ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله کریم خان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر شبنم پیدا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن سرابی نوبخت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم جلالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - روکش کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرزاد بهزادی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : حامی سلامت - شعبه ١
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر رضا مدرس
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر بتول کریمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر نسیما اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر شهریار اسلامی تبار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا گزانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر دلبر پوربهرامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد تمدن فر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر شریف زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد دادگر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی بیرامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر مانوک طهماسبیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر شیده حاجی مدیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر موفق فولادگر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون اصفهانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمد موسوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا نادری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : امام خمینی - سپاه پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا مطلبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی کامرانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران مومنی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر غلام حسین بهزادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا طاهریان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.