ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر کمال الدین بلاغی مبین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر لاله مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی عمرانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : گروه پزشکی برسا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : نارنجستان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیانوش رفعت نژاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان همایون
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر خلیل القتات
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر امیر مابینی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزین ذبیحیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر داود هدایتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هوشیار حشمتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین خسروی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید جوادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نادره صدیقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر کمال بنی هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدعلی صفوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا اصفهانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر لیلی مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رشیدیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر پرستو حدیدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید طاهری انارکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نعمتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجانه میرباقری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرناصر محسنی جم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : بهشاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سارا عرفانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیلا صبوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : رویا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.