ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قنادی در شهر تهران

نام مرکز : بهاران
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در دولت
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : افشین
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در دولت
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بانو
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در دولت
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاپیون
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در پاسداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دانمارکی
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در پاسداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : لوندر
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در زعفرانیه
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شمس
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در تجریش
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شیرینی خانگی ونوس
زمینه فعالیت : شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در اقدسیه
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله اقدسیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ولنجک
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در ولنجک
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله ولنجک شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آریانا یزدی
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در پاسداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گلبن
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در سعادت آباد
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اسپانتا
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در مرزداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گل گندم
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در شهرک اکباتان
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : میلاد
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در تهرانسر
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : فروغ تبریزی
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در مرزداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گلبن
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در جنت آباد
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تواضع
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در مرزداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : باران
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در صادقیه
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : حقیقت
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در رودکی
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گلستان
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در رودکی
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : نارگیل
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در شهران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : جاوید
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در چیتگر
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله چیتگر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آنا
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در شهرک اکباتان
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : جنت آباد
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در جنت آباد
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : نان شیرین داغ
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در تهرانسر
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پارس
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در رودکی
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تشریفات
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در گیشا
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خرسند
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در رودکی
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پاستور
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در آذربایجان
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تهران
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در صادقیه
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : هانی بال
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در رودکی
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آریانا یزدی
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در ستارخان
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ساقدوش غرب
زمینه فعالیت : قنادی و شیرینی پزی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : قنادی در مرزداران
قنادی - لیست بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قنادی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قنادی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :106
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟
لیفت و لمینت مژه و ابرو این روزها یکی از خدمات زیبایی جدید سالن‌های زیبایی می‌باشد. لیفت و لمینت مژه و ابرو باعث بالا رفتن، تقویت، پرپشتی می‌شود، اگر می‌خواهید مژه و ابروهای شما بالا و به صورت هاشوری مانند ستاره‌های سینما به نظر برسد ما لیفت و لمینت را به شما پیشنهاد می‌دهیم؛
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.