ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله قلهک در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر عباس کاشی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا محمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هومن عشقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : بهشاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سارا عرفانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیلا صبوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : رویا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : سیب
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهین نیک زاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرحسین پورفرید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مانلی دهقان پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کمال الدین بلاغی مبین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ترنگ آقابیگی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد خدابخشی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مژگان شاهسوارانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر لاله مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون توکلیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر همایون نیک اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : بهسرام
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر الهه دستجردی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا بشیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی عمرانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی نورمحمدیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره هزاره
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر میرلوحی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر رامین فهیما
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.