ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : صبا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر هنگامه درخشان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سارا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : حضرت زهرا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - روکش کردن دندان اقساطی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل زیبایی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بهشاد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان زیبایی - لمینت دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شریعتی کلینیک
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان اقساطی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بهشاد
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه اقساطی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان زیبایی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : لبخند ١
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : کوروش
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مهری فرساد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر آرمین نیرسینا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - جراحی دندان عقل زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان اقساطی - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمد نامی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر هاشمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید صیادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا رضایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا اصفهانی زاده
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت اقساطی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مژگان شاهسوارانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آزاد تهران شمال - دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه و مرکز آموزش عالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دانشگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر همایون نیک اقبالی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر آوا عمادالساداتی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان اقساطی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی بقایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان زیبایی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مقدم
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون توکلیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان زیبایی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی کنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی اقساطی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر عباس کاشی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان زیبایی اقساطی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله قلهک شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر منیره سادات تهرانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - لمینت دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر لیلی مصباح قدیمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - کاشت دندان زیبایی - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمد طهماسبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سوسن مجیدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمدرضا هظیره ای یزدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کاشت دندان زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سیروس اعتصام یزدانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله شریعتی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
انواع ورزش های رزمی برای بانوان ضروری است. همه خانم ها باید به خوبی آموزش ببینند تا بتوانند از خود در برابر مزاحمت ها محافظت کنند. جرم و جنایت علیه بانوان در سال های اخیر زیاد شده است. بنابراین بانوان باید از نظر فیزیکی و ذهنی قوی باشند. زیرا اثرات ناشی از این خشونت ها تا مدت ها بر زندگی آن ها اثر می گذارد.
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.