ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر عادل صادقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل زیبایی - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی شادمان
جراح دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان اقساطی - جرم گیری دندان زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : مطب دندانپزشکی دکتر مسعودی
جراح - دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان اقساطی - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی زمرد
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک اقساطی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر پیمان صابری
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ملت
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک اقساطی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : لابراتوار کاوه
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان زیبایی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر اصغر دارابی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان زیبایی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نواب غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر یاشیل احدی مقدم
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله خوش غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبداله جانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ملت
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی زیبایی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر رودابه طالبی
جراح دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان زیبایی - سفید کردن دندان - دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کارگر جنوبی مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی کمیل
ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان اقساطی زیبایی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کمیل غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر مرجانه میرباقری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی اقساطی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رعدالغدیر - ویژه معلولین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جیحون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر لادن صادقی
جراح - دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بریانک غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر عباس رنجبریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت اقساطی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبدالله جانی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : رها
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله توحید مرکز تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مریم امیرطوری
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ایده آل - شعبه غرب
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نواب غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : درمانگاه فروردین
درمانگاه و دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله امام خمینی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر شبنم رهبانی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان زیبایی - لمینت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جیحون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا مرتضوی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نواب غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر عطاالله برنجی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر محمد طالبی پورنیکو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان اقساطی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله نواب غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر رضا یزدی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله خوش غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا رهبر
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت اقساطی - لمینت کامپوزیتی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جیحون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر حسین شکر فروش
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک زیبایی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کارون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر محمود عباس علی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت اقساطی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : آذربایجان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان زیبایی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله هاشمی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
تعداد مراکز :62
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
یکی از خدمات زیبایی که در حال حاضر در سالن های زیبایی بسیار پرطرفدار و محبوب است کاشت ناخن می باشد. کاشت ناخن چیست؟ مزایا و معاین آن چیست، چه مزایایی دارد؟ بیشتر خانم ها مایل هستند که ناخن های زیبایی داشته باشند بعضی از افراد به علت حالت نامناسب ناخن ها ناچار به کاشت ناخن هستند. اگر قصد دارید کاشت ناخن را انجام دهید بهتر است مقاله زیر را از دست ندهید.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت های مناسب برای سارقین است. به عبارتی اتخاذ روش هایی برای پیشگیری از سرقت که اساسی ترین مولفه اهمیت نصب دوربین مدار بسته است.