ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر منوچهر هاشمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان زیبایی خوبی زیبایی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مژگان شاهسوارانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندانی زیبایی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر آوا عمادالساداتی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندانی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کاشت دندانی اقساطی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی بقایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندانی زیباییی اقساطیی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون توکلیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی زیبایی خوب - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندانی زیبایی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندانی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی کنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشیی اقساطیی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمد طهماسبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان زیبایی خوب - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی زیبایی خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندانی اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندانی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمدرضا هظیره ای یزدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشکی اقساطی خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کاشت دندانی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندانی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیروس اعتصام یزدانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثهی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر الهه دستجردی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکیی - کاشت دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندانی اقساطی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر رضا هادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندانی اقساطی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکیی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر لیدا مومنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر شاهین نیک زاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکیی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - کشیدن دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن خیراندیش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرم گیری دندانی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر معیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندانی اقساطی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مانلی دهقان پور
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکیی زیبایی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشیی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مه آرا ریاضی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندانی زیبایی - جراحی لثه - پر کردن دندان - جراحی دندان عقلی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر بابک زندی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثهی اقساطی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتیی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر داود کبیری رهنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکیی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندانی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صفایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندانی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندانی اقساطی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر لطیف عظیمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندانی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - لمینت دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی نورمحمدیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی لثهی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکیی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر امیر ظریف کار
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشیی زیبایی - کشیدن دندانی اقساطی - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر رامین فهیما
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندانی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی زیبایی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آرتمن (کودکان)
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمد ملکی معیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکیی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکیی زیبایی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سعید محمدی راد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندانی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سهیلا صبوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان های زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - کاشت دندان زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر شهره هزاره
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندانی زیبایی زیبایی خوب - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقلی اقساطیی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر گلناز مومنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندانی - ونیر کامپوزیتی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سارا عرفانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندانی اقساطی - دکتر دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله دولت در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.