ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : یزدان
دندانپزشکی - دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : توحید
دندانپزشکی - دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک اقساطی - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان زیبایی - دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : میلاد قائم
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : توحید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل زیبایی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : آیلین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : دکتر عباس کاشی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان زیبایی اقساطی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله قلهک شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هفده شهریور غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : نوین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - کشیدن دندان اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بزرگراه فتح غرب تهران منطقه 21
0 %
تعداد مراکز :9
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟