ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دوخت لباس زنانه در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : حقیقت
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : جهان تاب
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : دوستان
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : گل مریم
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : افق
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : الماس پیروزی (دوخت چادر)
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : تک
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : بعثت
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : خلیلی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : الهام
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : شیوه
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا -
0 %
نام مرکز : برتر
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : من و تو
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : تاپ
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : خاتون
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : نسترن
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : تامیلا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : رشیدی نیک
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : دانی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : بهنام
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت جلیقه - خیاطی - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : ترمه سرا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی -
0 %
نام مرکز : متخصص
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : حوریه
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : تک دوخت
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : زینب کبری
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بهجو
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : ایده
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : پریسا
نمایش تلفن و آدرس
دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان -
0 %
تعداد مراکز :92
 123  صفحه1از3
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.