ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد نقشینه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی زیباییی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر ژاله ژاژیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندانی زیباییی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر کامران پیراسته زاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان های - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکیی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی بالوی پور
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثهی زیباییی اقساطی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پرکردن دندان - پزشکی و سلامت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان های - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان زیبایی خوبی زیبایی - لمینت اقساطی دندانی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندانی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم میقانی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکیی - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : علامه
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندانی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ملیکا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کامپوزیت ونیری - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکیی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پرهام
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : هومینا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکیی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیری اقساطی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوبی زیبایی خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشیی اقساطی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثهی - لمینت دندان زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی مروارید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکیی زیبایی - لمینت سرامیکیی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر منصور میرپنجی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندانی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فیاض بخش
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر بابک فریور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندانی زیباییی اقساطی - لمینت اقساطی دندانی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانواده
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندانی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکیی اقساطی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : افق مرزدارن
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مروارید شرق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندانی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امامت شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندانی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان زیبایی خوبی اقساطی خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پردیسان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندانی اقساطی - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندانی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیدامیر کمالی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندانی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیتی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صدیقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکیی زیبایی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثهی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مینا دیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکیی اقساطیی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرکز ایمپلنت دکتر علی سجودی
ایمپلنت و لمینت دندان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت لیزری - روکش کردن دندان - مرکز ایمپلنت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت دندان - ایمپلنت دیجیتال - متخصص ایمپلنت - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت فوری زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت یک روزهی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقلی زیبایی - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر نیما معینی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندانی زیباییی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندانی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر سام طالبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطیی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر فرشته گلچین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت دندانی زیبایی خوبی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر ابوالقاسم محسنی زنوزی
دندانپزشک متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت دندان - جراحی دندان عقل خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوبی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندانی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهران ویلا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر دانش
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله سعادت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :122
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.