ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر علی حیدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - سفید کردن دندانی زیباییی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسن دلجو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکیی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ریاض نفش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکیی - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان شکوفان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندانی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندانی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی غفوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقلیی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سیما ترابی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکیی اقساطی - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر مانوک طهماسبیان
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکیی اقساطی - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندانی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندانی - جراحی دندان عقلی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر رامین سلطانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندانیی زیبایی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان زیبایی خوب - لمینت دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز اعظمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندانی - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندانی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : منتظری
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی زیبایی خوبی زیبایی - کاشت دندانی - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : خورشید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیری اقساطی خوب برای عصب کشیی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - درمانگاه دندانپزشکی زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله اتوبان حکیم غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر احد خوش زبان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان خوب برای عصب کشیی - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسین میرباقری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیتی زیبایی زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن شیخ رضایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندانی اقساطیی زیبایی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی اکبر بهنام
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندانی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقلی زیبایی خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون بدل
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشیی اقساطی - روکش کردن دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی خواجوی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - جرمگیری دندانی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطیی زیبایی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر بهروزمهر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتیی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقلی اقساطی - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر حسن نخجوانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندانی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر اکبری
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مصطفی ماهوتی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوب - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثهی - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی سمیعی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوبی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندانی اقساطی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر رازمیک نواسارتیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشیی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندانی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر آذرهوشنگ
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندانی خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندانی زیبایی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر کوروش امیرکبیریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندانی زیبایی خوب - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر بهادر عامری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون حمزه لویی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشکی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : هامون
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوبی اقساطی خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر علی کامرانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقلی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشیی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سعیده حلی فرقان پرست
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوبی زیبایی - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سهروردی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندانی - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مطهری در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
تعداد مراکز :33
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.