ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : مهدیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : بهسان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان اقساطی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل زیبایی - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : بهاران
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب زیبایی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی اقساطی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فهیم چنگیزی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان زیبایی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : تخت جمشید (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - لمینت دندان اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : حامی سلامت - شعبه ٢
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل اقساطی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر وجیهه نوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان زیبایی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : افق مرزدارن
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید صیادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک اقساطی - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون رامیار
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان اقساطی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی زیبایی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله ستاری غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان زرگران
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان اقساطی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کریستال
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان اقساطی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله اشرفی اصفهانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر کیوان شکوفان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر نیما معینی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان زیبایی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سام طالبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان اقساطی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر فرشته گلچین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب اقساطی - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : لابراتوار پروتز دندان کیمیا
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی اقساطی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیاوش حجتی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی دندان عقل اقساطی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر شیوا قره چلو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان زیبایی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : درخشان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک زیبایی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر رضا باقری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان اقساطی - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر حجت اله طاهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان اقساطی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : لاله
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر آرین دخت آزادمنش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان اقساطی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر فرانک بیژن
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شفا پردیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جراحی لثه زیبایی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر معصومه میرزمانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان زیبایی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان اقساطی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی در محدوده محله آیت الله کاشانی در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :91
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.