ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در شهر تهران

نام مرکز : گل ها
رستوران - کبابی یا جگرکی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - چلوکبابی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : داود
رستوران - پیتزا یا اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : مهدی
رستوران چلوکبابی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - چلوکبابی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : خوان سالار
سفره خانه سنتی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - سفره خانه سنتی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : تاج محل
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : کی. اف. سی (مرغ کنتاکی)
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرغ سوخاری تهران - شعبه ولی عصر
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : بهار
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : محمد
رستوران چلوکبابی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - چلوکبابی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : گلچین
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : بلوط
رستوران - پیتزا یا اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : گرنج
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : صفویه
سفره خانه سنتی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - سفره خانه سنتی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سیب
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بوف - شعبه صادقیه
رستوران فست فود
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - فست فود لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : هایدا - شعبه 4
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کاج
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آستانه
رستوران چلوکبابی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - چلوکبابی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : میخوش - شعبه 1
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : وسوسه
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوش
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کسری
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : بهار
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اشکان برگر
(Fast Food) فست فود
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - فست فود لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : (O INO) او. اینو
رستوران فست فود
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - فست فود لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : هایدا - شعبه 8
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : جعفری
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : عطاویچ - شعبه 10
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ارکیده
پیتزا و اغذیه فروشی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - پیتزا و ساندویچ لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : گلستانه
رستوران چلوکبابی
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - چلوکبابی لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بهزاد
رستوران فست فود
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - فست فود لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : هام هام
رستوران فست فود
نمایش تلفن و آدرس
رستوران و تهیه غذا - فست فود لیست بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین رستوران و تهیه غذا در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین رستوران و تهیه غذا
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.