ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : شاهین
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی خوبی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندانی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر مصطفی رییسی نسب
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندانی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان زیبایی خوب - لمینت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان خوب برای عصب کشیی زیباییی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مظفر
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان هایی اقساطی - پر کردن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر شادی مهزاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندانی اقساطی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندانی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیتی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر محمد دادگر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندانی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - مطب دندانپزشکیی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : بهفر
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشیی زیبایی - مطب دندانپزشکیی - عصب کشی دندان زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهران نو شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : دکتر جواد جمالی زاده زواره
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندانی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - جراحی لثه زیبایی خوبی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمدرضا بنی هاشمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندانی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر رفعت تدین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوبی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندانی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ایده آل - شعبه شرق
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر بهناز فیروزمند
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکیی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا قدیری
دندانپزشک - متخصص ریشه دندان -ترمیمی و زیبایی -پروتز و کاشت دندان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندانی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن محسنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندانی زیبایی زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد خان مدرس
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثهی خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکیی اقساطی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شمس آباد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکیی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثهی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسین فیلم
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان های - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثهی اقساطی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جرمگیری دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر مهین کرانشه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیباییی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر نادر حامدی راد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکیی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقلی زیبایی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر زهره نوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان هایی اقساطی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندانی زیبایی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر رامین هدایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثهی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندانی - بهترین دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر نادر ابریشم کار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکییی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : برلیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیباییی اقساطی - ویزیت دندانپزشکیی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : محمدمهدی احمدی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندانی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام علی زادگان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکیی زیباییی - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کارگر جنوبی مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر عباس پورمحمد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندانی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشیی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشکی - سفید کردن دندان زیبایی خوب - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر عزیزاله جنتی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - پر کردن دندانی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندانی زیبایی - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر خسروپرویز نرسی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکیی اقساطی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان زیبایی خوب - پر کردن دندان خوب برای عصب کشی - کشیدن دندانی زیباییی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر صدرا مقدم
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندانی زیبایی خوب برای عصب کشیی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندانی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر پاکروان
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر مجید اسلامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندانی اقساطی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکیی - جراحی لثهی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندانی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندانی - بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر حبیب علی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندانیی اقساطی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله هفت حوض در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
تعداد مراکز :34
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است. به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت که اساسی ترین مولفه اهمیت نصب دوربین مدار بسته است.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.