ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در کارگر شمالی
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
نمایش تلفن و آدرس
0 %

نام مرکز : دکتر سیدمحمود خاتمیان
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی زیبایی خو... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی منیریه
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - جرمگیری دندانی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - کامپوزیت دندانی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دند... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر سایه حجازی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه چاه کوتاهی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و د... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله ایزدپناه
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر میرمجید نبوی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در منیریه
دندانپزشک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکیی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساط... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر مهری قاسمی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در وحدت اسلامی (شاپور)
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر بتول شریعت
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در وحدت اسلامی (شاپور)
دندانپزشک - دندانپزشکی زیباییی - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر نسرین محقق فر
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در وحدت اسلامی (شاپور)
دندانپزشک - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکیی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندا... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر محمود یاوری
زمینه فعالیت : دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در وحدت اسلامی (شاپور)
دندانپزشک - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندانی - لمینت سرامیکی ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد عقیقی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در وحدت اسلامی (شاپور)
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی - کاشت دندان - پر کردن دندان... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی فولاد (شبانه روزی)
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در ولیعصر (منطقه 11)
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلین... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی شایلین
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در ولیعصر (منطقه 11)
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : احمد جعفری
زمینه فعالیت : دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در جمهوری
دندانپزشک - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی ١٦ آذر
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در انقلاب
دندانپزشک - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دند... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله انقلاب مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نورمندی پور
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در جمهوری
دندانپزشک - جراحی دندان عقل خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثاب... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا دانشمندی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در جمهوری
دندانپزشک - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جراحی دن... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود علی مددی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در هلال احمر
دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه -... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هلال احمر مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر هادی ملک
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در هلال احمر
دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هلال احمر مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام علی زادگان
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در کارگر جنوبی
دندانپزشک - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن د... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کارگر جنوبی مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر حمید پورصادقی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در پاستور
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کشیدن دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید ک... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله پاستور مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر محسن سجادی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در جمهوری
دندانپزشک - بهترین دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطی - پر کردن دندان - جراح... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر مهرزاد گودرزلو
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در حشمت الدوله – جمالزاده
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - م... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله حشمت الدوله – جمالزاده مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر مرضیه شیوایی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در حشمت الدوله – جمالزاده
دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزش... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله حشمت الدوله – جمالزاده مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی زهره (شبانه روزی)
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در ولیعصر (منطقه 11)
دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکیی زیبایی - کاشت د... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی دکتر صالح
زمینه فعالیت : دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در ولیعصر (منطقه 11)
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در ولیعصر (منطقه 11)
دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - روکش... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید روزبهانی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در هلال احمر
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کش... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هلال احمر مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر علی رخشان
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در انقلاب
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثا... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله انقلاب مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر یاسمین نورمحمدی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در حشمت الدوله – جمالزاده
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله حشمت الدوله – جمالزاده مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : دکتر محمود نخعی
زمینه فعالیت : دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : دندانپزشک در کارگر جنوبی
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله منیریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کارگر جنوبی مرکز تهران منطقه 11
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

دوربین مدار بسته امروزه از جمله ابزارهای حفاظتی بسیار مهم در امنیت ساختمان ها و نظارت بر اماکن داخلی و خارجی محسوب می شود. این دوربین ها از لحاظ شکل ظاهری به دسته های دام، بولت، اسپید دام و غیره تقسیم بندی می شوند که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. در ادامه به بررسی جامعی در مورد دوربین های مدار بسته، انوع و دسته بندی های مختلف، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.