ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دوخت لباس زنانه در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : پرنسس
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : الماس پیروزی (دوخت چادر)
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : رستم
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : پارمیدا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : برتر
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : آریستون
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : تقی سمیعی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : الیزه
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : الهام
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : مزون حلیا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس شب - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت شلوار دخترانه - سفارش دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت پیراهن - مزون لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : دانی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : بهجو
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : جهان تاب
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : خیاطی مونا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - تعمیرات لباس - دوخت لباس دخترانه - تعمیر لباس - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس مجلسی - دوخت شومیز - دوخت لباس - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پالتو - دوخت مانتو - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : بعثت
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : نسترن
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : مهرگان
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : جمشیدی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : پرنسس
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : گل مریم
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : زرنگار
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : میترا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : خاتون
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : پورایمان
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : بهار اندام
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - خیاطی -
0 %
نام مرکز : گالکسی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : شرافت
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار -
0 %
تعداد مراکز :100
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.