مدرن
به طور کلی رنگ های اکریلیک بسیار متنوع و گوناگون بوده و برای ایجاد بافت در سطوح بسیار مناسب هستند. چراکه این رنگ ها دارای غلظت به نسبت بالایی بوده و به سرعت نیز خشک می گردند. نکته ی دیگر نیز در مورد این رنگ ها، بحث انعطاف پذیری آن هاست که به همین علت امروزه روی تمامی سطوح از جمله مدل های خمیر کاغذپارچه و کفش مورد استفاده قرار می گیرند.
از طرفی رنگ های اکریلیک پایه آب، نسلی جدید از رنگ های ساختمانی بوده که با توجه به مسائل زیست محیطی و نیز عدم استفاده از حلال های آلی و مواد مضر کاربردی، استفاده از این رنگ ها رو به افزایش است. تا جایی که به تدریج جایگزین مناسبی برای رنگ های روغنی الکیدی نیز گشته اند. جالب است بدانید که رنگ ترافیک که معمولا برای خط کشی خیابان ها استفاده می گردد نیز از دسته رزین آکریلیک پایه حلالی محسوب می گردد.

ویژگی های رنگ های اکریلیک
در مورد این رنگ ها بایستی متذکر شویم که این دسته از رنگ ها، دارای تنوع بسیار زیادی هستند. این نسل از رنگ ها که نسبتا جدید هم هستند، برای ایجاد پوشش بافت در سطوح بسیار مناسب بوده و با توجه به غلظت بسیار بالایی که دارند به سرعت خشک می گردند. هم چنین این رنگ ها فاقد بو هستند و انعطاف پذیری بسیار بالایی دارند. لازم به ذکر است که به دلیل همین انعطاف پذیری بالای این رنگ ها، از آن ها بر روی کلیه سطوح از جمله سطوح گچی، سیمانی، صفحات کناف و یا هرسطح دیگری استفاده می گردد. این سطوح پوششی ضد رطوبت استفاده نموده و در مقابل نور خورشید و اشعه ماواء بنفش (UV) مقاومت بالایی از خود نشان داده و در نتیجه عمر نسبتا بالایی نیز دارا می باشند.
از جمله سایر ویژگی های شاخص آن ها می توان به سرعت خشک شدن بالا، قابل شستشو بودن، قابلیت رقیق شدن با آب و سهولت اجرا، مقاومت بسیار عالی در برابر سایش، مقاومت در برابر پرتوهای ماورا بنفش (uv) یا همان نور خوشید، قدرت پوشانندگی بسیار عالی، سازگاری با محیط زیست، تهیه شده از بهترین مواد اولیه و با تکنولوژی بسیار بالا، فاقد هرگونه بوی نامطبوع، عدم ایجاد حساسیت و مناسب برای سطوح سیمانی، گچی و آجری و هم چنین برخورداری از خواص ضدباکتری و کپک اشاره نمود.

معایب رنگ اکریلیک آب پایه چیست؟
این رنگ ها معایب نسبتا کمی نسبتا به مزایای فوق العاده شان دارند. تنها مشکلی که درباره این نوع رنگ گفته می شود، این است که اگر با قلم مو روی سطوح صاف و صیقلی اعمال گردند، رد و اثر قلم مو اندکی مشخص خواهد بود. در ضمن برخی بر این باروند که این رنگ ها براقیت نسبتا کم تری نسبت به سایر رنگ ها دارند.

رنگ پلاستیک چیست ؟
گروه رنگ های پلاستیک یا امولسیون را شاید بتوان به عنوان یکی از پرمصرف ترین رنگ های ساختمانی دانست. ماده اصلی این رنگ ها لاتکس بوده و در دو نوع نیم پلاستیک و تمام پلاستیک عرضه می گردند.

لازم به ذکر است که نوع تمام پلاستیک این رنگ ها بر اساس چیزی که کارخانه های رنگ سازی می گویند، قابل شستشو بوده ولی با این حال تجربه نشان داده است که این ادعا صرفا تبلیغاتی است. طبق یک قانون کلی می توان گفت که رنگ های حلال آب به صورت 100% فاقد قابلیت شستشو بوده و کارفرمایانی که مایل به شستشوی منزل خود هستند، می توانند تنها به رنگ های روغنی اطمینان نمایند.
 

منبع:
www.sakhteman115.com
 
4.2 امتیاز از 22 رأی
پربازدیدترین مشاغل