ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : امام علی
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : حضرت فاطمه
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سهروردی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر حسن دلجو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ریاض نفش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان زیبایی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان اقساطی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر هما خاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت اقساطی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : گروه تخصصی دندان پزشکان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان اقساطی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کاج مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر جهانگیر ارفع
دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا میرسجادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله هفت تیر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دنت آرش
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه اقساطی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی غفوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - جراحی لثه - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی زیبایی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سیما ترابی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان نقیبی صابر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - سفید کردن دندان اقساطی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک زیبایی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مدرن
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان اقساطی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مفتح مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم میقانی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سپهر
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پارسا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان اقساطی - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله کاج مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : محسن یعقوبی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان اقساطی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - پر کردن دندان زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر آلن زادوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر رامین سلطانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان زیبایی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ملیکا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز اعظمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : منتظری
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
دندانپزشک متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز بهمند
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان زیبایی - کاشت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر احد خوش زبان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان زیبایی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله سهروردی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
تعداد مراکز :77
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
دوربین تحت شبکه نوعی از دوربین مداربسته است که برخلاف دوربین مداربسته توربو اچ دی که انتقال اطلاعات را از طریق کابل انجام می دهد ، اطلاعات را از طریق پروتکل شبکه انتقال می دهند . دوربین مداربسته تحت شکه به نوعی یک کامپیوتر کوچک است که این توانایی را دارد تا پردازش تصاویر را در خود دوربین به انجام رساند.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
رشته های رزمی و و بطور کلی ورزش های رزمی شاخه و انواع گوناگونی دارد که بسته به علاقه و سلیقه و البته میزان استعداد افراد انتخاب می شوند. در این مقاله به معرفی انواع ورزش های رزمی می پردازیم.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.