ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : هنگام
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان زیبایی - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هنگام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شرق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هنگام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا رضایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آزاد تهران شمال - دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه و مرکز آموزش عالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دانشگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شهدای مسجد جامع نارمک
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان زیبایی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر مریم ابراهیمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان زیبایی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر مقدم
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر منیره سادات تهرانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - لمینت دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر جواد جمالی زاده زواره
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر آرمان بازیار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان زیبایی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : موسسه حامی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر کمال بنی هاشمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : لبخند کودک من
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - لمینت دندان زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر شفیعی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان اقساطی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : محمد رسول اله
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی زیبایی - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهدا شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه جلیلی ذوالفقاری
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر علی صرافان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان اقساطی - کاشت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایده آل - شعبه شرق
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر بهناز فیروزمند
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا قدیری
دندانپزشک - متخصص ریشه دندان -ترمیمی و زیبایی -پروتز و کاشت دندان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر شهرزاد بهزادی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کریم خان مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد خان مدرس
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی اقساطی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شمس آباد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قاضی طباطبایی
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا مهدیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان اقساطی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن شیخ رضایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان اقساطی زیبایی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا بشیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پارتیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : مروارید سپید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی اقساطی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - کاشت دندان زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر مهین کرانشه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر نادر حامدی راد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان اقساطی - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل زیبایی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هنگام در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
تعداد مراکز :58
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.