ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر غلام حسین بهزادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندانی زیباییی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شکوفه بیات
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندانی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندانی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان خوب برای عصب کشیی اقساطی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوبی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر عاطفه سلیمان پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوبی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر کاظم هادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندانی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکیی زیبایی زیبایی خوب - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندانی خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محسن یغمایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - لمینت دندان - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر نادیا مرادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتیی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیتی اقساطی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کلینیک دندانپزشکی ربکا منشه اف
دندان پزشک اطفال و بزرگسالان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندان پزشک اطفال بدون بیهوشی - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - مرکز تخصصی دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کلینیک دندان پزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - مرکز دندان پزشکی کودکان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - متخصص دندان اطفال - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر امیرحسین زندی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - کشیدن دندانی - کاشت دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر امیر مرادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل زیبایی خوبی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرمگیری دندانی خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : حسین خورشیدی
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندانی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - جراحی لثه - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر چنگیز قهرمانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتیی اقساطیی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندانی - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مهشید محمدی بصیر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندانی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر هاله اسلامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندانی اقساطی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - کاشت دندانی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان روستان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندانی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر منعمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوبی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندانی زیبایی - جراحی لثهی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : درین (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کلینیک ‌دندانپزشکیی زیبایی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت سرامیکیی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندانی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر تقی متدین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقلی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان زیبایی خوبی زیبایی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شقایق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندانی - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندانی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندانی اقساطیی زیبایی زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمد شاه مرادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندانی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندانی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهریار اسلامی تبار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی خوبیی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهلا حیدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکیی اقساطی - لمینت دندانی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر جبار جلالی کوشا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندانی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر یگانه معماری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندانی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شکوه مقصودلو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثهی زیبایی - لمینت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندانی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر عباس دهقانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت دندانی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - مطب دندانپزشکیی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : حافظ
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندانی زیبایی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندانی زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا نادری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشیی زیبایی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطیی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - پر کردن دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یوسف آباد
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله یوسف آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
نصب دوربین های مدار بسته تا حدود زیادی از ورود سارقین و متجاوزین به حریم خانه جلوگیری می کند و هم چنین اگر اتفاقی رخ دهد و دزدی وارد ساختمان شود، می تواند به پلیس در شناسایی و دستگیری سارقین کمک بسیاری نماید.