ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر مریم کتیبایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندانی زیباییی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : منتظری
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندانی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان زیبایی خوب - پر کردن دندانی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتیی - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مریم زهتاب
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندانی زیبایی زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی قنبرزاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندانی زیبایی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمد نراقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکیی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندانی زیبایی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر غلام حسین بهزادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندانی زیباییی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندانیی اقساطی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی حیدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - سفید کردن دندانی زیباییی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صفار هرندی - سیرنا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکیی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مرکز ٦٠٠
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثهی زیبایی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شکوفه بیات
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندانی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ایران زمین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندانی زیبایی - جراحی لثه زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فرخ پورنیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکیی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سودآور شمس زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرکی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کشاورز (ایمپلنت)
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر کیانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشکی - کامپوزیت دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندانی اقساطی زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکیی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندانی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان خوب برای عصب کشیی اقساطی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام مهرزاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرکی - کامپوزیت دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله توانیر مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر دلبر پوربهرامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندانی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشکی اقساطی خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا دریانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندانی زیبایی - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانیی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جهاد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندانی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله توانیر مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا طاهریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندانی اقساطی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثهی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندانی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - جراحی لثهی اقساطی خوب برای عصب کشیی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صدوقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندانی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندانی زیبایی خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسین یزدان پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان های زیبایی زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندانی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوبی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر عاطفه سلیمان پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوبی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندانی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندانی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر ساسانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانیی زیبایی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - جرمگیری دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله فلسطین مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مسلم بختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانیی زیبایی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله نجات الهی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میدان ولیعصر مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.