ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر غلام حسین بهزادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان زیبایی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالامیر مطوریان
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی حیدری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها اقساطی - سفید کردن دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صفار هرندی - سیرنا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مرکز ٦٠٠
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه زیبایی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شکوفه بیات
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ایران زمین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان اقساطی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فرخ پورنیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان اقساطی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سودآور شمس زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کشاورز (ایمپلنت)
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر کیانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان زیبایی - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام مهرزاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله توانیر مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر دلبر پوربهرامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا دریانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جهاد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله توانیر مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا طاهریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان اقساطی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی زیبایی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صدوقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسین یزدان پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مریم کتیبایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر عاطفه سلیمان پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر ساسانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان زیبایی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله فلسطین مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مسلم بختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله میدان ولیعصر مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن بوشهریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان زیبایی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله طالقانی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر جعفر حاجی سلیمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان اقساطی - کشیدن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسدار گمنام شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : دکتر نینا سعیدخانیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله کارگر شمالی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
لیفت و لمینت مژه و ابرو این روزها یکی از خدمات زیبایی جدید سالن‌های زیبایی می‌باشد. لیفت و لمینت مژه و ابرو باعث بالا رفتن، تقویت، پرپشتی می‌شود، اگر می‌خواهید مژه و ابروهای شما بالا و به صورت هاشوری مانند ستاره‌های سینما به نظر برسد ما لیفت و لمینت را به شما پیشنهاد می‌دهیم؛
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.