ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله ولیعصر در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری همتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مسلم بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نقوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : ولی عصر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : زهره (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : میلاد قائم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد معقولیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر ساشا مساعد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - روکش کردن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجان حسین دوست
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی فتح الهی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نازنین حاج ترخانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : آیلین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صالح
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان -
0 %
تعداد مراکز :25
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.