ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در شهر تهران

نام مرکز : بازرگانی تجارت نوین
زمینه فعالیت : رنگ و مواد اولیه پلاستیک - پلیمر و پی.وی.سی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در دولت
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت جیران کیش (رنگ دریایی)
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در سعادت آباد
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امراله حاجی سلیم
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در دولت
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت روغن صنعت آروشا
زمینه فعالیت : تولید روغن صنعتی ، فروش روغن صنعتی صنایع نفت و پتروشیمی، واردات صادرات کالا
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ظفر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - گریس کلوبر - تولید گریس - فروش روغن توتال - نمایندگی روغن - فروش روغن صنعتی - تولید روغن ص... لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ظفر شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت بسپار تجارت آسیا
زمینه فعالیت : رنگ و مواد اولیه پلاستیک/ پلیمر و پی.وی.سی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در پاسداران
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت مسباره
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ساعی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : صنایع شیمیایی بوشهر
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ساعی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت پل پارس
زمینه فعالیت : رنگ کاری کوره ای قطعات صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در پاسداران
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت میرکروپول
زمینه فعالیت : فروش رنگ پودر
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در کامرانیه
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : رخشان رزین تهران
زمینه فعالیت : تولید رنگ و رزین
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ساعی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پایا زرند (سهامی خاص)
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در میرداماد
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت تاک فام
زمینه فعالیت : فروش رنگ پودر
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ساعی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت ایران فلون (پوشش نچسب تفلون)
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در ساعی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آریا رزین
زمینه فعالیت : تولید رنگ و رزین - رزین صنعتی و چسب
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در میرداماد
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پونل رزین گیلان
زمینه فعالیت : تولید رنگ و رزین - رزین صنعتی و چسب/ چسب صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در جردن
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امین پک
زمینه فعالیت : رنگ و مواد اولیه پلاستیک/ پلیمر و پی.وی.سی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در جردن
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : هاشمی
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در چیذر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بینالود
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در جردن
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : ساندکو
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در مرزداران
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خادمی
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تهرانسر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : رضایی
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در شهرک گلستان
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله شهرک گلستان غرب تهران منطقه 22
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سهیل
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در بلوار فردوس
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : گروه مهندسی بتا
زمینه فعالیت : ساختمان: پوشش ضد حریق/ رنگ آمیزی صنعتی و سندبلاست/ نفت و گاز و پتروشیمی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در شهرک غرب
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : تامین روانکار آرین
زمینه فعالیت : تولید و فروش روغن صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تهرانسر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - تولید روغن صنعتی - فروش محصولات بهران - تولید روغن موتور - انواع روغن صنعتی - فروش محصولات... لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت رزین سازان (رزین اموسیونی)
زمینه فعالیت : تولید رنگ و رزین - رزین صنعتی و چسب
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در پونک جنوبی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت مهندسی تدبیررنگ تهران
زمینه فعالیت : رنگ کاری کوره ای قطعات صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در جنت آباد
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : برادران سرباز امامزاده
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در صادقیه
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : فتح علی زاده
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در رودکی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت شاهین ابتکار مهام
زمینه فعالیت : فروش روغن صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تهرانسر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - فروش روغن هیدرولیک ضدآتش - نماینده محصولات بهران - فروش روغن زنجیر - فروش روغن توربین - رو... لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خوارزمی
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در رودکی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : شرکت رنگین بلاش
زمینه فعالیت : فروش رنگ اتومبیل/ رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در مرزداران
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مهرگان
زمینه فعالیت : فروش رنگ و ابزار
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در رودکی
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : نصیری
زمینه فعالیت : فروش رنگ ساختمانی و صنعتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تهرانسر
رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی - رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی لیست بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رنگ و ابزار ساختمان و صنعتی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :87
 123  صفحه1از3
جدیدترین مقالات
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.