ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر مهدی فروزان فر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقلی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان زیبایی خوبی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندانی زیبایی - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : پوراقدم - حصاری
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندانی زیبایی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر حسن تقی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندانی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتیی اقساطی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشیی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : تهرانسر
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان حریری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوبی اقساطیی زیباییی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر الهام غفاری
دندانپزشک متخصص بیماری های لثه (پریودنتیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پر کردن دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشیی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندانی - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن فقیهی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیتی زیبایی - کامپوزیت دندانی اقساطی - لمینت سرامیکی خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : درمانگاه دندانپزشکی مبین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی گل رخ امین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندانی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوبی اقساطی - جرمگیری دندان - پر کردن دندانی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : نوین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرکی زیبایی - کشیدن دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله تهرانسر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله بزرگراه فتح غرب تهران منطقه 21
0 %
تعداد مراکز :11
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
ورزش هوازی که به آن کاردیو یا ایروبیک هم گفته می شود ، ورزش هایی هستند که در آن خون اکسیژن‌دار توسط قلب پمپاژ شده تا اکسیژن به تمام عضلات در حال فعالیت برسد. ورزش هوازی موجب افزایش ضربان قلب و افزایش میزان تنفس برای مدت نسبتا طولانی می‌شود. در واقع ورزش هایی که موجب افزایش جریان خون و بالا بردن سرعت گردش خون در بدنمی شود ورزش های هوازی نامیده می شوند.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.