ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر فرهمندنیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندانی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر کاظم صفوی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندانی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کاشت دندانی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندانی اقساطی - جراحی دندان عقل خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : مهدی کفایتی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی - لمینت دندان خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندانی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر وحید نیک منش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : نادر فرهادی
دندانپزشک تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر امیرمنصور منصوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثهی - جرم گیری دندانی اقساطیی زیبایی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر بهنام ملکی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندانی اقساطیی زیبایی خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر رضا ریاض صدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطی زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندانی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : فتح
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا جلیلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن علی ارمغان
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کامپوزیت دندانی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثهی - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندانی اقساطی - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله افسریه در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
تعداد مراکز :12
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟